Geschreven door: Eline te Braake en Marian Hurmuz

Bij het schrijven van een nieuw projectvoorstel worden de eindgebruikers vaak niet meegenomen. Dit kan komen door verschillende redenen, bijvoorbeeld door tijdsdruk, procedures of geen toegang hebben tot de eindgebruikers. Als gevolg hiervan wordt het projectvoorstel vaak alleen door onderzoekers geschreven en geven zij ook veelal vorm aan de beoogde doelen van het project. De eindgebruiker wordt dan pas betrokken wanneer het project is goedgekeurd. Een nadeel van het betrekken van eindgebruikers in een later stadium, is dat het beoogde doel van het projectvoorstel helemaal niet zo passend blijkt te zijn bij waar mensen echt behoefte aan hebben. Om dit probleem te proberen voorkomen, en dus beter bij de behoeftes van eindgebruikers aan te sluiten, hebben wij bij RRD vorige week juist input verzameld van eindgebruikers vóór het schrijven van het projectvoorstel. In dit nieuwsbericht vertellen wij wat dit ons heeft gebracht.

 

Opzet bijeenkomst

Met twee onderzoekers en leden van het panel hebben we een eerste stap gemaakt naar deze 'nieuwe' manier van werken. Op 15 februari zijn zij bijeengekomen en vond er een focusgroep plaats over het therapietrouw zijn bij het innemen van medicatie. Het doel van de focusgroep was het achterhalen wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn om therapietrouw te zijn. Tijdens de bijeenkomst gingen wij de volgende 6 hoofdcategorieën langs:

 • Patiëntgerelateerde factoren
 • Ziektegerelateerde factoren
 • Behandelingsgerelateerde factoren
 • Zorg- en zorgsysteemsgerelateerde factoren
 • Sociale en culturele factoren
 • Logistieke en financiële factoren

Voor elke categorie, kregen de leden van het panel de tijd om hun ervaringen op te schrijven en te delen met de groep. Naast deze categorieën, was er aan het eind ook nog een optie om overige factoren te benoemen die zij als bevorderend of belemmerend ervaren, maar niet onder één van de vorige categorieën paste.

 

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst heeft de groep met elkaar kunnen discussiëren over de verschillende factoren die benoemd werden. Gedurende de discussie merkten wij dat veel factoren bij meerdere categorieën terugkwamen. Een vaak terugkomende factor die belemmerend werkt om de medicatie therapietrouw in te nemen was kosten. De voorbeelden die hierbij genoemd werden waren:

 • Kosten voor medicatie uitleg bij de apotheek
 • Kosten voor het typen van een etiket (dat duurder is dat de medicatie zelf)
 • Parkeerkosten voor het ophalen van de medicatie bij de apotheek
 • Eigen risico die betaald moet worden

Andere voorbeelden van belemmeringen die zij ervaren waren de verschillende innametijden van de medicatie, de beperkte verkrijgbaarheid en hiermee vaak ook de lange levertijd van een medicijn bij de apotheek. Wat betreft de innametijden, gaat het vooral om de inname voor/tijdens/na een maaltijd. Deze maaltijden vinden niet altijd op hetzelfde tijdstip plaats. Sommige medicatie mag je echt pas na 24 uur innemen waardoor er vaak niet genoeg tijd zit tussen het nemen van de medicijnen.

Naast deze belemmeringen, konden de leden ook factoren bespreken die bevorderen om de medicatie therapietrouw in te nemen. Van deze factoren zijn er wel wat minder genoemd, maar deze aspecten waren allemaal heel relevant, bijvoorbeeld:

 • Het ontvangen van voldoende informatie over de medicatie
 • Het goed contact hebben met de artsen en een goede communicatie tussen de artsen
 • Het innemen van een medicatie waarbij je zelf het effect merkt

 

Ben je benieuwd naar het gehele overzicht van de factoren? Klik hier om deze te openen.

 

Zo’n soort bijeenkomst was een erg leuke en leerzame manier van werken en we zijn hierdoor veel te weten gekomen over hoe de doelgroep aankijkt tegen de beïnvloedende factoren bij het therapietrouw zijn van medicatiegebruik. Door deze ‘nieuwe’ aanpak kunnen wij de wensen van de doelgroep meenemen in het projectvoorstel om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Wil jij ook een focusgroep houden om de behoeftes van de doelgroep in kaart te brengen voor het schrijven van een projectvoorstel? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

Eline te Braake
FOTO ERIC BRINKHORST

Eline te Braake

E-mail: e.tebraake@rrd.nl

Tel.: 088 087 5734

 

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771