RRD heeft de beschikking over een usability lab waar verschillende technologie getest kan worden in een gecontroleerde thuisomgeving. Door middel van camera’s kan het gebruik van deze technologie worden gemonitord en eventuele verbeterpunten wat betreft usability direct gemonitord worden. Het usability lab wordt gebruikt binnen innovatieprojecten waar RRD bij betrokken is, maar kan ook verhuurd worden aan partijen die geïnteresseerd zijn in het testen van usability van hun producten in een gecontroleerde thuisomgeving.