Het in kaart brengen van de gebruikersbehoeften en -eisen welke gebruikt wordt als input voor het ontwikkelen van gezondheidstechnologie.

 

Team Understand voert onderzoek uit om de behoeftes en eisen van de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit wordt gebruikt als input voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Het uitgangspunt hiervoor is onze sterke basis van gezondheidsspecifieke kennis. Op kwantitatief gebied hebben onderzoekers uit dit team een sterke expertise in bewegingsanalyse binnen de revalidatie en sport. Deze expertise richt zich dan vooral op herstel van bewegen bij mensen met motorische problemen zoals na een beroerte of amputatie en het effect van vermoeidheid op het (hard)looppatroon. Op kwalitatief gebied maken de onderzoekers gebruik van methodieken gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten om behoeftes en eisen in kaart te brengen, die vertaald kunnen worden in een programma van eisen voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Daarnaast maakt dit team ook gebruik van patiëntenreizen en service modelling om onder andere de knelpunten bij het implementeren van gezondheidstechnologieën in een vroeg stadium aan te pakken.

Met al deze methodieken, vergaren de onderzoekers kennis over de gezondheidstoestand van de gebruiker en hun interactie met gezondheidstechnologie op alle niveaus: in de personen zelf, in hun dagelijks leven en in de maatschappij in het algemeen. Deze kennis bepaalt welke en hoe gezondheidstechnologie kan bijdragen aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving.

Stand van wetenschap en praktijk

Concept ontwikkeling en toetsing

Gebruikers behoeften en eisen

Usability testing