RRD levert wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve zorgtechnologie met een focus op de eindgebruiker. Voor RRD is co-creatie met eindgebruikers en stakeholders essentieel om ervoor te zorgen dat de innovatie voldoet aan de behoeften van de gebruikers en past in de zorgcontext. Zodat de technologie daadwerkelijk en optimaal gebruikt wordt en bijdraagt aan duurzame gezondheidszorg.

Onze expertise voor gebruikersgerichte gezondheidstechnologie richt zich op revalidatie, sport en gezond ouder worden.

We dragen bij aan preventie, zelf-management en optimale participatie in de samenleving door de ontwikkeling van technologie-gebaseerde zorgconcepten die daadwerkelijk gebruikt worden, thuis of in de kliniek.

Voor ons onderzoek maken we gebruik van ons bewegingslab, ons usability lab en ons eindgebruikerspanel. Deel uitmaken van het Roessingh-ecosysteem is van belang om patiënten en artsen te kunnen betrekken en toegang te hebben tot de zorgcontext.

De onderzoekers van RRD werken in drie teams.
Meer informatie over deze drie teams? Lees verder bij Hoe wij werken.

Understand_NL_Understand - Copy
Create_NL_Create_Create
Impact_NL_Impact - Copy