Bent u een ontwikkelaar van gezondheidstechnologie, zoals bijvoorbeeld een orthese, prothese of exoskelet of een app ter ondersteuning van gezondheidsmanagement, en bent u benieuwd of uw innovatie, idee of concept haalbaar is? Of bent u wellicht benieuwd of uw innovatie, idee of concept aansluit bij een klinisch probleem of vraag? Door onze diepgaande kennis en ervaring met het mede-ontwikkelen en evalueren van (vroege) prototypes kunnen wij u helpen snel inzicht te krijgen in de haalbaarheid van uw idee of concept.

Wij hebben een brede expertise op het gebied van de inzet van gezondheidstechnologie gericht op mobiliteit en zelfmanagement van chronische aandoeningen. In het bijzonder hebben wij expertise op het gebied van orthesiologie, prothesiologie, robotica, bewegingsanalyse, (tele)monitoring en gezondheidsmanagement. 

 

Wat levert het op?

Wij verschaffen u in een vroeg stadium duidelijkheid of uw concept of idee aansluit bij de klinische praktijk en helpen u snelle ontwikkelslagen maken binnen uw innovatie.  Wij dragen graag bij aan het persoonsgericht maken van de ontwikkeling van uw innovatie, concept of idee. Een onderdeel hiervan kan zijn het in kaart brengen of uw gezondheidstechnologie aansluit bij de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers.