Het herwinnen van balans en loopvaardigheid na bijvoorbeeld een beroerte of amputatie is voor veel patiënten een zeer belangrijk doel. De beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen is hierbij van groot belang.

De gangbeeldcursus is erop gericht om door middel van een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. De cursus heeft een sterk interactief karakter en heeft ruime aandacht voor het zelf uitwerken van patiëntcasussen.

De cursus richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthetisten en bewegingstechnologen werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie. Het programma bestaat uit 7.cursusdagen.

In verband met de onzekere periode door het COVID-19 virus is besloten de cursus in 2021 naar het najaar te verschuiven. Voor 2021 zijn de cursusdagen vastgesteld op: 23 september, 7 en 8 oktober, 4 en 5 november, 25 en 26 november.

Het maximale aantal voorlopige inschrijvingen is inmiddels bereikt.

Mocht de cursus – in verband met COVID-19 –  niet door middel van fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, dan zullen we deze cursus digitaal gaan aanbieden. Als dit het geval is wordt dit via de website kenbaar gemaakt en zal het aantal deelnemers wat mee kan doen groter zijn. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar Inger Makaske: i.makaske@rrd.nl of telefonisch via 088 087 5711.

Voor overige, algemene vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.