Pharaon: Enkele voorlopige conclucies van AdSysCo en Christiane Grünloh

Vorig jaar is Christiane Grünloh geïnterviewd door Dirk Winkel, Manager Marketing, Communication & Sales bij AdSysCo om te praten over het Pharaon project. Hieronder vind je een repost van dit interview (https://adsysco.nl/pharaon-enkele-voorlopige-conclusies/).

 

Begin 2020 startte, op initiatief van de Europese Commissie, het Pharaon-programma. Pharaon had als doel te onderzoeken in hoeverre digitale technologieën het leven van ouderen kunnen ondersteunen. In Pharaon participeert AdSysCo met het RegiCare-klantportaal. Een hogere kwaliteit van leven met digitale vondsten, daar gaat het om.

Het Pharaon-onderzoek wordt in de loop van 2024 afgerond. Het is dus te vroeg voor eindconclusies, maar enkele voorlopige conclusies zijn er wel. Dat blijkt uit een gesprek dat we hadden met Dr. Christiane Grünloh, senior onderzoeker bij RRD en verantwoordelijk voor een goed verloop van de zes Pharaon-pilots. Christiane is reeds lange tijd bezig met het onderzoek naar de acceptatie van technologische oplossingen in de zorg. 

In de pilots worden allerlei verschillende technologieën uitgeprobeerd variërend van sensoren die de veiligheid van mensen in de gaten houden tot verschillende vormen van beeldbellen via de TV. In sommige zorgorganisaties worden robots getest. In Nederland ligt het accent op de sociale contacten rondom de uitjes van de PlusBussen van het Nationaal Ouderenfonds. Het RegiCare-klantportaal ondersteunt deze sociale activiteiten met digitaal contact. 

Net nadat Pharaon was gestart barstte de pandemie uit. “Dit risico was in geen enkel projectplan voorzien”, aldus Christiane, “Door de nieuwe maatregelen was de doelgroep, (kwetsbare) ouderen, in alle landen vrijwel direct onbereikbaar voor onze onderzoekers, tenminste fysiek, terwijl het onderzoek juist veel interactie met de doelgroep vereist.”  Uitstel was geen optie voor de EU, iedereen had zich immers gecommitteerd aan het programma. Daarnaast gaat het bij Pharaon ook om informatie en communicatie technologie, dus onderzoekers en ontwerpers zijn ook creatief om andere mogelijkheden te verkennen om met mensen in contact te komen.

De kick-off meeting was nog wel live in Pisa, maar daarna speelde Pharaon zich twee jaar lang af tussen saaie beeldschermen. De werving van ouderen voor het onderzoek kwam wegens de pandemie moeizaam op gang. Al met al moet het Pharaon-onderzoek het doen met een beperkt aantal deelnemers en dat geldt voor alle pilots. Voor het kwantitatieve onderzoek geeft dit een uitdaging, waardoor ook meer ingezet is op kwalitatief onderzoek zoals interviews. “Natuurlijk is het vervelend, als we minder deelnemers hebben dan in het onderzoeksvoorstel beloofd. Maar dit is ook weer een kans om in de diepte te gaan. Waarom doen mensen wel of niet mee? Waar lopen ze tegen aan in hun dagelijks leven als ze met technologie moeten beginnen. Deze inzichten zijn super belangrijk”, zegt Christiane hierover.

 

Ontwikkeling voor en met gebruikers

Mensen in de zorg en in welzijnswerk hadden ook heel veel werkdruk tijdens de pandemie en nauwelijks extra capaciteiten ter beschikking. Naast de pandemie speelde ook de twijfels tegen het gebruik van technologieën op veel plaatsen parten. “Ik ken het niet”, “het werkt niet”, “ik snap het niet” en “wat heb ik eraan?”. Alle argumenten om een oplossing niet te gebruiken zijn in Pharaon langsgekomen en ze waren allemaal terecht. 

Technologie kan de zorg verbeteren en ook nog efficiënter en goedkoper maken, zo weet Christiane, maar dan moet het wel worden ontwikkeld voor en met de gebruikers om met hun behoeften rekenen te houden en daar zit ‘m vaak de crux. “Ik ken het niet”, “het werkt niet”, “ik snap het niet” en “wat heb ik eraan?” is alom bekend. Een nauwe betrokkenheid van de eindgebruiker bij het ontwerp en het stap voor stap bouwen en testen van een digitale oplossing voor zorg en welzijn is noodzakelijk om deze problemen te reduceren. “Als we technologie samen met de doelgroep ontwikkelen en daarmee zorgen dat het echt aansluit bij de behoefte en waarden van gebruikers, kunnen we de acceptatie vergroten, het gebruik stimuleren en uiteindelijk effect en impact hebben”, zo heeft Christiane inmiddels geleerd uit haar vele onderzoek.

 

Ontwikkeling van RegiCare

AdSysCo herkent dit goed. Nieuwe ontwikkelingen in de RegiCare-suite, zoals de mobiele toepassingen en het klantportaal, worden voor en met gebruikers ontwikkeld. Dat geldt ook voor de implementatie: actieve betrokkenheid en eigenaarschap van gebruikers is een belangrijke succesfactor. Een mooie oplossing met veel functionaliteit zomaar beschikbaar stellen zonder de eindgebruiker actief te betrekken in het hoe, het wat en het waarom schiet haar doel voorbij. “Niet de technische oplossing maar de gebruikerservaring bepaalt het succes” zegt Christiane. “Het kost wel meer tijd, maar wil je een goedkope oplossing die niet werkt of een wat duurdere oplossing die wel werkt?”, zegt zij met een knipoog.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal er een vervolggesprek komen tussen AdSysCo en Christiane.

SenSeeAct is nu open-source: ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën kunnen profiteren van en bouwen bovenop ons softwareplatform

Geschreven door: Dennis Hofs

 

Wij hebben zojuist de eerste open-source versie gepubliceerd van SenSeeAct, ons softwareplatform dat al meer dan tien jaar veel van onze onderzoeksprojecten en applicaties heeft aangestuurd. In die tijd is het platform door verschillende iteraties gegaan, waarbij het is uitgegroeid tot een volwassen, flexibel en veilig backend met webportals en mobiele apps.

De naam SenSeeAct weerspiegelt de functionaliteiten waar het platform zich op richt.

 

Sense (waarnemen): Data verzamelen via vragenlijsten, dagboeken, wearables, en smart home-apparaten.

See (zien): De data presenteren op een gebruiksvriendelijke manier aan zowel eindgebruikers als zorgprofessionals.

Act (doen): Gebruikers coachen naar gezonder gedrag met virtuele agents, video-oefeningen en gamificatie.

 

We hebben het backend van SenSeeAct nu als open-source software gepubliceerd om innovatie van gezondheidstechnologie en samenwerking te stimuleren. Het maakt het ontwikkelen van nieuwe applicaties door derden eenvoudiger, en het geeft organisaties de mogelijkheid om volledige controle te krijgen over eigenaarschap en toegang tot hun data.

senseeact_app_portal

We blijven het platform steeds verbeteren. Enkele nieuwe functies die we in de nabije toekomst verwachten:

 • Verbeterde ondersteuning om je eigen vragenlijsten te maken en te gebruiken in onze mobiele app met je eigen backend.
 • Verbeterde veiligheid met twee-factor-authenticatie.
 • Een webinterface om je eigen data te downloaden en de data van je onderzoeksdeelnemers.
 • Een grote update van de iOS app die dan op hetzelfde niveau komt als de Android app.
 • Onze eerder aangekondigde samenwerking uitbreiden met DialogueBranch van Fruit Tree Labs.
 • Meer documentatie en handleidingen om zelf van start te gaan met het open-source backend.

Lees meer op https://www.senseeact.com/?lng=nl

 

FOTO ERIC BRINKHORST

Dennis Hofs

E-mail: d.hofs@rrd.nl

Tel.: 088 087 5763

 

Groot onderzoek van start voor aanpak van artrose op maat

Artrose is in 2040 waarschijnlijk de meest voorkomende chronische ziekte van Nederland. Op dit moment hebben bijna 1,5 miljoen mensen in ons land artrose. De aard en mate van de klachten kunnen verschillen, maar ze hebben altijd impact op het dagelijks leven. Bij iedereen verloopt artrose anders, wat vraagt om behandeling op maat. Om dat zo goed mogelijk te kunnen bieden, is inzicht nodig in de kenmerken van de persoon en het ziekteproces. Tot op heden ontbreekt dat inzicht. Maar daar gaat dankzij de gesubsidieerde onderzoeksinspanningen van een uniek samenwerkingsverband verandering in komen.

De onderzoekers van het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) starten in november met project TopTreat. Zij gaan de komende 5 jaar 500 mensen met artrose volgen en hun kenmerken uitgebreid in kaart brengen. Het doel hiervan is inzicht krijgen in wie voor welke behandeling in aanmerking komt. Want de diversiteit onder mensen met artrose is zo groot, dat een universele behandeling niet voor iedereen effectief is.

 

Precies meten en weten met uniek technologieplatform

Het is voor het eerst dat de verschillende verschijningsvormen van artrose met geavanceerde technologie worden gemeten en in een platform verzameld. Het is de bedoeling om uiterst nauwkeurig in kaart te brengen hoe mensen met artrose zich voelen, hoe zij bewegen, hoe hun ziekte zich ontwikkelt en welk medicijn het meest effectief is bij wie. Omdat zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen bij gezondheid, kijken de onderzoekers naar het gehele spectrum, van cel tot welzijn en voeren het onderzoek uit in samenspraak met de patiënten zelf. De inzichten uit het onderzoek maken het mogelijk om de behandeling optimaal af te stemmen op de persoon met artrose. 

Belofte van verbetering

Het onderzoek omvat bestaande technologieën zoals ‘gewricht-op-een-chip', nauwkeurige metingen van stofjes in het lichaam die een aanwijzing zijn voor de ziekte (biomarkers), analyses van beweging met sensoren, en het maken van computermodellen van gewrichtsbewegingen en belasting op kraakbeen. Hiermee beogen de onderzoekers specifieke kenmerken van mensen met artrose te begrijpen en vast te leggen. Op basis van deze inzichten kunnen behandelaars de meest kansrijke behandeling voor hun patiënt vaststellen.

Brede inclusie

Naast mensen met gevorderde artrose zullen ook twee groepen met verhoogd risico op artrosevorming deelnemen aan het onderzoek. Dit zijn mensen met een kapotte of verwijderde meniscus of met een beenamputatie.

Samen verder in beweging

TopTreat is van groot belang voor de vooruitgang in de zorg voor mensen met artrose. Bovendien is de verwachting dat het project een technologieplatform ontwikkelt dat patentwaardig is en snel vertaald kan worden naar meer toepassingen in de gezondheidszorg. Met dit ambitieuze project richt ICMS zich op maximale klinische en maatschappelijke vooruitgang.

Over ICMS

Het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen het RadboudUMC, Sint Maartenskliniek, Roessingh Research and Development en het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. In TopTreat werken deze partners samen met ReumaNederland, de bedrijven ATRO Medical en Moveshelf, de Reumastichting Sint Maartenskliniek, de Twente Graduate School en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Samen met financiering uit het topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen gaat het om een project van ongeveer 4,8 miljoen euro.

Roessingh Research and Development en Fruit Tree Labs kondigen formele samenwerking aan

Samenvatting:

 • Roessingh Research and Development (RRD), Impact Lab voor Gepersonaliseerde Gezondheidstechnologie in Nederland, en Fruit Tree Labs (FTL), een Portugese startup gericht op open-source dialoogtechnologie, ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.
 • De overeenkomst formaliseert de jarenlange vriendschappelijke relaties tussen de twee partijen.
 • De samenwerking maakt de weg vrij voor een diepere integratie van twee belangrijke softwareplatforms: SenSeeAct, het eHealth platform van RRD, en DialogueBranch, het dialoog-scripting platform van FTL.

 

Het vierde kwartaal van 2023 begint met het heugelijke nieuws van een officiële samenwerking tussen Roessingh Research and Development and Fruit Tree Labs.

Roessingh Research and Development (RRD) is een Impact Lab voor Gepersonaliseerde Gezondheidstechnologie, gevestigd in het oosten van Nederland, met hechte connecties met de Universiteit Twente en Roessingh Centrum voor Revalidatie. RRD levert wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve zorgtechnologie met een focus op de eindgebruiker. Voor RRD is co-creatie met eindgebruikers en stakeholders essentieel om ervoor te zorgen dat de innovatie voldoet aan de behoeften van de gebruikers en past in de zorgcontext.

Fruit Tree Labs (FTL) is een startup, opgericht begin 2023 in de metropool Lissabon, gericht op dialooggestuurde interactie. Het kernproduct van FTL is een gratis en open-source dialoogplatform dat volledige vrijheid en creatieve controle geeft aan gescripte conversaties tussen gebruikers en virtuele coaches in web- of mobiele applicatiecontexten.

Harm op den Akker, CEO en medeoprichter van FTL, is zijn carrière begonnen bij RRD, waar hij promoveerde aan de Universiteit Twente en tussen 2013 en 2021 als senior onderzoeker het HCI-gerichte (Human Computer Interaction) onderzoek bij RRD versterkte. Sindsdien zijn de relaties altijd warm gebleven en is de samenwerking voortgezet via de gezamenlijke ontwikkelen van open-source software. Met de officiële samenwerkingsovereenkomst die nu van kracht is, zijn deze vriendschappelijke relaties nu geformaliseerd in een langdurig partnerschap.

Voor beide partijen komt de samenwerkingsovereenkomst op een spannend en leuk moment, aangezien zowel RRD als FTL nieuwe avonturen aangaan in de open-source software gemeenschap. RRD is bezig met het openbaar vrijgeven van haar eHealth platform “SenSeeAct”, waardoor digitale gezondheidsontwikkelaars kunnen profiteren van en bouwen bovenop een zeer professioneel en stabiel softwareplatform. Tegelijkertijd heeft FTL onlangs het DialogueBranch platform openbaar gemaakt (volledig open-source en met een MIT-licentie) en is het bedrijf op zoek naar nieuwe partners en samenwerkings- en financieringsmogelijkheden.

Met de nieuwe overeenkomst verbinden beide partijen zich ertoe deze twee open softwareplatforms te integreren, het aanbod van beide kanten te versterken en nieuwe mogelijkheden te creëren voor potentiële gebruikers van beide platformen. Bent u op zoek naar een stabiel, zeer aanpasbaar digitaal gezondheidsplatform, met geïntegreerde virtuele coaching mogelijkheden? Dan is de combinatie van SenSeeAct en DialogueBranch wellicht iets voor u!

 

 

Feestelijk afscheid van prof. dr. Jaap Buurke

Vorige week op 7 september, hebben wij, samen met familie, vrienden en (oud-)collega’s uit het werkveld afscheid genomen van prof. dr. Jaap Buurke.

Na meer dan 30 jaar bij RRD te hebben gewerkt, hebben we het pensioen ingeluid van Jaap Buurke. Jaap begon zijn loopbaan op 19 september 1983 als dienstweigeraar binnen Roessingh, centrum voor Revalidatie. Na afloop van zijn dienstweigeraar periode ging Jaap op 1 mei 1985 aan de slag als fysiotherapeut in het revalidatiecentrum. Twee jaar later, is Jaap zijn werkzaamheden gestart bij de afdeling Research & Innovatie voor 18 uur per week. Lange tijd heeft hij zijn loopbaan als fysiotherapeut gecombineerd met het werk als onderzoeker bij RRD.

In 2005 promoveerde Jaap op onderzoek naar het herstel van lopen na een beroerte. Dit onderzoek vormde een belangrijke basis voor de introductie van de neurorevalidatie-principes in Nederland en de start van succesvolle cursussen in gangbeeldanalyse die nog altijd door RRD en Roessingh, centrum voor Revalidatie verzorgd worden. Op 1 mei 2008 maakte Jaap de volledige overstap naar RRD en werd daar senior onderzoeker en had hij een brugfunctie met het revalidatiecentrum. Een jaar later werd hij clustermanager en is hij jarenlang leidinggevende geweest binnen RRD.

Jaap richtte zich in vele (inter)nationale onderzoeksprojecten op het verder ontwikkelen van de revalidatietechnologie en de bewegingsanalyse. Deze taken combineerde hij met een positie als hoogleraar aan de Universiteit Twente (UT) op het gebied van bewegingsanalyse en -technologie. Vanuit deze functie begeleidde hij vele onderzoekers in hun promotietraject. Naast zijn werk bij RRD en de UT was Jaap onder andere adjunct professor bij North Western University in Chicago, medisch wetenschappelijk directeur van IMDI SPRINT, bestuurslid van SMALLL en voorzitter van de Nederlands vereniging voor Neurorevalidatie “Keypoint”.

Jaap heeft zijn pensioen bij RRD ingeluid, maar hij zal het komende jaar nog wel betrokken blijven bij diverse cursussen gangbeeldanalyse.

20230912 afscheid Jaap (18)
20230912 afscheid Jaap (1)
20230912 afscheid Jaap (26)

Scale-Up4Rehab: Belangrijke stap voorwaarts in digitalisering van de revalidatiesector

Om gelijke toegang tot revalidatiezorg te garanderen en de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa te bevorderen, wordt een nieuw 5-jarig project gelanceerd.

Scale-Up4Rehab zal een belangrijke stap voorwaarts zetten in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open virtuele revalidatie 'kliniek' te bouwen, waardoor bestaande virtuele revalidatietherapieën zullen worden opgeschaald. In vijf regionale pilots (NL/DE/IR/BE/LU), die als showcases fungeren, zullen revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie integreren in hun dagelijkse praktijk.

Waarom is digitalisering in revalidatie nodig?

Remco Hoogendijk, Manager Projecten & Innovatie Sint Maartenskliniek (Nederland): "De toegang tot revalidatie is ongelijk, zowel tussen als binnen landen. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg en toegang tot toegewijde revalidatiezorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën vinden al plaats. Deze digitale toepassingen worden echter alleen in een lokale setting gebruikt en schaalvoordelen worden niet benut. Transnationale samenwerking is nodig om deze schaalvoordelen te bereiken en de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau te tillen."

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de algehele efficiëntie en duurzaamheid van de gezondheidssystemen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen dat revalidatie nodig heeft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel.

Wie zijn de partners in dit nieuwe project?

Partners in het realiseren van gelijke toegang tot revalidatiezorg en het bevorderen van de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa zijn:

 • Revalidatieklinieken en universitaire medische centra: Sint Maartenskliniek, Sint Mauritius Therapieklinik, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, Roessingh Research and Development, University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Cork, Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies, Radboudumc Department of Rehabilitation, UniKlinik RWTH Aachen.
 • Universiteiten, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen: Universiteit van Lille, Universiteit van Tilburg.
 • Innovatienetwerken: In4care, Health Valley Nederland, Eurasanté.

Daarnaast zullen we een groep geassocieerde organisaties opzetten die geïnteresseerd zijn om het project te volgen, waaronder:

 • Teeside University
 • XR4Rehab samenwerkingsnetwerk
 • EIT Health België-Nederland
 • Shift Medical
20230907 scaleup4rehab (1)
20230907 scaleup4rehab (2)
Voor meer informatie over onze rol in Scale-Up4Rehab, kun je contact opnemen met: Stephanie Jansen-Kosterink:
FOTO ERIC BRINKHORST

Stephanie Jansen-Kosterink

E-mail: s.jansen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5717

Scale-Up4Rehab heeft een subsidie van € 6,5 miljoen gekregen van Interreg Noordwest Europa.
scale up 4rehab europa

Geïnteresseerd in een database vol IMU- en EMG-gegevens? Wij presenteren u de RRD MyPredict database

Geschreven door: Erik Prinsen

 

De afgelopen vijf jaar heeft Roessingh Research and Development (RRD) deelgenomen aan het H2020 MyLeg project (http://www.myleg.eu), gecoördineerd door Raffaella Carloni van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen dit project was RRD verantwoordelijk voor de high-level aansturing van een te ontwikkelen gemotoriseerde transfemorale prothese. Het uiteindelijke doel van het project was het maken van een slimme en intuïtieve prothese die compatibel was met osseo-integratie. In overeenstemming met de FAIR-principes zijn alle verzamelde gegevens van personen zonder amputatie nu als open access gepubliceerd. We hebben ook een open access artikel gepubliceerd waarin de data worden beschreven dat hier te vinden is: https://www.nature.com/articles/s41597-023-02341-6. In dit artikel leggen we uit wat we hebben gedaan, wat de database is en waar deze kan worden gevonden.

 

Intentieherkenning met behulp van EMG

Oppervlakte-elektromyografie (sEMG) is een niet-invasieve techniek die zinvolle informatie zou kunnen leveren voor het herkennen van intenties tot bewegen. Intenties tot bewegen zijn besluiten om te bewegen of de toestand waarin men zich bevindt te veranderen. Wanneer we bijvoorbeeld een trap naderen, passen we onze stappen zo aan dat we onze voeten perfect positioneren om de trap op te gaan. Deze intentie kan worden vastgelegd met behulp van de signalen die onze spieren het commando geven om samen te trekken, precies wat sEMG registreert en analyseert.

 

De behoefte aan veel gegevens

Er zijn ook nadelen aan sEMG. sEMG heeft last van verstorende factoren zoals spiervermoeidheid, verschillen in elektrodeplaatsing en intra-subject variabiliteit. Dit betekent dat een controleschema dat sEMG gebruikt de ene dag goed kan werken, maar de volgende dag slechte resultaten kan opleveren. Daarom zijn er veel gegevens nodig om de variabiliteit van sEMG tussen proefpersonen en tussen dagen vast te leggen om robuuste systemen te ontwikkelen die intenties tot bewegen goed kunnen herkennen. Bovendien is het detecteren van de overgang van de ene activiteit naar de andere moeilijker dan het detecteren van een voortzetting van de activiteit. Daarom is het nodig om databases te hebben die rijk zijn aan deze overgangen zodat algoritmes goed getraind kunnen worden.

 

De RRD MyPredict-database

In de afgelopen drie jaar hebben we de Roessingh Research & Development-MyLeg Database voor activiteitsvoorspelling (MyPredict) verzameld, die gegevens bevat van 55 proefpersonen in 85 meetsessies. Deze proefpersonen voerden allerlei loopgerelateerde activiteiten uit, waaronder gewoon lopen, het lopen op ongelijk terrein zoals gras en traplopen, terwijl ze vrij van de ene activiteit naar de andere overgingen. Tijdens deze metingen verzamelden we kinematica en sEMG in verschillende vormen, zowel met traditionele bipolaire sEMG als met 64-kanaals multi-array sEMG.

20230725_Robert data (2)
20230725_Robert data (1)

De gegevens

We hebben gebruik gemaakt van draagbare meetsystemen, waardoor we gemakkelijk binnen het laboratorium, maar ook daarbuiten kunnen meten. Op deze manier hebben we een rijke dataset met loopactiviteiten in verschillende omgevingen. Daarnaast hebben we 10 proefpersonen op vier verschillende dagen in een week tijd gemeten. Deze metingen stellen onderzoekers in staat om de invloed van tijd en elektrodeplaatsing op systemen die intenties tot bewegen detecteren te onderzoeken, een cruciaal aspect in het verbeteren van de robuustheid en het aanpassingsvermogen van deze systemen.

 

Validatie van gegevens

Een essentiële validatiestap bestond uit het vergelijken van de MyPredict database met andere openbaar beschikbare datasets. De resultaten van deze vergelijking lieten een uitstekende correlatie zien en bevestigden de betrouwbaarheid en kwaliteit van de MyPredict database. Op deze manier hebben we aangetoond dat deze database een waardevolle bron kan zijn voor de onderzoeksgemeenschap.

 

Waarvoor kan het worden gebruikt

De MyPredict database biedt onderzoekers de mogelijkheid om zich te verdiepen in sEMG-gegevens en om intentherkenningssystemen te ontwikkelen en te verfijnen. Deze uitgebreide dataset biedt een basis voor verdere studies op het gebied van menselijke motorische intentieherkenning. Onderzoekers kunnen innovatieve algoritmen, technieken voor machine learning en signaalverwerkingsmethoden verkennen om het volledige potentieel van sEMG-gegevens te ontsluiten. Uiteindelijk is het de bedoeling om praktische toepassingen te ontwikkelen die sEMG-signalen gebruiken om mens-machine interacties te verrijken.

 

Waar te vinden

De database is toegankelijk via https://doi.org/10.4121/20418720. De gegevensverzameling werd ondersteund door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, met subsidienummer 780871.

Erik Prinsen

Erik Prinsen

E-mail: e.prinsen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5761

STRIDER: nieuw project om de mobiliteit van mensen na een beroerte te verbeteren

Written by: Christiane Grünloh

 

We zijn erg enthousiast om aan te kondigen dat we samen met twee partners een nieuw project zijn gestart: Elitac Wearables (Utrecht, Nederland) en cereneo foundation (Vitznau, Zwitserland).

Wat is ons doel en waarom is het belangrijk?

Wereldwijd zijn er 80 miljoen mensen die een beroerte hebben overleefd en elk jaar krijgen 14 miljoen mensen een beroerte. Dit gaat vaak gepaard met bewegingsproblemen en gebrek aan vertrouwen in balans. Deze punten worden tijdens de revalidatie aangepakt. Wij willen deze revalidatie en de overgang van klinische revalidatie naar thuis ondersteunen door een hulpmiddel te ontwikkelen die haptische feedback (bijv. trillingen) tijdens het lopen geeft aan de persoon die een beroerte heeft gehad. Deze feedback zal hun loop- en balansvertrouwen verbeteren, zowel tijdens als na de revalidatie. We willen mensen met een beroerte helpen om zelfverzekerd en actief te blijven, ook na hun ontslag uit de klinische revalidatie.

 

Hoe doen we dit?

Zoals altijd bij RRD staan de mensen centraal bij alles wat we doen. Mensen die een beroerte hebben gehad zijn de experts als het gaat om leven met de gevolgen van een beroerte. Het hulpmiddel moet passen bij wat die mensen nodig hebben, wat voor hen werkt en wat niet werkt. Daarom zullen we zowel in Nederland als in Zwitserland (door onze partner cereneo) workshops en interviews houden met mensen die een beroerte hebben gehad. Daarnaast zullen we ook zorgprofessionals interviewen om ervoor te zorgen dat STRIDER goed aansluit bij hun werkwijze en de patiëntenreis, van revalidatiecentrum naar huis. De technologie zal in iteraties worden ontwikkeld en we zullen de eerste versies ook testen met de personen die een beroerte hebben gehad. Door dit te doen leren wij het goed is ontwikkeld en wat er nog verbeterd moet worden. Aan het eind zullen we een onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat STRIDER inderdaad het vertrouwen in lopen en balans verbetert.

 

Waar zijn we in het project?

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en we zijn ongeveer 2 maanden geleden begonnen, begin mei 2023. Op dit moment voeren we de eerste workshops uit met mensen die een beroerte hebben gehad in Nederland en Zwitserland. Er zullen meer workshops volgen en in de zomer zullen we interviews houden met mensen met een beroerte en zorgprofessionals.

Heb jij een beroerte gehad en ben je geïnteresseerd in dit project? Of omdat je geïnformeerd wilt worden of omdat je geïnterviewd wil worden? Je kunt altijd contact met ons opnemen!

Tijdlijn onderzoeken strider project - 20230718 Dutch
Christiane Grünloh

Christiane Grünloh

E-mail: c.grunloh@rrd.nl

Tel.: 088 087 5723

FOTO ERIC BRINKHORST

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

Verdiepingscursus Gangbeeldanalyse

Geschreven door: Corien Nikamp

 

De afgelopen maanden hebben we samen met de collega's uit Nijmegen (Sint Maartenskliniek, Loop Expertise Centrum Nijmegen) hard gewerkt aan een nieuwe cursus voor iedereen die een extra stap wil zetten op het gebied van gangbeeldanalyse! Werkt u in of verwijst u vaak naar een gangbeeldlab en wilt u meer kennis en vaardigheden opdoen wat betreft het uitvoeren, analyseren en begrijpen van de resultaten? Dan is deze verdiepingscursus wellicht wat voor u!

In januari 2024 starten we met de Verdiepingscursus Gangbeeldanalyse. Tijdens deze cursus is er ruime aandacht om theorie direct in de praktijk toe te passen in de vorm van actieve werkvormen. Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet u de cursus “Bewegingsanalyse bij Volwassenen”, bij Roessingh Research and Development, of een vergelijkbare basiscursus elders, hebben gevolgd.

Wilt u meer lezen over deze cursus of deelnemen aan deze cursus? Klik dan hier om de website te bezoeken. De inschrijving gaat binnenkort open!

20230718 Flyer Verdiepingscursus gangbeeldanalyse 2024 (1)
Corien Nikamp

Corien Nikamp

E-mail: c.nikamp@rrd.nl

Tel.: 088 087 5762

Het voortbewegen van gebruikersgerichte gezondheidstechnologie: Understand, Create en Impact

Geschreven door: Erik Prinsen

Roessingh Research and Development (RRD) is een impact lab voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Door midden van innovatieve gezondheidstechnologie draagt RRD bij aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving. Voor RRD is de startpunt altijd de eindgebruiker en de context waarin de technologie gebruikt wordt. Hiermee zorgen we ervoor dat de innovaties voldoen aan de behoeftes van de gebruikers en past in de zorgcontext. Maar hoe doen we dit? In deze blogpost introduceren we de nieuwe structuur van RRD en belichten we onze belangrijkste expertise en onderzoeksfocus.

 

Oude wijn in nieuwe zakken?

Het afgelopen jaar hebben wij de focus van RRD aangescherpt. Waar we ons voorheen richtten op revalidatietechnologie en eHealth als aparte thema’s, hebben we nu besloten deze thema’s samen te voegen en ons te richten op gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Binnen het thema gepersonaliseerde gezondheidstechnologie treden wij normaalgesproken op als de partner van de social sciences and humanities (SSH). Ons uitgangspunt voor de ontwikkeling, de toepassing en/of de evaluatie van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie is altijd de gebruiker en de context waarin de technologie gebruikt wordt/gaat worden. Wij geloven dat dit essentieel is voor impactvolle gepersonaliseerde gezondheidstechnologie en zodanig bijdraagt aan een duurzame gezondheidszorg. Om deze uitdagingen aan te gaan, werken de onderzoekers van RRD in drie flexibele teams: Understand, Create en Impact. In de volgende onderdelen zullen alle drie de teams geïntroduceerd worden.

Understand_NL_Understand - Copy
Create_NL_Create_Create
Impact_NL_Impact - Copy

De gebruiker en context begrijpen

Team Understand voert onderzoek uit om de behoeftes en eisen van de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen. Dit wordt gebruikt als input voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Het uitgangspunt hiervoor is onze sterke basis van gezondheidsspecifieke kennis. Onderzoekers uit dit team maken gebruik van bewegingsanalyse, patiëntenreizen en service modelling om kennis te vergaren over de gezondheidstoestand van de gebruiker en hun interactie met gezondheidstechnologie op alle niveaus: in de personen zelf, in hun dagelijks leven en in de maatschappij in het algemeen. Deze kennis bepaalt welke en hoe gezondheidstechnologie kan bijdragen aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving.

 

Hulpmiddelen ontwikkelen om gebruikers te begrijpen en de impact te meten

Om de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen en de impact van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie te kunnen meten, moeten wij gegevens verzamelen in het dagelijks leven van deze gebruiker. Team Create werkt aan verschillende toepassingen om bij te dragen aan dit specifieke doel. In de loop der jaren heft RRD een eigen onderzoeksplatform ontwikkeld, genaamd SenSeeAct. Het SenSeeAct platform bestaat uit het dataplatform zelf, een web-portaal en verschillende Android en iOS applicaties die op het dataplatform draaien. Deze applicaties worden intern ontwikkeld om feedback te geven aan de gebruiker, therapeuten en/of arts. Het kan ook worden gebruikt om vragenlijsten naar personen te versturen of om als dagboek te fungeren. Naast het SenSeeAct platform heeft RRD ook eigen software ontwikkeld voor ambulante bewegingsanalyse met inertiële sensoren. Een groot voordeel hiervan is de flexibiliteit die we kunnen aanbieden, omdat de software aangepast kan worden aan specifieke gebruikssituaties. Daarnaast krijgen onderzoekers toegang tot de ruwe meetgegevens.

 

De impact meten

Team Impact heeft een uitgebreide ervaring en expertise met het meten van de impact van (vroege prototypes van) gepersonaliseerde gezondheidstechnologie op de gebruikers en de maatschappij. Onze expertise varieert van formatieve bruikbaarheidstesten (beginniveau TRL-4) tot Good Clinical Practice (GCP) conforme multicenter trials die worden uitgevoerd in het kader van de Medical Device Regulation (MDR) (TRL-9). We hebben uitgebreide ervaring in het uitvoeren van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Daarnaast hebben we ook expertise in innovatieve onderzoeksdesigns, zoals de cohort multiple gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (cmRCT) die mogelijk beter passen in de context van technologieontwikkeling. Naast het kijken naar de impact van de technologie op de gebruikers, bestuderen we ook de impact van de technologie op de maatschappij als geheel door gebruik te maken van de Societal Return of Investment (SROI) methodologie. Met de SROI kunnen we organisaties helpen om de sociale, ecologische en economische waarde die ze met hun innovatie creëren te begrijpen en te kwantificeren.

 

Eind goed, al goed

We hebben sterk het gevoel dat de herstructurering die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, ons heeft geholpen om het verhaal van RRD veel duidelijker vorm te geven en om RRD voor te bereiden op de toekomst. Dit betekent niet dat we stoppen met vooruitgaan. We zullen onze expertise en kennis blijven uitbreiden door middel van nieuwe innovatieprojecten. Naast het aanbieden van onze expertise in onderzoeksprojecten, bieden we ook onze expertise aan voor bedrijven. We kunnen onder andere een marktanalyse uitvoeren, feedback geven op technologieconcepten, focusgroepen opzetten en uitvoeren voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie, het onderzoeksdataplatform gebruiken voor projecten, bruikbaarheidstesten (usability testen) uitvoeren en (klinische) evaluaties uitvoeren.

Past het profiel van RRD bij uw onderzoeksvoorstel of sluit de expertise van RRD goed aan bij uw innovatie-idee? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, want wij delen graag ons verhaal met u!

Erik Prinsen
Erik Prinsen E-mail: e.prinsen@rrd.nl Tel.: 088 087 5761
 • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development