Hoe meten wij maatschappelijk impact?

Vanwege de schaarse middelen en capaciteit in de zorg en sociaal domein wordt het meten van impact steeds belangrijker. Er zijn verschillende methoden om de impact van een zorginnovatie inzichtelijk te krijgen. Maar als duurzame implementatie van een zorginnovatie de wens is, is de SROI-methode, oftewel Social Return on Investment, erg passend.

De SROI-methode heeft oog voor economische én sociale kosten en baten, en sluit daarom goed aan bij de “Quadruple Aim”. Deze “Quadruple Aim” staat voor het streven naar betere behandelresultaten, het afbuigen van de kosten en het verhogen van het werkplezier van de (zorg)professionals en de kwaliteit van leven van de patiënt / cliënt.

De SROI-methode

Het doel van de wetenschappelijk onderbouwde SROI-methode is het aantonen van de maatschappelijke impact van een innovatie door het begrijpen, beheren en communiceren van deze impact in economische en sociale termen. De SROI-methode begint altijd met het opstellen van een impact map samen met de belanghebbenden. Na deze eerste stap worden er nog vijf stappen gezet om tot de uitkomst van de SROI-methode, de SROI-ratio, te komen.

Wanneer te gebruiken?

De SROI-methode kan op verschillende momenten ingezet worden, zowel voorspellend als evaluerend. De eerste optie, ook wel Quick Scan genoemd, heeft een korte doorlooptijd en kan gebruikt worden bij het aanvragen van subsidies of (vervolg) financiering van een innovatie, terwijl de tweede optie gebruikt wordt om een innovatie te evalueren gebruikmakend van retrospectieve data. 

Naast het opstellen van SROIs voor bedrijven, geeft RRD in samenwerking van Vita Valley zorginstellingen en bedrijven ook de mogelijkheid om door middel van een masterclass medewerkers op te leiden in het gebruik van deze methode. Tijdens deze Masterclass SROI worden verschillende thema’s behandeld. Natuurlijk staat het opstellen van de SROI en het berekenen van de SROI-ratio centraal, maar er is ook aandacht voor coalitievorming en hoe de SROI te introduceren bij collega’s, leidinggevenden en financierende partijen.

In deze masterclass Social Return on Investment werken we sinds 2018 volgens de beproefde internationale SROI methodologie. Tijdens deze intensieve meerdaagse masterclass maak je een kosten/batenanalyse. Aan de hand van achtergrond informatie, instructies, dialogen en simulaties maak je je de stof eigen. Zo ga je in gesprek met interne en externe stakeholders; een SROI is geen technische invuloefening maar een middel om effectieve coalities te ontwikkelen.

Wat levert het je op?

 • Kennis over de internationaalerkende SROI methodologie
 • Een aanzet voor een eigen quickscan SROI
 • Inzichten in je rol envaardigheden als professional in het innovatieve traject
 • Inzichten over het ontwikkelen van coalities
 • Kennis van good practices
 • Netwerk

Pim Ketelaar

Programmadirecteur VitaValley. Verantwoordelijk voor SROI-analyses in de zorg en het social domein en expert in de SROI-methodologie.

 

Maarten Ploeg

Programmadirecteur Vita Valley. Verantwoordelijk voor SROI-analyses in de zorg en het social domein en expert in de ontwikkeling van coalities.

 

Stephanie Jansen–Kosterink

Senior onderzoeker Roessingh Research and Development. Onderzoeker op het gebied van klinisch en sociale zorgevaluatie gebruikmakend van de SROI methodologie.

De Masterclass SROI richt zich op o.a. projectleiders, leidinggevenden, adviseurs, ondernemers, directeuren, beleidsmakers, deelnemers in programma’s en financiers in de zorg en het sociaal domein, die bezig zijn met innovaties.

In het najaar van 2024 wordt er weer een masterclass georganiseerd.

 • Donderdag 26 september 2024
 • Woensdag 23 oktober 2024
 • Donderdag 21 november 2024

Elke dag start om 10:00 uur en sluiten we af om 16:30 uur. Naast deze cursusdagen ontvangt elke deelnemer:

 • Een digitale syllabus
 • Een eigen tool om de SROI te maken
 • € 1.995,- p.p. exclusief btw
 • De verwachte studiebelasting is 3 dagen cursus en circa 3 dagen voorbereiding en uitwerking.
 • Aantal deelnemers: minimaal 9 en maximaal 18

De cursus gaat alleen door wanneer het minimale aantal deelnemers zich heeft aangemeld.

De Masterclasses vinden plaats bij Roessingh Research and Development in Enschede.

 

Adres Roessingh Research and Development

Roessinghsbleekweg 33b7522 AH Enschede

"De SROI Masterclass en methode heeft mij handvaten gegeven om onze innovatie goed te borgen binnen de organisatie. Ik ben positief en vond het leuk om deel te nemen!"

            Ina Flierman (Programma coördinator Innovatie bij Roessingh Centrum voor Revalidatie)

“Ik ben erg enthousiast over de Masterclass, omdat je tijdens de Masterclass en het maken van de SROI veel feedback ontvangt en er goed wordt meegedacht”

            Marloes Postel (Associate  Lector Technology, Health & Care at Saxion University of Applied Sciences)

“Mijn deelname aan de Masterclass SROI paste heel goed binnen de opgave effectiviteit voorliggend veld en biedt mij de mogelijkheidom nu zelf aan de slag te gaan met deze methode. Deze methodeleent zich goed voor een bredere inzet binnen de gemeente”

            Suzanne Rosink (Beleids medewerker Sociaal Domein, Gemeente Twenterand)

Interesse? Meld je direct aan door een mail te sturen naar Brigitte Benerink, Projectmanagement Assistant RRD, via b.benerink@rrd.nl.

Aanmelden voor deze masterclass is mogelijk tot woensdag 4 september 2024.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op Stephanie Jansen-Kosterink via s.jansen@rrd.nl.