Het herwinnen van balans en loopvaardigheid na bijvoorbeeld een beroerte of amputatie is voor veel patiënten een zeer belangrijk doel. De beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen is hierbij van groot belang.

Deze 7-daagse cursus is erop gericht om door middel van een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. De cursus heeft een sterk interactief karakter en heeft ruime aandacht voor het zelf uitwerken van patiëntcasussen.

De cursus richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthopedisch instrumentmakers en bewegingstechnologen werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie.

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen om de cursus te kunnen volgen.

De cursus bestaat uit een mix van theoretische presentaties, practica, werkopdrachten en patiëntcasussen. Onderwerpen zoals gestructureerde observaties van het looppatroon, lichamelijk onderzoek, grondreactiekrachten, spieractivatiepatronen (EMG) en bijbehorende terminologie bij lopen en balans komen aan de orde. Door middel van casusmateriaal is er ruim aandacht voor loopafwijkingen en de mogelijke effecten van schoenaanpassingen, orthesiologie en operatieve ingrepen.

In de cursus ligt de nadruk voornamelijk op gangbeeldanalyse bij CVA patiënten, maar de aangeboden systematiek is toe te passen bij andere pathologie zoals MS, amputatie en dwarslaesie.

Cursisten ontvangen een inlogcode voor de cursuswebsite. Via deze website is er toegang tot studiemateriaal zoals opdrachten, casussen en achtergrondinformatie.

Bij de verschillende cursusdagen horen diverse huiswerkopdrachten. Door middel van deze opdrachten verdiept u zich verder in de verschillende onderdelen die aan bod komen bij het analyseren van bewegingspatronen. In deze huiswerkopdrachten wordt gebruikt gemaakt van patiëntcasussen waarin op gestructureerde wijze de oorzaken van het pathologische looppatroon en de mogelijke behandelmogelijkheden in kaart worden gebracht.

Docenten
De verschillende onderdelen in de opleiding worden verzorgd door vakspecialisten van verschillende toonaangevende revalidatiecentra en academische centra van ons land:
Prof. dr. Jaap Buurke (RRD, Enschede)
Dr. Marc Nederhand (RRD, Enschede)
Dr. Corien Nikamp (RRD, Enschede)
Dr. Erik Prinsen (RRD, Enschede)
Dr. Judith Fleuren (Roessingh, Enschede)
Prof. dr. Klaas Postema (UMCG, Groningen)
Prof. dr. Vincent de Groot (Amsterdam UMC, Amsterdam)
Prof dr. Sander Geurts (Radboud UMC, Nijmegen)
Prof. dr. Han Houdijk (UMCG, Groningen)
Dr. Elgun Zeegers (MST, Enschede)

Het totale programma bestaat uit 7 cursusdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie
De cursus wordt gegeven door Roessingh Research and Development (RRD) in Enschede.
Afhankelijk van de situatie m.b.t. COVID-19 vinden de cursusdagen klassikaal of online plaats. De richtlijnen van het RIVM worden daarbij in acht genomen. De definitieve keuze zal kort voor aanvang van de cursus bekend wordt gemaakt en is mogelijk onderhevig aan verandering.

Studielast
De totale studiebelasting bestaat naast deze cursusdagen uit huiswerkopdrachten (gemiddeld 4 uur per cursusdag) waarin de geleerde vaardigheden verder worden geoefend.

Kosten
Voor 2023 is het cursusbedrag vastgesteld op € 2.245,- per persoon, inclusief cursusmateriaal (N.B.: Deze cursus is vrijgesteld van BTW). Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden voor cursussen van toepassing.

Accreditatie
Na afloop van de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Accreditatie voor revalidatieartsen (VRA) en fysiotherapeuten (algemeen register KNGF en Keurmerk) wordt aangevraagd.

De cursus bewegingsanalyse bij volwassenen is CRKBO geregistreerd en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Cursusdata 2023:

Cursusdag 1                     12 oktober (online)

Cursusdag 2 en 3              2 en 3 november

Cursusdag 4 en 5              23 en 24 november

Cursusdag 6 en 7              14 en 15 december

 

Voor 2023 is de deelnemerslijst inmiddels definitief en de inschrijving gesloten.

De cursus in 2024 zal naar verwachting weer in het najaar plaatsvinden. De exacte data zullen begin 2024 bekend worden gemaakt op deze website.

U kunt zich al wel opgeven voor de wachtlijst voor de cursus 2024, zie onderstaand formulier.

Als de inschrijving voor 2024 wordt geopend, zal contact met u worden opgenomen in verband met evt. definitieve deelname.

Opgave wachtlijst

E-mail

     gangbeeld@rrd.nl

Telefoon

     +31 (0)88 0875 711

 

Contact formulier