Pharaon: Enkele voorlopige conclucies van AdSysCo en Christiane Grünloh

Vorig jaar is Christiane Grünloh geïnterviewd door Dirk Winkel, Manager Marketing, Communication & Sales bij AdSysCo om te praten over het Pharaon project. Hieronder vind je een repost van dit interview (https://adsysco.nl/pharaon-enkele-voorlopige-conclusies/).

 

Begin 2020 startte, op initiatief van de Europese Commissie, het Pharaon-programma. Pharaon had als doel te onderzoeken in hoeverre digitale technologieën het leven van ouderen kunnen ondersteunen. In Pharaon participeert AdSysCo met het RegiCare-klantportaal. Een hogere kwaliteit van leven met digitale vondsten, daar gaat het om.

Het Pharaon-onderzoek wordt in de loop van 2024 afgerond. Het is dus te vroeg voor eindconclusies, maar enkele voorlopige conclusies zijn er wel. Dat blijkt uit een gesprek dat we hadden met Dr. Christiane Grünloh, senior onderzoeker bij RRD en verantwoordelijk voor een goed verloop van de zes Pharaon-pilots. Christiane is reeds lange tijd bezig met het onderzoek naar de acceptatie van technologische oplossingen in de zorg. 

In de pilots worden allerlei verschillende technologieën uitgeprobeerd variërend van sensoren die de veiligheid van mensen in de gaten houden tot verschillende vormen van beeldbellen via de TV. In sommige zorgorganisaties worden robots getest. In Nederland ligt het accent op de sociale contacten rondom de uitjes van de PlusBussen van het Nationaal Ouderenfonds. Het RegiCare-klantportaal ondersteunt deze sociale activiteiten met digitaal contact. 

Net nadat Pharaon was gestart barstte de pandemie uit. “Dit risico was in geen enkel projectplan voorzien”, aldus Christiane, “Door de nieuwe maatregelen was de doelgroep, (kwetsbare) ouderen, in alle landen vrijwel direct onbereikbaar voor onze onderzoekers, tenminste fysiek, terwijl het onderzoek juist veel interactie met de doelgroep vereist.”  Uitstel was geen optie voor de EU, iedereen had zich immers gecommitteerd aan het programma. Daarnaast gaat het bij Pharaon ook om informatie en communicatie technologie, dus onderzoekers en ontwerpers zijn ook creatief om andere mogelijkheden te verkennen om met mensen in contact te komen.

De kick-off meeting was nog wel live in Pisa, maar daarna speelde Pharaon zich twee jaar lang af tussen saaie beeldschermen. De werving van ouderen voor het onderzoek kwam wegens de pandemie moeizaam op gang. Al met al moet het Pharaon-onderzoek het doen met een beperkt aantal deelnemers en dat geldt voor alle pilots. Voor het kwantitatieve onderzoek geeft dit een uitdaging, waardoor ook meer ingezet is op kwalitatief onderzoek zoals interviews. “Natuurlijk is het vervelend, als we minder deelnemers hebben dan in het onderzoeksvoorstel beloofd. Maar dit is ook weer een kans om in de diepte te gaan. Waarom doen mensen wel of niet mee? Waar lopen ze tegen aan in hun dagelijks leven als ze met technologie moeten beginnen. Deze inzichten zijn super belangrijk”, zegt Christiane hierover.

 

Ontwikkeling voor en met gebruikers

Mensen in de zorg en in welzijnswerk hadden ook heel veel werkdruk tijdens de pandemie en nauwelijks extra capaciteiten ter beschikking. Naast de pandemie speelde ook de twijfels tegen het gebruik van technologieën op veel plaatsen parten. “Ik ken het niet”, “het werkt niet”, “ik snap het niet” en “wat heb ik eraan?”. Alle argumenten om een oplossing niet te gebruiken zijn in Pharaon langsgekomen en ze waren allemaal terecht. 

Technologie kan de zorg verbeteren en ook nog efficiënter en goedkoper maken, zo weet Christiane, maar dan moet het wel worden ontwikkeld voor en met de gebruikers om met hun behoeften rekenen te houden en daar zit ‘m vaak de crux. “Ik ken het niet”, “het werkt niet”, “ik snap het niet” en “wat heb ik eraan?” is alom bekend. Een nauwe betrokkenheid van de eindgebruiker bij het ontwerp en het stap voor stap bouwen en testen van een digitale oplossing voor zorg en welzijn is noodzakelijk om deze problemen te reduceren. “Als we technologie samen met de doelgroep ontwikkelen en daarmee zorgen dat het echt aansluit bij de behoefte en waarden van gebruikers, kunnen we de acceptatie vergroten, het gebruik stimuleren en uiteindelijk effect en impact hebben”, zo heeft Christiane inmiddels geleerd uit haar vele onderzoek.

 

Ontwikkeling van RegiCare

AdSysCo herkent dit goed. Nieuwe ontwikkelingen in de RegiCare-suite, zoals de mobiele toepassingen en het klantportaal, worden voor en met gebruikers ontwikkeld. Dat geldt ook voor de implementatie: actieve betrokkenheid en eigenaarschap van gebruikers is een belangrijke succesfactor. Een mooie oplossing met veel functionaliteit zomaar beschikbaar stellen zonder de eindgebruiker actief te betrekken in het hoe, het wat en het waarom schiet haar doel voorbij. “Niet de technische oplossing maar de gebruikerservaring bepaalt het succes” zegt Christiane. “Het kost wel meer tijd, maar wil je een goedkope oplossing die niet werkt of een wat duurdere oplossing die wel werkt?”, zegt zij met een knipoog.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal er een vervolggesprek komen tussen AdSysCo en Christiane.

De start van TREAT: Het transformeren van gezondheidszorg door semantische interoperabiliteit en zelfeffectiviteit van de patiënt

Geschreven door: Erik Prinsen

We zijn trots om partner te zijn in het onlangs gestarte ITEA-project TREAT. Het TREAT-project heeft als doel de zelfeffectiviteit van patiënten met chronische aandoeningen, waaronder diabetes, hartziekten en osteoartritis, te vergroten door gegevens te integreren van draagbare sensoren, dagboeken en medische dossiers. Daardoor streven we ernaar om de toegang tot gezondheidszorg te verplaatsen van de kliniek naar het dagelijks leven van de patiënt. Daarnaast streven we ernaar de gezondheidsmanagementvaardigheden van de patiënt te verbeteren. Het project zal nieuwe draagbare sensoren en software ontwikkelen om de zelfeffectiviteit van patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de klinische effectiviteit te vergroten.

Binnen ITEA-projecten bestaan nationale use cases die samenwerken onder een gemeenschappelijk kader. De Nederlandse use case zal zich richten op de ontwikkeling van een sensor- en feedbacksysteem voor individuen met diabetes mellitus die ook lijden aan osteoartritis. Dit systeem zal zich richten op het stimuleren van gezond bewegingsgedrag bij de doelgroep. RRD is verantwoordelijk voor het betrekken van eindgebruikers, het definiëren van de patiëntenreis en het evalueren van het ontwikkelde systeem.

Na een fantastische startbijeenkomst in Canmore, Canada, en de nationale start in de prachtige stad Den Bosch, zijn we klaar om de gezondheidszorg voor mensen met diabetes mellitus en osteoartritis te verbeteren!

Geïnteresseerd om meer te lezen over dit project? Lees verder op de website: ITEA 4 · Project · 22022 TREAT

 

FOTO ERIC BRINKHORST
20240327 TREAT
Erik Prinsen

Erik Prinsen

E-mail: e.prinsen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5761

 

Het schrijven van een nieuw projectvoorstel: de doelgroep betrekken voordat je begint

Geschreven door: Eline te Braake en Marian Hurmuz

Bij het schrijven van een nieuw projectvoorstel worden de eindgebruikers vaak niet meegenomen. Dit kan komen door verschillende redenen, bijvoorbeeld door tijdsdruk, procedures of geen toegang hebben tot de eindgebruikers. Als gevolg hiervan wordt het projectvoorstel vaak alleen door onderzoekers geschreven en geven zij ook veelal vorm aan de beoogde doelen van het project. De eindgebruiker wordt dan pas betrokken wanneer het project is goedgekeurd. Een nadeel van het betrekken van eindgebruikers in een later stadium, is dat het beoogde doel van het projectvoorstel helemaal niet zo passend blijkt te zijn bij waar mensen echt behoefte aan hebben. Om dit probleem te proberen voorkomen, en dus beter bij de behoeftes van eindgebruikers aan te sluiten, hebben wij bij RRD vorige week juist input verzameld van eindgebruikers vóór het schrijven van het projectvoorstel. In dit nieuwsbericht vertellen wij wat dit ons heeft gebracht.

 

Opzet bijeenkomst

Met twee onderzoekers en leden van het panel hebben we een eerste stap gemaakt naar deze 'nieuwe' manier van werken. Op 15 februari zijn zij bijeengekomen en vond er een focusgroep plaats over het therapietrouw zijn bij het innemen van medicatie. Het doel van de focusgroep was het achterhalen wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn om therapietrouw te zijn. Tijdens de bijeenkomst gingen wij de volgende 6 hoofdcategorieën langs:

 • Patiëntgerelateerde factoren
 • Ziektegerelateerde factoren
 • Behandelingsgerelateerde factoren
 • Zorg- en zorgsysteemsgerelateerde factoren
 • Sociale en culturele factoren
 • Logistieke en financiële factoren

Voor elke categorie, kregen de leden van het panel de tijd om hun ervaringen op te schrijven en te delen met de groep. Naast deze categorieën, was er aan het eind ook nog een optie om overige factoren te benoemen die zij als bevorderend of belemmerend ervaren, maar niet onder één van de vorige categorieën paste.

 

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst heeft de groep met elkaar kunnen discussiëren over de verschillende factoren die benoemd werden. Gedurende de discussie merkten wij dat veel factoren bij meerdere categorieën terugkwamen. Een vaak terugkomende factor die belemmerend werkt om de medicatie therapietrouw in te nemen was kosten. De voorbeelden die hierbij genoemd werden waren:

 • Kosten voor medicatie uitleg bij de apotheek
 • Kosten voor het typen van een etiket (dat duurder is dat de medicatie zelf)
 • Parkeerkosten voor het ophalen van de medicatie bij de apotheek
 • Eigen risico die betaald moet worden

Andere voorbeelden van belemmeringen die zij ervaren waren de verschillende innametijden van de medicatie, de beperkte verkrijgbaarheid en hiermee vaak ook de lange levertijd van een medicijn bij de apotheek. Wat betreft de innametijden, gaat het vooral om de inname voor/tijdens/na een maaltijd. Deze maaltijden vinden niet altijd op hetzelfde tijdstip plaats. Sommige medicatie mag je echt pas na 24 uur innemen waardoor er vaak niet genoeg tijd zit tussen het nemen van de medicijnen.

Naast deze belemmeringen, konden de leden ook factoren bespreken die bevorderen om de medicatie therapietrouw in te nemen. Van deze factoren zijn er wel wat minder genoemd, maar deze aspecten waren allemaal heel relevant, bijvoorbeeld:

 • Het ontvangen van voldoende informatie over de medicatie
 • Het goed contact hebben met de artsen en een goede communicatie tussen de artsen
 • Het innemen van een medicatie waarbij je zelf het effect merkt

 

Ben je benieuwd naar het gehele overzicht van de factoren? Klik hier om deze te openen.

 

Zo’n soort bijeenkomst was een erg leuke en leerzame manier van werken en we zijn hierdoor veel te weten gekomen over hoe de doelgroep aankijkt tegen de beïnvloedende factoren bij het therapietrouw zijn van medicatiegebruik. Door deze ‘nieuwe’ aanpak kunnen wij de wensen van de doelgroep meenemen in het projectvoorstel om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Wil jij ook een focusgroep houden om de behoeftes van de doelgroep in kaart te brengen voor het schrijven van een projectvoorstel? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

Eline te Braake
FOTO ERIC BRINKHORST

Eline te Braake

E-mail: e.tebraake@rrd.nl

Tel.: 088 087 5734

 

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

 

SenSeeAct is nu open-source: ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën kunnen profiteren van en bouwen bovenop ons softwareplatform

Geschreven door: Dennis Hofs

 

Wij hebben zojuist de eerste open-source versie gepubliceerd van SenSeeAct, ons softwareplatform dat al meer dan tien jaar veel van onze onderzoeksprojecten en applicaties heeft aangestuurd. In die tijd is het platform door verschillende iteraties gegaan, waarbij het is uitgegroeid tot een volwassen, flexibel en veilig backend met webportals en mobiele apps.

De naam SenSeeAct weerspiegelt de functionaliteiten waar het platform zich op richt.

 

Sense (waarnemen): Data verzamelen via vragenlijsten, dagboeken, wearables, en smart home-apparaten.

See (zien): De data presenteren op een gebruiksvriendelijke manier aan zowel eindgebruikers als zorgprofessionals.

Act (doen): Gebruikers coachen naar gezonder gedrag met virtuele agents, video-oefeningen en gamificatie.

 

We hebben het backend van SenSeeAct nu als open-source software gepubliceerd om innovatie van gezondheidstechnologie en samenwerking te stimuleren. Het maakt het ontwikkelen van nieuwe applicaties door derden eenvoudiger, en het geeft organisaties de mogelijkheid om volledige controle te krijgen over eigenaarschap en toegang tot hun data.

senseeact_app_portal

We blijven het platform steeds verbeteren. Enkele nieuwe functies die we in de nabije toekomst verwachten:

 • Verbeterde ondersteuning om je eigen vragenlijsten te maken en te gebruiken in onze mobiele app met je eigen backend.
 • Verbeterde veiligheid met twee-factor-authenticatie.
 • Een webinterface om je eigen data te downloaden en de data van je onderzoeksdeelnemers.
 • Een grote update van de iOS app die dan op hetzelfde niveau komt als de Android app.
 • Onze eerder aangekondigde samenwerking uitbreiden met DialogueBranch van Fruit Tree Labs.
 • Meer documentatie en handleidingen om zelf van start te gaan met het open-source backend.

Lees meer op https://www.senseeact.com/?lng=nl

 

FOTO ERIC BRINKHORST

Dennis Hofs

E-mail: d.hofs@rrd.nl

Tel.: 088 087 5763

 

Groot onderzoek van start voor aanpak van artrose op maat

Artrose is in 2040 waarschijnlijk de meest voorkomende chronische ziekte van Nederland. Op dit moment hebben bijna 1,5 miljoen mensen in ons land artrose. De aard en mate van de klachten kunnen verschillen, maar ze hebben altijd impact op het dagelijks leven. Bij iedereen verloopt artrose anders, wat vraagt om behandeling op maat. Om dat zo goed mogelijk te kunnen bieden, is inzicht nodig in de kenmerken van de persoon en het ziekteproces. Tot op heden ontbreekt dat inzicht. Maar daar gaat dankzij de gesubsidieerde onderzoeksinspanningen van een uniek samenwerkingsverband verandering in komen.

De onderzoekers van het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) starten in november met project TopTreat. Zij gaan de komende 5 jaar 500 mensen met artrose volgen en hun kenmerken uitgebreid in kaart brengen. Het doel hiervan is inzicht krijgen in wie voor welke behandeling in aanmerking komt. Want de diversiteit onder mensen met artrose is zo groot, dat een universele behandeling niet voor iedereen effectief is.

 

Precies meten en weten met uniek technologieplatform

Het is voor het eerst dat de verschillende verschijningsvormen van artrose met geavanceerde technologie worden gemeten en in een platform verzameld. Het is de bedoeling om uiterst nauwkeurig in kaart te brengen hoe mensen met artrose zich voelen, hoe zij bewegen, hoe hun ziekte zich ontwikkelt en welk medicijn het meest effectief is bij wie. Omdat zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen bij gezondheid, kijken de onderzoekers naar het gehele spectrum, van cel tot welzijn en voeren het onderzoek uit in samenspraak met de patiënten zelf. De inzichten uit het onderzoek maken het mogelijk om de behandeling optimaal af te stemmen op de persoon met artrose. 

Belofte van verbetering

Het onderzoek omvat bestaande technologieën zoals ‘gewricht-op-een-chip', nauwkeurige metingen van stofjes in het lichaam die een aanwijzing zijn voor de ziekte (biomarkers), analyses van beweging met sensoren, en het maken van computermodellen van gewrichtsbewegingen en belasting op kraakbeen. Hiermee beogen de onderzoekers specifieke kenmerken van mensen met artrose te begrijpen en vast te leggen. Op basis van deze inzichten kunnen behandelaars de meest kansrijke behandeling voor hun patiënt vaststellen.

Brede inclusie

Naast mensen met gevorderde artrose zullen ook twee groepen met verhoogd risico op artrosevorming deelnemen aan het onderzoek. Dit zijn mensen met een kapotte of verwijderde meniscus of met een beenamputatie.

Samen verder in beweging

TopTreat is van groot belang voor de vooruitgang in de zorg voor mensen met artrose. Bovendien is de verwachting dat het project een technologieplatform ontwikkelt dat patentwaardig is en snel vertaald kan worden naar meer toepassingen in de gezondheidszorg. Met dit ambitieuze project richt ICMS zich op maximale klinische en maatschappelijke vooruitgang.

Over ICMS

Het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen het RadboudUMC, Sint Maartenskliniek, Roessingh Research and Development en het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. In TopTreat werken deze partners samen met ReumaNederland, de bedrijven ATRO Medical en Moveshelf, de Reumastichting Sint Maartenskliniek, de Twente Graduate School en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Samen met financiering uit het topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen gaat het om een project van ongeveer 4,8 miljoen euro.

Oogsten wat je zaait: laatste LEAVES-projectbijeenkomst

Geschreven door: Lena Brandl

36 maanden, negen consortiumpartners, drie landen, één gemeenschappelijk doel: oudere volwassenen na het verlies van hun partner ondersteunen. Iedereen krijgt te maken met verlies in het leven. Rouwen is een normale en gezonde reactie op verlies. Toch is verdriet soms overweldigend en kan men zich verloren voelen. Samen met acht internationale partners in Portugal, Zwitserland en Nederland heeft RRD de afgelopen drie jaar een online dienst voor oudere rouwenden ontwikkeld om hen te ondersteunen bij de verwerking van het verlies van hun partner.

Het is een spannende en leuke reis geweest, inclusief vele uren discussiëren, ontwikkelen en evalueren, samen met oudere volwassenen, rouwprofessionals en onze consortiumpartners.

 

Bij DOMUSDELA in Eindhoven kwam het consortium van AAL-project LEAVES (projectnummer AAL-2019-6-168-CP) een laatste keer bijeen om de meest recente inspanningen te bespreken en de laatste werkzaamheden op elkaar af te stemmen, waaronder:

 • het bespreken van de voortgang van het evaluatieonderzoek van LEAVES in Zwitserland;
 • het documenteren van de inzichten uit de evaluatiestudies in Portugal en Nederland die in de tweede helft van 2022 zijn uitgevoerd. De resultaten uit deze twee evaluatiestudies worden momenteel voorbereid voor (wetenschappelijke) publicaties; en
 • het ontwerpen van een business case voor toekomstige exploitatie van de LEAVES-interventie voor rouwende ouderen.

 

We namen ook de tijd om terug te kijken naar waar LEAVES begon, namelijk:

 • hoe we een op tekst gebaseerde rouwinterventie veranderden in een meer dynamische, op dialogen gebaseerde interventie, gecombineerd met leesmateriaal over het rouwproces, schrijfoefeningen en activiteitensuggesties om zelfzorg te bevorderen;
 • hoe we een algoritme ontwikkelden om te detecteren en te communiceren wanneer LEAVES-gebruikers wellicht beter offline ondersteuning bij hun rouwproces kunnen betrekken; en
 • hoe Luisa, onze eerste virtuele coach voor LEAVES, uiteindelijk herontworpen werd als Zon, een abstracte virtuele coach in de vorm van een zonnetje. In LEAVES introduceert de virtuele coach de inhoud van de interventie aan gebruikers. Tijdens het project leerden we dat voor sommige ouderen een virtuele coach ontworpen als een lotgenoot (een oudere volwassene die eveneens haar partner heeft verloren) verwarrend is. Sommige ouderen die deelnamen aan vroege prototypetests van LEAVES werden misleid, omdat ze dachten dat Luisa een echt persoon was. Daarom hebben we uiteindelijk het idee van een lotgenoot als virtuele coach los gelaten en kwamen we samen met de ouderen op het ontstaan van de Zon.
20230207_blog LEAVES

Het AAL-project LEAVES is de laatste fase ingegaan van rapportages en het wegwerken van losse eindjes. RRD kijkt met plezier terug op drie jaar vruchtbare samenwerking met onze partners in het LEAVES-consortium. Nu kijken we vooruit naar de eindevaluatie van het project in april 2023.

Lena Brandl

Lena Brandl

E-mail: l.brandl@rrd.nl

Tel.: 088 087 5768

Van prototypes voor gezond ouder worden naar technologieën in huis: RRD bij de Ageing Well Week 2022

Geschreven door: Lena Brandl

Meer dan 40 workshops, 30 posterpresentaties en 50 exposanten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en netwerken die zich inzetten voor gezond ouder worden maakten deel uit van de Ageing Well Week 2022. De Ageing Well Week vond dit jaar plaats in Gdańsk, Polen. Gdańsk is een bruisende stad met een rijke geschiedenis, waaronder haar sleutelrol in de solidariteits- en verzetsbewegingen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de stad open stond om de Ageing Well Week 2022 te organiseren, aldus de burgemeester, Aleksandra Dulkiewicz. De uitdagingen die een snel vergrijzende wereldbevolking met zich meebrengt, kunnen alleen worden aangegaan door een verenigde en solidaire gemeenschap.

20221101 AAL week 2022 (3)

De volgende stap: technologie voor gezond ouder worden in handen van gebruikers brengen


Na 14 jaar praktijkgericht onderzoek naar gezondheidstechnologieën voor de vergrijzende wereldbevolking, was het belangrijkste onderwerp van deze laatste editie van de Ageing Well Week de overgang van technologie bij de ontwikkelaars naar de markt. Anders gezegd, hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezondheidstechnologieën in handen komen van degenen voor wie ze zijn ontwikkeld: de vergrijzende bevolking?

Omdat deze vraag RRD nauw aan het hart ligt, hebben wij ons aangesloten bij het evenement en de lopende discussies over gezond ouder worden. RRD presenteerde twee posters over ons werk in het AAL-project LEAVES (projectnummer AAL-2019-6-168-CP). Binnen het LEAVES-project heeft RRD samen met 8 partners een eHealth toepassing ontwikkeld om ouderen te ondersteunen bij het verwerken van het verlies van hun partner:

 • In de eerste poster liet Stephanie Jansen-Kosterink de eerste resultaten zien over hoe de LEAVES toepassing geaccepteerd wordt onder de eindgebruikers en wat de mogelijke gezondheidseffecten kunnen zijn.
 • In de tweede poster vertelde Lena Brandl over het gebruik en de waardering van ouderen voor een monitoringsysteem met als doel om gebruikers van LEAVES te leiden naar offline behandeling (in het geval van verslechtering van hun situatie terwijl ze met de online rouwdienst werken).
20221101 AAL week 2022 (1)
20221101 AAL week 2022 (2)

Ons werk werd met interesse en enthousiasme ontvangen omdat het aandacht schenkt aan een veelvoorkomend, maar helaas grotendeels niet erkend aspect van het gezond ouder worden: het verwerken van het verlies van dierbaren.

Geïnteresseerd in de posters die RRD op de Ageing Well Week 2022 heeft gepresenteerd?
De poster over technologieacceptatie en mogelijke gezondheidseffecten van LEAVES vindt u hier. De poster over het gebruik en de waardering van een monitoringsysteem door ouderen vindt u hier. Beide posters zijn in het Engels.

Hebt u ideeën over hoe we als gemeenschap van ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën de uitdagingen van de vergrijzende wereldbevolking op kunnen lossen? We staan altijd open voor discussies en samenwerkingen om gezond ouder worden binnen ieders bereik te brengen!

Lena Brandl

Lena Brandl

E-mail: l.brandl@rrd.nl

Tel.: 088 087 5768

RE-SAMPLE: Eerste bijeenkomst met alle partners in Nederland

Geschreven door: Marian Hurmuz

Na anderhalf jaar was het dan zo ver: de tien Europese partners in het RE-SAMPLE project kwamen gezamenlijk bijeen in Nederland in het DesignLab van Universiteit Twente. Deze bijeenkomst is georganiseerd met drie belangrijke redenen:

 1. Het delen van kennis met de verschillende projectpartners.
 2. Het brainstormen over onderwerpen waar het project zich de komende halfjaar op gaat focussen.
 3. Het werken aan de teamspirit binnen het project! Zodat we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan.

Iedereen was erg blij dat dit face-to-face kon plaatsvinden. Op deze manier konden we veel interactieve groepssessies organiseren.

resample_groepsfoto
Het vierjarige RE-SAMPLE project (Horizon 2020, grant agreement No. 965315) richt zich op mensen met COPD en andere chronische aandoeningen. Het doel van RE-SAMPLE is om een technologie te ontwikkelen die patiënten en hun zorgverleners ondersteunt.  

Workshops tijdens de bijeenkomst

De bijeenkomst duurde twee dagen waarin enerverende workshops werden gehouden door verschillende partners. Deze workshops gingen onder andere over:
 • Het observationele cohort binnen RE-SAMPLE. Tijdens deze workshop hebben we op een leuke manier gekeken hoe we meer COPD-experts kunnen betrekken in het cohort en hoe we de last voor de COPD-experts in het cohort kunnen verminderen.
 • Coaching. In deze workshop gingen we in groepjes nadenken over relevante coaching topics voor de technologie die we ontwikkelen.
 • De Social Return on Investment (SROI) methode. Deze workshop werd georganiseerd door RRD. Wij gingen met 4 groepjes aan de slag met het vastleggen van de belangrijkste activiteiten en uitkomsten van verschillende stakeholders betrokken binnen RE-SAMPLE (klik hier voor meer informatie over de SROI-methode).
 

Sociale activiteiten

Naast deze workshops hadden we ook tijd voor sociale activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Dit begon met een graffiti workshop!! We kregen een stoomcursus graffiti spuiten en daarna mochten we allemaal ons eigen ontwerp gaan maken. Zie hieronder een aantal voorbeelden van deze ontworpen. Aansluitend was er een diner geregeld bij De Tropen in Enschede om onder genot van drankjes en gerechten de avond af te sluiten. Na 1,5 jaar online werken, was het echt leuk om de mensen in RE-SAMPLE persoonlijk te ontmoeten.
valves
loong
impact
groepsfoto_resample

RE-SAMPLE: AI-aangedreven zorg voor patiënten met COPD en andere chronische ziekten

Geschreven door Eline Te Braake en Christiane Grünloh

RE-SAMPLE is een Europees project dat zich richt op mensen met COPD en andere chronische aandoeningen. Het doel van RE-SAMPLE is om een technologie te ontwikkelen die patiënten en hun zorgverleners ondersteunt. Deze technologie zal patiënten helpen hun COPD en andere chronische aandoeningen te beheren. Samen met 9 andere partners werkt RRD samen aan dit project om de RE-SAMPLE technologie vorm te geven en te ontwikkelen. Het project is gestart in maart 2021 en zal in totaal 4 jaar duren. RE-SAMPLE heeft financiering ontvangen van Horizon (Grant agreement No. 965315).

GEBRUIKERSGERICHT. Bij het ontwerpen van een eHealth interventie is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften en wensen van degenen die er gebruik van gaan maken. Uiteindelijk willen we dat RE-SAMPLE een meerwaarde heeft in de praktijk voor zowel mensen met COPD als hun zorgprofessionals. We willen natuurlijk ook dat na het project, RE-SAMPLE daadwerkelijk succesvol geïmplementeerd wordt in de gezondheidszorg. Om dit te doen, moeten we leren van de houdingen, ervaringen, en behoeftes van mensen met COPD en hun zorgverleners. Omdat zij allemaal experts in het veld zijn, weten zij het beste wat er momenteel ontbreekt of wat er juist al heel goed gaat. Deze informatie kan ons helpen bij het ontwikkelen van een technologie die daadwerkelijk nuttig voor hen is.

Sinds de start van RE-SAMPLE hebben we al heel wat verschillende onderzoeken uitgevoerd. We hadden de kans om met veel mensen met COPD en zorgverleners te praten om zo meer te weten te komen over COPD, de ervaringen met leven en omgaan met COPD, en voorkeuren met betrekking tot COPD-management. Dit leverde veel nuttige informatie op. Deze input heeft ons erg geholpen bij het vormgeven van de RE-SAMPLE technologie. Om u een idee te geven van wat we tot nu toe hebben ontdekt, heeft RRD een samenvattende video gemaakt met enkele hoogtepunten.

U kunt deze video hieronder bekijken!

Hoewel er al veel informatie wordt verzameld, hebben we in de toekomst ook steeds input nodig van zowel zorgverleners als mensen met COPD! Wilt u na het horen van RE-SAMPLE ook met ons meedenken en ons feedback geven?

Neem dan gerust contact met ons op!

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Christiane Grünloh (c.grunloh@rrd.nl) of Eline te Braake (e.tebraake@rrd.nl)

HOLOBALANCE: HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders

Feasibility and effectiveness of the HOLOBALANCE telerehabilitation platform

88% of participants in the HOLOBALANCE interventions achieved at least the minimal clinically significant difference in the Functional Gait Assessment (which is used to assess postural stability and an individual’s ability to perform multiple tasks while walking) scores vs. 55% for participants in the control group. Moreover, 82% of participants in the HOLOBALANCE interventions achieved at least the minimal clinically significant difference in Mini-BESTest (which is a standard balance measure) scores vs. 52% for participants in the control group.

 

Balance disorders are very common in older adults and have wide ranging detrimental physical, cognitive/psychological and life quality sequelae. Early detailed individualized assessment and treatment interventions for older adults with balance disorders at risk of falls is recommended by several guidelines but is often not implemented into clinical practice due to lack of resources and specialist knowledge.

The HOLOBALANCE platform (https://holobalance.eu/ ) provides an advanced telerehabilitation solution that addresses the critical health needs of older adults with balance disorders. HOLOBALANCE features evidence-based exercises, cognitive and other gamified training, physical activity planning, and components that aim to improve motivation and compliance with the activities.

The proof-of-concept study, conducted from May 2019 to September 2021, with about 80 patients using HOLOBALANCE and 80 patients as controls, aimed to explore an advanced and more holistic approach to standard care. HOLOBALANCE is a tele-rehabilitation system which provides an individualised, prescribed program to be performed at home. The program has been originally designed by a specialist balance physiotherapist and is intended to be prescribed and regularly reviewed by a non-expert clinician. The system supports this by remotely monitoring task performance and providing the outcomes to the treating physiotherapist to review. The system comprises of a set of CE marked wearables (i.e., accelerometers, sensorized soles, smart bracelet), ambient sensors (motion capture sensor) and a head worn augmented reality display, which provide detailed movement and physiological data for the remote assessment of task performance (prescribed exercises, auditory tasks, and cognitive games).

The study recruited 145 older adults with falls/at risk of falls and middle aged or older individuals with a confirmed diagnosis of a vestibular disorder. Participants were randomised into one of two intervention groups. One group received the HOLOBALANCE/HOLOBOX intervention, i.e. the home-based or the clinic-based intervention, and the other received the standard clinical treatment i.e., the OTAGO Home Exercise Program (HEP) for 8 weeks. All participants were required to undertake a daily exercise program intended to improve their balance, with the program overseen by a physiotherapist.

Despite the huge challenges since the study was performed during the COVID-19 global pandemic, recruitment and retention rates were good, dropout rates were low, and the estimated sample size was achieved. The COVID-19 global pandemic inevitably led to continuous recruitment and intervention uncertainty due to the various government restrictions imposed across the three study sites of Athens, Freiburg, and London and imposed challenges for participants, researchers, and treating therapists. We anticipate that these measures of feasibility would be better under less adverse circumstances. Importantly, the absence of any adverse events during the study related to participant interventions or associated with functioning of the HOLOBALANCE system suggest that the program is safe to use in future studies and clinical applications.

The high rate of exercise compliance (83%) observed across all study sites, and the improved balance perceived by 73% of these older adults, and those with vestibular disorders adds further support for the feasibility of the HOLOBALANCE programme implemented in this research. Furthermore, both the HOLOBOX and Home-based delivery of the systems appear to be feasible interventions, regardless of the age, sex, or education level of this study population.

Regarding effectiveness, for average baseline scores near normal or normal, 88% of all participants in the HOLOBALANCE interventions vs. 55% for participants in the control group improved their postural stability (measured with the Functional Gait Assessment scale - FGA).  82% of all participants in the HOLOBALANCE interventions vs. 52% for participants in the control group improved their balance (evaluated with the Mini-BESTest). Importantly, an average improvement of 25% for FGA and of 36% for Mini-BESTest for those with abnormal scores at baseline and eventually trained with HOLOBOX. It is anticipated that in a client group with greater disability and lower scores, the pre-post treatment change would have been even greater.

A high dosage (>50 hours) of challenging balance exercises has been associated with a successful reduction in fall rates in older adults. Our findings though, indicate that a moderate dosage multisensory and multifactorial balance rehabilitation program may also have a significant effect on falls risk and intervention cost. The potential benefit for these multiple factors is therefore immense and must be confirmed in a full randomised controlled trial.

An additional beneficial finding was noted for social well-being. In all groups a decrease, in the average total number of days during which their balance difficulties affected their ability to perform daily activities, was observed. Participants in the HOLOBALANCE interventions combined, 87.5% achieved at least a 25% improvement in social wellbeing. Moreover, a decrease of 14.66 days per month during which the participants’ balance impacted their lives in a negative way was demonstrated.

Further exciting findings were observed for cognitive function scores with significant pre-post improvements (8%) noted for visual memory and new learning and visual pattern recognition memory. It is well documented that falls risk is greater for those with cognitive impairment whereby all aspects of balance control deteriorate with increasing severity of cognitive impairment. This finding has significant implications for further studies in this area, particularly in individuals with cognitive impairment, and subsequently for clinical practice. Positive improvements in cognition, as those observed, may also contribute to the delay of onset for cognitive impairment and consequently prolong the active life of these older adults, with better quality of life, improved social wellbeing and reduced economic costs for their care.

The project involves 13 partners from across Europe and is coordinated by Prof. Dimitrios I. Fotiadis, who is Professor of Biomedical Engineering at the University of Ioannina.

If you would like more information about the project visit https://holobalance.eu/.

Picture1
Picture3
Picture2

HOLOBALANCE has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 769574.

Picture4
 • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development