Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Roessingh Research and Development te Enschede.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor cursisten, gehouden
door Roessingh Research and Development te Enschede.