Het is niet altijd vanzelfsprekend dat nieuwe gezondheidstechnologieën of zorgprocessen daadwerkelijk ingebed raken in de dagelijkse routines. Veelbelovende ideeën, maar ook concrete zorginnovaties worden regelmatig niet succesvol in de dagelijkse zorgpraktijk geïmplementeerd.

De gezondheidszorg is een complex systeem, het introduceren van een nieuwe gezondheidstechnologie binnen een zorgorganisatie heeft invloed op meerdere stakeholders en processen. Voor het succesvol implementeren van een nieuwe technologie is het van groot belang dat zorgprocessen  goed in kaart gebracht worden en te begrijpen hoe het introduceren van een nieuwe gezondheidstechnologie deze zal veranderen. En welke invloed deze heeft op de stakeholders. Wij gebruiken de methode Service Modelling om u hierbij te ondersteunen. Daarnaast kunnen wij kortdurende trialperiodes en evaluatieprocessen uitvoeren om zo tot een succesvolle definitieve implementatie van uw gezondheidstechnologie te komen.  

Wij adviseren u graag welke methode het beste bij uw wensen en situatie past.

 

Service Modelling

Door middel van Service Modelling brengen wij de geplande implementatie van de nieuwe technologie in de zorgomgeving in kaart en geven dit visueel weer. Een goed startpunt hiervoor is de Patient Journey. Een service model gaat verder en omvat ook het klinisch perspectief, de processen en de rollen. 

Service Modelling kan alleen uitgevoerd worden door alle belangrijke stakeholders te betrekken aangezien zij domeinexperts zijn.  Samen met deze stakeholders, waaronder de gebruikers van de nieuwe technologie zullen wij de huidige situatie in de praktijk, de rollen en verantwoordelijkheden, alsmede de sterke en zwakke punten voor de huidige aanpak vaststellen.  

Gebaseerd op deze input wordt een service model voor de nieuwe aanpak ontwikkeld. Bij het visualiseren van de service processen worden zowel de onderliggende support processen als ook de contact momenten met de patiënt meegenomen. Zodoende geeft Service Modelling inzicht in de verschillende rollen, interacties en afhankelijkheden die gepaard gaan met het gebruik van de nieuwe zorg technologie. Hoe de patiënt de zorg ervaart speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Wat levert Service Modelling op?

Service Modelling helpt zorgorganisaties op de hele service rondom de nieuwe technologie te anticiperen, waardoor ze een nieuwe technologie effectiever en efficiënter kunnen implementeren. Van Service Modelling kun je verwachten, dat; 

  • Het nieuwe perspectieven biedt op de te leveren zorg, doordat alle stakeholders betrokken worden
  • Het mogelijke knelpunten in de zorgprocessen aantoont. Het geeft weer welke onderdelen in de zorgprocessen verandert kunnen of moeten worden wanneer de nieuwe technologie wordt geïmplementeerd
  • Het alle contactpunten, die van belang zijn om aan de behoeften van de patiënt te voldoen, onthult
  • Het additionele eisen waaraan de technologie moet voldoen identificeert 
  • Het zorgprofessionals inzicht geeft in het proces dat gepaard gaat met de introductie de nieuwe technologie, waardoor deze efficiënter en effectiever geïmplementeerd kan worden.

 

Praktijkvoorbeeld