Weet u wat de toekomstige gebruikers van uw gezondheidstechnologie in het dagelijkse leven nodig hebben en wat zij zullen waarderen? Oftewel, weet u aan welke voorwaarden uw gezondheidstechnologie moet voldoen om aan te sluiten bij de behoeften, wensen, doelstellingen en waarden en toekomstige gebruiker? Maar al te vaak worden zorginnovaties ontwikkeld vanuit de techniek en wordt er onvoldoende aandacht besteed aan het meenemen van de toekomstige gebruikers in het ontwikkelproces. Voor een succesvolle, duurzame en waarde gedreven gezondheidstechnologie is het juist cruciaal dat deze nauw aansluit op de behoeften en eisen van de toekomstige gebruiker. Dit persoonsgerichte onderzoek is de expertise van RRD. 

 

Hoe gaan wij te werk en wat levert het op?

Ons persoonsgerichte onderzoek zal uw perspectief verbreden en u in staat stellen een gezondheidstechnologie te ontwikkelen, welke aansluit op de zorgpraktijk. Wij bieden verschillende (onderzoeks)methoden aan om de behoeften en eisen van de gebruikers in kaart te brengen. Welke methode het beste bij uw situatie past, is afhankelijk van uw gezondheidstechnologie en wensen. Voorbeelden van vragen, die wij door middel van onze onderzoeken beantwoord hebben zijn:  

  • Hoe moet een app er uitzien waarmee mensen met COPD data kunnen verzamelen en inzicht kunnen krijgen in hun ziekte?
  • Hoeveel verantwoording kunnen en willen patiënten hebben in een gemengde zorgaanpak en wanneer moeten zorgverleners betrokken worden zonder ze extra te belasten?
  • Hoe kan een eHealth-toepassing mensen ondersteunen bij b.v. zelfmanagement, gedragsverandering, rouwverwerking? Wat is belangrijk voor mensen in hun leven (bijv. privacy, onafhankelijkheid, eigen regie) en hoe kan het product dit ondersteunen?

 

Wij adviseren u graag. Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoekmethoden met praktijkvoorbeelden:

Een van de eerste stappen is het uitvoeren van een stakeholderanalyse, met als doel er zeker van te zijn dat alle belanghebbenden zijn geïdentificeerd. De belanghebbenden kunnen waardevolle input geven voor het succesvol ontwikkelen van de gezondheidstechnologie, vooral wanneer deze vanaf het begin worden meegenomen in de ontwikkeling.

Persona’s zijn fictieve personages, die een groep eindgebruikers en hun kenmerken vertegenwoordigen. Ze zijn gebaseerd op gebruikersprofielen. Dit zijn overzichten van gebruikerskenmerken, die relevant zijn voor een gezondheidstechnologie- of dienst (bijv. leeftijd, geslacht, geletterdheid, gezondheid gerelateerde kenmerken, ervaring met technologie, enz.). De gebruikersprofielen komen tot stand door gesprekken met de gebruikers en eventueel literatuuronderzoek.

Persona’s zijn een krachtig hulpmiddel om de gebruiker beter te begrijpen. Ze geven duidelijk weer voor wie de gezondheidstechnologie wordt ontwikkeld. Wanneer de persona’s niet duidelijk geformuleerd zijn, heeft iedereen een eigen beeld bij wie de toekomstige gebruiker is en deze ingebeelde persoon zou wel eens heel anders kunnen zijn dan de daadwerkelijke gebruiker.  

 

Praktijkvoorbeeld

Scenario’s brengen de toekomstige gebruikers van de nieuwe gezondheidstechnologie tot leven. In persona’s omschrijven wij de toekomstige gebruikers van de gezondheidstechnologie en in de scenario’s omschrijven wij hoe deze met de nieuwe gezondheidstechnologie omgaan, hoe zij zich gedragen en welke acties zij ondernemen. 

Scenario’s bieden een waardevolle methode om inzicht te krijgen of het ontwerp van de gezondheidstechnologie aan de gebruikersbehoeften voldoet. En om na te gaan of de ontwikkelaars op één lijn met de belanghebbenden zitten. 

 

Praktijkvoorbeeld

 

Gustav has been using the RE-SAMPLE companion for a while and has connected his activity tracker to the system. He notices that after worsening of the symptoms, his diabetes type 1 is also not well under control anymore, but is not sure what the cause is. His pulmonologist Aksel suggests that he also includes his blood glucose measures and medication into the companion, so that they can see whether the COPD medication is affecting the blood glucose. Gustav adds the dates when he has taken prednisolone and also starts including his blood glucose measures.

A couple of weeks later, he meets his pulmonologist again, who asks Gustav, whether he can see also his physical activity data and glucose measures over the last weeks. That way, the pulmonologist can see over the same period of time on which days he took prednisolone, how active he was during those days and how the blood glucose level was. This would help Aksel to assess, whether this is something for the him to take up or if a referral to internal medicine would be more suitable. Gustav agrees and shares his data with his pulmonologist Aksel. A few weeks later, Aksel reviews the data and can see that there seems no relation between the medication and the glucose levels. He notices that there is a change in physical activity that might affected Gustav’s blood glucose level. If Gustav feels well, he is outside a lot more, but during an exacerbation he mostly sits at home. This might be the cause of his changed glucose levels and might necessitate adaptation of his diabetes medication. As some form of physical activity is also important during an exacerbation, Aksel discusses with Gustav ways to be active and suggest that Gustav discusses with his internal medicine physician whether and how to adapt the diabetes medication according to his physical activities.

De Patient Journey Map is een methode, waarbij de reis van de patiënt en de verschillende contactpunten in het zorgsysteem in kaart gebracht wordt. Hierbij ligt de focus op de contactmomenten van de patiënt met de zorg en hoe hij of zij deze ervaart. Op basis hiervan kunnen wij adviezen voor het verbeteren van de zorg aan de patiënt uitbrengen. Afhankelijk van uw wensen, kunnen wij dieper ingaan op een specifieke fase van de patiëntreis of een specifiek aspect, b.v. hoe gezondheidstechnologie kan bijdragen aan een positieve patiëntervaring?  

 

Praktijkvoorbeeld

Gebruikerseisen zijn formele beschrijvingen geschreven vanuit het standpunt van de gebruiker, die een functie, beperking of andere eigenschap beschrijven die moet worden geleverd om te voldoen aan de behoefte van de gebruiker. Afhankelijk van uw gezondheidstechnologie of dienst en wensen kunnen wij de volgende eisen voor u in kaart brengen: 

  • Functionele en modaliteitseisen: technische kenmerken en het type technologie en besturingssystemen waarop de technologie moet werken. In deze categorie hebben we ook privacy-gerelateerde eisen opgenomen naar aanleiding van gebruikersverklaringen.
  • Dienstvereisten: specificeren hoe de diensten rond de technologie (bv. marketing of gebruikersondersteuning) moeten worden georganiseerd.
  • Organisatorische eisen: specificeren hoe de technologie moet worden geïntegreerd in de organisatiestructuur en de werkroutines.
  • Inhoudelijke eisen: specificatie van de inhoud die via de technologie moet worden meegedeeld, en (indien van toepassing) taalniveau, overtuigingskracht, speciale toegankelijkheidseisen.
  • Eisen inzake bruikbaarheid en gebruikerservaring: specificatie van de interface en het interactieontwerp van de technologie en van de wijze waarop UX-factoren, zoals vertrouwen of plezier, in de technologie moeten worden geïntegreerd.

 

Praktijkvoorbeeld