In opdracht van overheden, instanties en bedrijven voeren wij onderzoek uit naar de stand van wetenschap en praktijk op het gebied van revalidatie, sport en gezondheidsmanagement. Bent u een bedrijf, dat in de ontwikkeling van een product, of bij het opstellen van een technologische roadmap, wetenschappelijk onderbouwing zoekt? Of bent u een overheidsorganisatie en op zoek naar een overzicht van de beschikbare literatuur of kennis op een bepaald thema, of stand van zaken in de praktijk, maar mist u de expertise of mankracht om dit zelf uit te voeren? Dan is RRD de ideale partner om dit onderzoek uit te voeren. Wij hebben alle kennis en expertise in huis om een dergelijke inventarisatie uit te voeren en u op de hoogte te brengen van de stand van zaken in wetenschap en praktijk.

 

Wat levert het op?

De resultaten van ons onderzoek naar de stand van zaken in wetenschap en praktijk kunnen worden gebruikt voor het onderbouwen van beleid, ondersteunen van strategische keuzes of bijvoorbeeld het opbouwen van een onderzoeksagenda.

 

Praktijkvoorbeeld

In opdracht van ZonMw hebben wij een marktverkenning uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van blessurepreventie bij hardlopen. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews en focusgroepen met de verschillende stakeholders (hardlopers, (para)medici, onderzoekers, sportorganisaties) gehouden om tot een state of the art paper te komen met duidelijke richtingen voor vervolgonderzoek naar  blessurepreventie bij hardlopen. ZonMw kan deze marktverkenning gebruiken voor het definiëren van de onderzoeksagenda op dit thema voor de komende jaren.