Scale-Up4Rehab: Belangrijke stap voorwaarts in digitalisering van de revalidatiesector

Om gelijke toegang tot revalidatiezorg te garanderen en de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa te bevorderen, wordt een nieuw 5-jarig project gelanceerd.

Scale-Up4Rehab zal een belangrijke stap voorwaarts zetten in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open virtuele revalidatie 'kliniek' te bouwen, waardoor bestaande virtuele revalidatietherapieën zullen worden opgeschaald. In vijf regionale pilots (NL/DE/IR/BE/LU), die als showcases fungeren, zullen revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie integreren in hun dagelijkse praktijk.

Waarom is digitalisering in revalidatie nodig?

Remco Hoogendijk, Manager Projecten & Innovatie Sint Maartenskliniek (Nederland): "De toegang tot revalidatie is ongelijk, zowel tussen als binnen landen. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg en toegang tot toegewijde revalidatiezorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën vinden al plaats. Deze digitale toepassingen worden echter alleen in een lokale setting gebruikt en schaalvoordelen worden niet benut. Transnationale samenwerking is nodig om deze schaalvoordelen te bereiken en de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau te tillen."

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de algehele efficiëntie en duurzaamheid van de gezondheidssystemen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen dat revalidatie nodig heeft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel.

Wie zijn de partners in dit nieuwe project?

Partners in het realiseren van gelijke toegang tot revalidatiezorg en het bevorderen van de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa zijn:

 • Revalidatieklinieken en universitaire medische centra: Sint Maartenskliniek, Sint Mauritius Therapieklinik, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, Roessingh Research and Development, University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Cork, Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies, Radboudumc Department of Rehabilitation, UniKlinik RWTH Aachen.
 • Universiteiten, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen: Universiteit van Lille, Universiteit van Tilburg.
 • Innovatienetwerken: In4care, Health Valley Nederland, Eurasanté.

Daarnaast zullen we een groep geassocieerde organisaties opzetten die geïnteresseerd zijn om het project te volgen, waaronder:

 • Teeside University
 • XR4Rehab samenwerkingsnetwerk
 • EIT Health België-Nederland
 • Shift Medical
20230907 scaleup4rehab (1)
20230907 scaleup4rehab (2)
Voor meer informatie over onze rol in Scale-Up4Rehab, kun je contact opnemen met: Stephanie Jansen-Kosterink:
FOTO ERIC BRINKHORST

Stephanie Jansen-Kosterink

E-mail: s.jansen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5717

Scale-Up4Rehab heeft een subsidie van € 6,5 miljoen gekregen van Interreg Noordwest Europa.
scale up 4rehab europa

Geïnteresseerd in een database vol IMU- en EMG-gegevens? Wij presenteren u de RRD MyPredict database

Geschreven door: Erik Prinsen

 

De afgelopen vijf jaar heeft Roessingh Research and Development (RRD) deelgenomen aan het H2020 MyLeg project (http://www.myleg.eu), gecoördineerd door Raffaella Carloni van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen dit project was RRD verantwoordelijk voor de high-level aansturing van een te ontwikkelen gemotoriseerde transfemorale prothese. Het uiteindelijke doel van het project was het maken van een slimme en intuïtieve prothese die compatibel was met osseo-integratie. In overeenstemming met de FAIR-principes zijn alle verzamelde gegevens van personen zonder amputatie nu als open access gepubliceerd. We hebben ook een open access artikel gepubliceerd waarin de data worden beschreven dat hier te vinden is: https://www.nature.com/articles/s41597-023-02341-6. In dit artikel leggen we uit wat we hebben gedaan, wat de database is en waar deze kan worden gevonden.

 

Intentieherkenning met behulp van EMG

Oppervlakte-elektromyografie (sEMG) is een niet-invasieve techniek die zinvolle informatie zou kunnen leveren voor het herkennen van intenties tot bewegen. Intenties tot bewegen zijn besluiten om te bewegen of de toestand waarin men zich bevindt te veranderen. Wanneer we bijvoorbeeld een trap naderen, passen we onze stappen zo aan dat we onze voeten perfect positioneren om de trap op te gaan. Deze intentie kan worden vastgelegd met behulp van de signalen die onze spieren het commando geven om samen te trekken, precies wat sEMG registreert en analyseert.

 

De behoefte aan veel gegevens

Er zijn ook nadelen aan sEMG. sEMG heeft last van verstorende factoren zoals spiervermoeidheid, verschillen in elektrodeplaatsing en intra-subject variabiliteit. Dit betekent dat een controleschema dat sEMG gebruikt de ene dag goed kan werken, maar de volgende dag slechte resultaten kan opleveren. Daarom zijn er veel gegevens nodig om de variabiliteit van sEMG tussen proefpersonen en tussen dagen vast te leggen om robuuste systemen te ontwikkelen die intenties tot bewegen goed kunnen herkennen. Bovendien is het detecteren van de overgang van de ene activiteit naar de andere moeilijker dan het detecteren van een voortzetting van de activiteit. Daarom is het nodig om databases te hebben die rijk zijn aan deze overgangen zodat algoritmes goed getraind kunnen worden.

 

De RRD MyPredict-database

In de afgelopen drie jaar hebben we de Roessingh Research & Development-MyLeg Database voor activiteitsvoorspelling (MyPredict) verzameld, die gegevens bevat van 55 proefpersonen in 85 meetsessies. Deze proefpersonen voerden allerlei loopgerelateerde activiteiten uit, waaronder gewoon lopen, het lopen op ongelijk terrein zoals gras en traplopen, terwijl ze vrij van de ene activiteit naar de andere overgingen. Tijdens deze metingen verzamelden we kinematica en sEMG in verschillende vormen, zowel met traditionele bipolaire sEMG als met 64-kanaals multi-array sEMG.

20230725_Robert data (2)
20230725_Robert data (1)

De gegevens

We hebben gebruik gemaakt van draagbare meetsystemen, waardoor we gemakkelijk binnen het laboratorium, maar ook daarbuiten kunnen meten. Op deze manier hebben we een rijke dataset met loopactiviteiten in verschillende omgevingen. Daarnaast hebben we 10 proefpersonen op vier verschillende dagen in een week tijd gemeten. Deze metingen stellen onderzoekers in staat om de invloed van tijd en elektrodeplaatsing op systemen die intenties tot bewegen detecteren te onderzoeken, een cruciaal aspect in het verbeteren van de robuustheid en het aanpassingsvermogen van deze systemen.

 

Validatie van gegevens

Een essentiële validatiestap bestond uit het vergelijken van de MyPredict database met andere openbaar beschikbare datasets. De resultaten van deze vergelijking lieten een uitstekende correlatie zien en bevestigden de betrouwbaarheid en kwaliteit van de MyPredict database. Op deze manier hebben we aangetoond dat deze database een waardevolle bron kan zijn voor de onderzoeksgemeenschap.

 

Waarvoor kan het worden gebruikt

De MyPredict database biedt onderzoekers de mogelijkheid om zich te verdiepen in sEMG-gegevens en om intentherkenningssystemen te ontwikkelen en te verfijnen. Deze uitgebreide dataset biedt een basis voor verdere studies op het gebied van menselijke motorische intentieherkenning. Onderzoekers kunnen innovatieve algoritmen, technieken voor machine learning en signaalverwerkingsmethoden verkennen om het volledige potentieel van sEMG-gegevens te ontsluiten. Uiteindelijk is het de bedoeling om praktische toepassingen te ontwikkelen die sEMG-signalen gebruiken om mens-machine interacties te verrijken.

 

Waar te vinden

De database is toegankelijk via https://doi.org/10.4121/20418720. De gegevensverzameling werd ondersteund door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, met subsidienummer 780871.

Erik Prinsen

Erik Prinsen

E-mail: e.prinsen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5761

STRIDER: nieuw project om de mobiliteit van mensen na een beroerte te verbeteren

Written by: Christiane Grünloh

 

We zijn erg enthousiast om aan te kondigen dat we samen met twee partners een nieuw project zijn gestart: Elitac Wearables (Utrecht, Nederland) en cereneo foundation (Vitznau, Zwitserland).

Wat is ons doel en waarom is het belangrijk?

Wereldwijd zijn er 80 miljoen mensen die een beroerte hebben overleefd en elk jaar krijgen 14 miljoen mensen een beroerte. Dit gaat vaak gepaard met bewegingsproblemen en gebrek aan vertrouwen in balans. Deze punten worden tijdens de revalidatie aangepakt. Wij willen deze revalidatie en de overgang van klinische revalidatie naar thuis ondersteunen door een hulpmiddel te ontwikkelen die haptische feedback (bijv. trillingen) tijdens het lopen geeft aan de persoon die een beroerte heeft gehad. Deze feedback zal hun loop- en balansvertrouwen verbeteren, zowel tijdens als na de revalidatie. We willen mensen met een beroerte helpen om zelfverzekerd en actief te blijven, ook na hun ontslag uit de klinische revalidatie.

 

Hoe doen we dit?

Zoals altijd bij RRD staan de mensen centraal bij alles wat we doen. Mensen die een beroerte hebben gehad zijn de experts als het gaat om leven met de gevolgen van een beroerte. Het hulpmiddel moet passen bij wat die mensen nodig hebben, wat voor hen werkt en wat niet werkt. Daarom zullen we zowel in Nederland als in Zwitserland (door onze partner cereneo) workshops en interviews houden met mensen die een beroerte hebben gehad. Daarnaast zullen we ook zorgprofessionals interviewen om ervoor te zorgen dat STRIDER goed aansluit bij hun werkwijze en de patiëntenreis, van revalidatiecentrum naar huis. De technologie zal in iteraties worden ontwikkeld en we zullen de eerste versies ook testen met de personen die een beroerte hebben gehad. Door dit te doen leren wij het goed is ontwikkeld en wat er nog verbeterd moet worden. Aan het eind zullen we een onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat STRIDER inderdaad het vertrouwen in lopen en balans verbetert.

 

Waar zijn we in het project?

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en we zijn ongeveer 2 maanden geleden begonnen, begin mei 2023. Op dit moment voeren we de eerste workshops uit met mensen die een beroerte hebben gehad in Nederland en Zwitserland. Er zullen meer workshops volgen en in de zomer zullen we interviews houden met mensen met een beroerte en zorgprofessionals.

Heb jij een beroerte gehad en ben je geïnteresseerd in dit project? Of omdat je geïnformeerd wilt worden of omdat je geïnterviewd wil worden? Je kunt altijd contact met ons opnemen!

Tijdlijn onderzoeken strider project - 20230718 Dutch
Christiane Grünloh

Christiane Grünloh

E-mail: c.grunloh@rrd.nl

Tel.: 088 087 5723

FOTO ERIC BRINKHORST

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

Verdiepingscursus Gangbeeldanalyse

Geschreven door: Corien Nikamp

 

De afgelopen maanden hebben we samen met de collega's uit Nijmegen (Sint Maartenskliniek, Loop Expertise Centrum Nijmegen) hard gewerkt aan een nieuwe cursus voor iedereen die een extra stap wil zetten op het gebied van gangbeeldanalyse! Werkt u in of verwijst u vaak naar een gangbeeldlab en wilt u meer kennis en vaardigheden opdoen wat betreft het uitvoeren, analyseren en begrijpen van de resultaten? Dan is deze verdiepingscursus wellicht wat voor u!

In januari 2024 starten we met de Verdiepingscursus Gangbeeldanalyse. Tijdens deze cursus is er ruime aandacht om theorie direct in de praktijk toe te passen in de vorm van actieve werkvormen. Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet u de cursus “Bewegingsanalyse bij Volwassenen”, bij Roessingh Research and Development, of een vergelijkbare basiscursus elders, hebben gevolgd.

Wilt u meer lezen over deze cursus of deelnemen aan deze cursus? Klik dan hier om de website te bezoeken. De inschrijving gaat binnenkort open!

20230718 Flyer Verdiepingscursus gangbeeldanalyse 2024 (1)
Corien Nikamp

Corien Nikamp

E-mail: c.nikamp@rrd.nl

Tel.: 088 087 5762

Het voortbewegen van gebruikersgerichte gezondheidstechnologie: Understand, Create en Impact

Geschreven door: Erik Prinsen

Roessingh Research and Development (RRD) is een impact lab voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Door midden van innovatieve gezondheidstechnologie draagt RRD bij aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving. Voor RRD is de startpunt altijd de eindgebruiker en de context waarin de technologie gebruikt wordt. Hiermee zorgen we ervoor dat de innovaties voldoen aan de behoeftes van de gebruikers en past in de zorgcontext. Maar hoe doen we dit? In deze blogpost introduceren we de nieuwe structuur van RRD en belichten we onze belangrijkste expertise en onderzoeksfocus.

 

Oude wijn in nieuwe zakken?

Het afgelopen jaar hebben wij de focus van RRD aangescherpt. Waar we ons voorheen richtten op revalidatietechnologie en eHealth als aparte thema’s, hebben we nu besloten deze thema’s samen te voegen en ons te richten op gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Binnen het thema gepersonaliseerde gezondheidstechnologie treden wij normaalgesproken op als de partner van de social sciences and humanities (SSH). Ons uitgangspunt voor de ontwikkeling, de toepassing en/of de evaluatie van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie is altijd de gebruiker en de context waarin de technologie gebruikt wordt/gaat worden. Wij geloven dat dit essentieel is voor impactvolle gepersonaliseerde gezondheidstechnologie en zodanig bijdraagt aan een duurzame gezondheidszorg. Om deze uitdagingen aan te gaan, werken de onderzoekers van RRD in drie flexibele teams: Understand, Create en Impact. In de volgende onderdelen zullen alle drie de teams geïntroduceerd worden.

Understand_NL_Understand - Copy
Create_NL_Create_Create
Impact_NL_Impact - Copy

De gebruiker en context begrijpen

Team Understand voert onderzoek uit om de behoeftes en eisen van de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen. Dit wordt gebruikt als input voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Het uitgangspunt hiervoor is onze sterke basis van gezondheidsspecifieke kennis. Onderzoekers uit dit team maken gebruik van bewegingsanalyse, patiëntenreizen en service modelling om kennis te vergaren over de gezondheidstoestand van de gebruiker en hun interactie met gezondheidstechnologie op alle niveaus: in de personen zelf, in hun dagelijks leven en in de maatschappij in het algemeen. Deze kennis bepaalt welke en hoe gezondheidstechnologie kan bijdragen aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving.

 

Hulpmiddelen ontwikkelen om gebruikers te begrijpen en de impact te meten

Om de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen en de impact van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie te kunnen meten, moeten wij gegevens verzamelen in het dagelijks leven van deze gebruiker. Team Create werkt aan verschillende toepassingen om bij te dragen aan dit specifieke doel. In de loop der jaren heft RRD een eigen onderzoeksplatform ontwikkeld, genaamd SenSeeAct. Het SenSeeAct platform bestaat uit het dataplatform zelf, een web-portaal en verschillende Android en iOS applicaties die op het dataplatform draaien. Deze applicaties worden intern ontwikkeld om feedback te geven aan de gebruiker, therapeuten en/of arts. Het kan ook worden gebruikt om vragenlijsten naar personen te versturen of om als dagboek te fungeren. Naast het SenSeeAct platform heeft RRD ook eigen software ontwikkeld voor ambulante bewegingsanalyse met inertiële sensoren. Een groot voordeel hiervan is de flexibiliteit die we kunnen aanbieden, omdat de software aangepast kan worden aan specifieke gebruikssituaties. Daarnaast krijgen onderzoekers toegang tot de ruwe meetgegevens.

 

De impact meten

Team Impact heeft een uitgebreide ervaring en expertise met het meten van de impact van (vroege prototypes van) gepersonaliseerde gezondheidstechnologie op de gebruikers en de maatschappij. Onze expertise varieert van formatieve bruikbaarheidstesten (beginniveau TRL-4) tot Good Clinical Practice (GCP) conforme multicenter trials die worden uitgevoerd in het kader van de Medical Device Regulation (MDR) (TRL-9). We hebben uitgebreide ervaring in het uitvoeren van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Daarnaast hebben we ook expertise in innovatieve onderzoeksdesigns, zoals de cohort multiple gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (cmRCT) die mogelijk beter passen in de context van technologieontwikkeling. Naast het kijken naar de impact van de technologie op de gebruikers, bestuderen we ook de impact van de technologie op de maatschappij als geheel door gebruik te maken van de Societal Return of Investment (SROI) methodologie. Met de SROI kunnen we organisaties helpen om de sociale, ecologische en economische waarde die ze met hun innovatie creëren te begrijpen en te kwantificeren.

 

Eind goed, al goed

We hebben sterk het gevoel dat de herstructurering die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, ons heeft geholpen om het verhaal van RRD veel duidelijker vorm te geven en om RRD voor te bereiden op de toekomst. Dit betekent niet dat we stoppen met vooruitgaan. We zullen onze expertise en kennis blijven uitbreiden door middel van nieuwe innovatieprojecten. Naast het aanbieden van onze expertise in onderzoeksprojecten, bieden we ook onze expertise aan voor bedrijven. We kunnen onder andere een marktanalyse uitvoeren, feedback geven op technologieconcepten, focusgroepen opzetten en uitvoeren voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie, het onderzoeksdataplatform gebruiken voor projecten, bruikbaarheidstesten (usability testen) uitvoeren en (klinische) evaluaties uitvoeren.

Past het profiel van RRD bij uw onderzoeksvoorstel of sluit de expertise van RRD goed aan bij uw innovatie-idee? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, want wij delen graag ons verhaal met u!

Erik Prinsen
Erik Prinsen E-mail: e.prinsen@rrd.nl Tel.: 088 087 5761

ROBERT-SAS: revalideren met technologie na een beroerte!

Geschreven door: Cindy Rikhof

Bijna drie jaar werk ik bij RRD binnen het ROBERT-SAS project (Eurostars grant no E113693). Binnen dit project doen wij onderzoek naar het herstel van de benen na een beroerte. Op dit moment lopen er twee verschillende onderzoeken binnen het project. Eén onderzoek richt zich op de inzet van een robot gecombineerd met elektrostimulatie in de kliniek in de acute fase na een beroerte. Het tweede onderzoek richt zich op de relatie tussen kracht en het opstaan en lopen na een beroerte.

Een robot gecombineerd met elektrostimulatie klinkt natuurlijk erg interessant maar hoe ziet dat er dan uit? Op de afbeelding hieronder is te zien dat het onderbeen in een soort brace zit waar de arm van de robot aan zit, hiermee kan het been bewogen worden. De grijze plakkers op het bovenbeen zijn voor de elektrostimulatie, hiermee spant de spier aan en krijg je een beweging. We zijn begonnen met het testen van de robot in het lab en hierbij vonden de deelnemers het comfortabel en niet vermoeiend. De volgende stap zijn we momenteel aan het uitvoeren. Naar de kliniek!

20230612_foto1_arm+leg

Klinische pilot

Tijdens dit onderzoek kijken we naar de haalbaarheid en de eerste effecten van het inzetten van een robot gecombineerd met elektrostimulatie. De robot staat hierbij in de oefenzaal van de fysiotherapie bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Hierbij geven we in de vroege fase na beroerte drie keer per week 30 minuten training voor 3-6 weken. Tijdens deze trainingen wordt het strekken van de knie en/of het heffen van de voet geoefend in een liggende situatie. De training is gebaseerd op ‘Assist-As-Needed’. Dit betekent dat er bij elke herhaling gekeken wordt hoeveel ondersteuning iemand nodig heeft. Deze ondersteuning bestaat uit elektrostimulatie en/of mechanische ondersteuning.
20230612_foto2_clinic

Kracht en het opstaan en lopen

Heeft het hebben van meer kracht ook voordelen bij het opstaan en lopen? Dat is de vraag waarin we geïnteresseerd zijn bij het tweede onderzoek. Hierbij kijken we zowel in een vroege stadium als late stadium na een beroerte. De deelnemers worden gevraagd om een aantal taken uit te voeren, zoals het heffen van de voet, het buigen van de knie, etc. in lig en hierbij meten we de kracht en spieractiviteit. Vervolgens wordt ook gevraagd om van een kruk op te staan en te lopen. Hierbij wordt er wederom naar de spieractiviteit gekeken, maar ook naar de hoeken van de knie, heup en enkel.

Bij dit laatste onderzoek zijn we nog op zoek naar deelnemers! Dus ben jij of ken jij iemand met een beroerte in de voorgeschiedenis met been problemen en lijkt dit jou interessant? Neem dan vooral contact op met mij via: c.rikhof@rrd.nl of 088-0875742!

Wil je graag meer weten over dit project of mijn onderzoeken, schroom dan niet en neem contact op!

Cindy Rikhof

Cindy Rikhof

E-mail: c.rikhof@rrd.nl

Tel.: 088 087 5742

PhD verdediging Jule Bessler-Etten: Safety first in rehabilitation robots!

Geschreven door: Marian Hurmuz

De eerste PhD verdediging van 2023 is een feit! Jule Bessler heeft dit afgetrapt en heeft haar proefschrift verdedigd, getiteld “Safety first in rehabilitation robots! Investigating how safety-related physical human-robot interaction can be assessed”. Tegenwoordig zijn en worden er veel verschillende robotische systemen ontwikkeld om te gebruiken in de revalidatiezorg. Deze robots werken zeer nauw met mensen. Dus dit brengt uiteraard ook mogelijke risico’s met zich mee. Deze risico’s moeten zorgvuldig worden beoordeeld. Maar hoe kunnen we dit beoordelen? En welke factoren moeten we hierbij in acht nemen? Jule heeft haar PhD gewijd aan dit onderwerp. Op donderdag 19 januari (2023), heeft zij haar proefschrift verdedigd. Wil je dit lezen? Klik dan hier.

 

Jule’s proefschrift omvat de volgende onderwerpen:

 • Het achterhalen van de meest urgente risico’s en veiligheidsproblemen in revalidatierobots.
 • Het identificeren van factoren die kunnen leiden tot excessieve interactiekrachten op het menselijk lichaam door de robot.
 • Het bestuderen van een prototype meetinstrument om de interactiekrachten tussen een menselijke arm en een spalk te onderzoeken.
 • Het meten van de belasting op het bewegingsapparaat met een geïnstrumenteerde beensimulator.
 • Het onderzoeken van de invloed van belasting door revalidatierobots op comfort en veiligheid.

 

Jule eindigt haar proefschrift met aanbevelingen voor een stappenplan om tot verbeteringen in de veiligheid van revalidatierobots te komen, en om kennis op te doen en richtlijnen te creëren die ontwikkelaars ondersteunen in het veiligheidscertificeringsproces. Jule geeft aan dat revalidatierobots alleen in de markt kunnen komen nadat dit is bereikt.

We zijn erg trots op Jule en al haar harde werk bij RRD! Jule blijft werken in de revalidatiesector. Ze is begonnen bij Schuchmann in Duitsland als Quality Assurance Manager. Dit bedrijf ontwikkelt hulpmiddelen voor kinderen in de revalidatiezorg. We wensen jullie het allerbeste toe in haar carrière!

20230125_defence Jule

Betrekken van burgers en patiënten in onderzoek van “ hoezo “ naar “ hoe? zo! "

Geschreven door: Christiane Grünloh, Ria Wolkorte, Rita Schriemer

 

Zodra de calls voor onderzoeken zich aandienen, komen burger- en patiëntparticipatie om de hoek kijken. Zonder steunbrief van een patiëntenorganisatie of belangenorganisatie maakt je aanvraag weinig kans. En heb je de steunbrief eenmaal binnen, hoe borg je de participatie dan op een goede manier? Participatie is niet alleen een kwestie van afvinken door patiënten, maar even goed van aanvonken van onderzoekers. Binnen ICMS (lees omschrijving onderaan) zijn drie collega's vanuit hun eigen vakgebied bezig om participatie te implementeren. Gezamenlijk verspreiden ze hun kennis, ervaring EN overtuiging. 

De principes van waardegedreven zorg en Samen Beslissen zijn in de kliniek vanzelfsprekend. Kunnen we dat ook zeggen van het onderzoek dat aan de zorg vooraf gaat? Worden patiënten, burgers of eindgebruikers betrokken bij ICMS onderzoeken? Het antwoord is ja. Maar het kan nog beter. Als het aan deze collega’s ligt wordt het de gouden standaard dat mensen betrokken raken bij al het onderzoek. En dan dus niet alleen als deelnemer of tester, maar dat zij een stem krijgen in de opzet en de keuzes die worden gemaakt in het onderzoek. Christiane Grünloh (Roessingh Research en Development) , Ria Wolkorte (Universiteit Twente) en Rita Schriemer (Sint Maartenskliniek/Radboudumc) vertellen.

Christiane: “Voor ons drieën is het zo klaar als een klontje dat je mensen actief betrekt bij je onderzoek. Het is nodig als je impact wilt. Impact heb je alleen als je onderzoek relevant is. Relevantie bereik je onder meer als je onderzoek de belangrijkste vragen en problemen van onderzoeksgroep adresseert. Of wanneer de uitkomsten, technologisch of maatschappelijk, bijdragen aan de kwaliteit van leven.” Ria: “We betrekken patiënten bij de dagelijkse praktijk van wetenschap. Ze helpen meebeslissen in de keuzes.” Dat doen ze alle drie vanuit hun eigen disciplines en met de manieren zoals die in hun vakgebied gebruikelijk zijn. Rita: “In het klinisch onderzoek noemen we dit patiëntparticipatie. Citizen Science is de term en methode die op de UT wordt toegepast op gezondheidsonderzoek. Bij Roessingh Research en Development spreken we van Human Centered Design.”

Christiane: “Het zijn verschillende begrippen en invullingen voor benaderingen die hetzelfde centrale vetrekpunt hebben, namelijk dat de mensen voor wie je je onderzoek doet, ook de mensen zijn met wie je het onderzoek doet.”

 

Klinisch en fundamenteel onderzoek

Rita: “In het klinisch onderzoek wordt het steeds meer de standaard om patiënten actief te betrekken bij het onderzoek. Waar mensen eerst alleen als deelnemer participeerden, denken patiënten nu ook in andere fases van het onderzoek mee. Dat kan al in de aanvraag. Patiënten kunnen meedenken over de relevantie van het onderzoek en commentaar geven op de lekensamenvatting. Maar wanneer je de interactie al vroeger inzet, kan hun inbreng nog leiden tot accentverschillen omdat bepaalde deelgebieden voor hen relevanter zijn in het dagelijks leven dan andere. Dit hebben we onlangs nog ervaren in een aanvraag voor artrose-onderzoek. Twee zeer betrokken patiënten waren zelfs aanwezig bij het interview met de financier. Voor hen was de belangrijkste reden om zich aan het onderzoek te committeren de holistische kijk van het onderzoek op de ziekte. Zij weten als geen ander dat er bij hun aandoening een combinatie van medische, biologische, sociale, bewegings- als gedragsaspecten te pas komen.

Vaak denken fundamenteel onderzoekers dat hun vakgebied of onderzoek te moeilijk is voor leken, of dat het betrekken van buitenstaanders weinig oplevert. Toch hebben de PhD’ers op reumaonderzoek op de Sint Maatenskliniek en op het lab experimentele reumatologie van het Radboudumc allemaal een patiëntvertegenwoordiger die het grootste deel van het onderzoekstraject meeloopt. Hem of haar moeten ze dan in lekentaal uitleggen wat ze onderzoeken, hoe ze dat doen en wat er uit de onderzoeken komt. Wat blijkt? In elke fase van het onderzoek is wel een rol voor patiënten weggelegd. Meedenken kan op verschillende niveaus en in verschillende onderzoeksfasen. Deze partnerschappen worden door beide partijen zeer gewaardeerd.”

 

Burgerwetenschap

Citizen science is vooral bekend vanuit het ecologisch onderzoek, denk bijvoorbeeld aan de vogeltelling. Maar deze kijk is te beperkt. Citizen science is de laatste jaren juist veel toegepast in gezondheidsonderzoek. Mensen met een chronische aandoening zijn vaak zelf al op zoek naar oplossingen om hun leven prettiger te maken. Juist deze motivatie en het zelfonderzoekende vermogen kun je inzetten in onderzoek. Ria : “In Twente zijn we aan de slag gegaan met een groep mensen met Reuma volgens de principes van citizen science. Het actief betrekken van burgers bij je onderzoek, betekent een andere rolverdeling dan de klassieke tussen patiënt en onderzoeker. We hebben met de betrokkenen afspraken gemaakt over datamanagement en open science. Van wie is de data en wie kan erbij? Alleen de onderzoeker? Of is de data ook van de deelnemende burger zelf. Hoe moet de toegang dan worden geregeld? Dit waren mooie gesprekken met duidelijke afspraken, die normaliter niet met de deelnemers aan onderzoek worden gevoerd.

Ons onderzoeksthema was op basis van de keuze van mensen met reuma vrij losjes geformuleerd rondom vermoeidheid. Samen met de deelnemers, die we co-onderzoekers noemen, hebben we dit verder vorm gegeven. We kwamen erachter dat het juist de grilligheid en onvoorspelbaarheid van vermoeidheid waren die ze beter wilden leren begrijpen. Zij besloten toen dat het belangrijk was om over langere termijn te kijken naar de mate van vermoeidheid en factoren die daar invloed op kunnen hebben. Daarvoor stelden zij het maximaal aantal meetmomenten (1) per etmaal vast als ook de duur van de meting (21 dagen). Dit is beperkter dan wij als onderzoekers voor ogen hadden, maar voor ons was juist ook de haalbaarheid van het onderzoek belangrijk. Het is overigens niet zo dat alleen de onderzoeker of de burgers beslissen. Als onderzoeker blijven wij natuurlijk kijken naar wat wetenschappelijk verantwoord is, en blijven daar ook verantwoordelijk voor. Maar er is veel meer een uitgangspunt van samen beslissen en transparantie.”

 

Participatief ontwerp van gezondheidstechnologie

Om technologie te ontwikkelen die gebruiksvriendelijk is, is het belangrijk te weten, welk behoefte en doelen mensen hebben, wat hun kenmerken zijn, welke taken ze hebben en in welke context zij de oplossingen zullen gebruiken. Dit is het uitgangspunt om eerste ideeën voor mogelijke oplossingen te creëren, die vervolgens continu worden getest en verbeterd samen met de gebruikers.

Christiane: “Recent zijn we met een onderzoek gestart naar mensen met COPD. Clinici wilden het onderzoek vooral gebruiken om een predictiemodel te maken; met welke mensen gaat het slechter? Daarvoor moesten patiënten langere perioden meetwaarden aanleveren. Maar door met de patiëntgroep te spreken, kwamen we erachter dat mensen ook iets terug willen voor het leveren van data. Ze verwachten namelijk ook terugkoppeling van hun persoonlijke meetwaarden. Gegevensverzameling alleen is voor hen niet nuttig, maar kan eerder een last zijn vooral voor patiënten met weinig energie. Dit is van belang om mee te nemen in de ontwikkeling van de app, want anders stoppen mensen met het gebruiken op de langer termijn en dan hebben de clinici te weinig data voor hun predictiemodel. Dit soort kanttekeningen weten wij al vanuit het Human Centered Design, of vanuit actie-onderzoek, toch zie ik die blinde vlek telkens weer terugkomen bij onderzoekers. Maar voor mij is er geen onderzoek zonder actieve inbreng van alle gebruikers en betrokkenen denkbaar. Op die manier brengen we alle relevante perspectieven en behoeften van de verschillende gebruikersgroepen samen, om gezondheidstechnologieën te creëren die nuttig zijn voor hen allemaal.

Samen kunnen het we onderzoek relevanter en beter maken. En daarbuiten houden patiëntparticipatie, citizen science en human centered design de gesprekken tussen de wetenschap en de maatschappij gaande.

Het betrekken van burgers, patiënten en eindgebruikers is geen "rocket science” maar vraagt wel zorgvuldigheid van de onderzoeker. Bij vragen hieromtrent kunnen wij meekijken hoe je participatie kunt borgen in je opzet en uitvoer van het onderzoek. Je zult zien, dat het veel oplevert en vanzelfsprekend wordt. Meer weten hoe jij mensen betrekt in je onderzoek? Wij denken graag in een vroeg stadium met je mee!

20221124_ICMS

v.l.n.r.: Ria Wolkorte, Rita Schriemer, Christiane Grünloh

 

Ria Wolkorte r.wolkorte@utwente.nl

Rita Schriemer r.schriemer@maartenskliniek.nl

Christiane Grünloh c.grunloh@rrd.nl

 

ICMS (Interdisciplinary Consortium for clinical Movement Sciences & technology) is een unieke samenwerkingsverband tussen Sint Maartenskliniek (een gespecialiseerd ziekenhuis dat zich volledig richt op bewegingsstoornissen), Radboud Universitair Medisch Centrum, Radboud Universiteit, Universiteit van Twente, Roessingh Research and Development en Roessingh Centrum voor Revalidatie. Binnen dit verband werken we samen met wetenschapsgedreven bedrijven (nationaal en internationaal).

Stakeholders betrekken als mede-onderzoeker: Een eerste stap richting goede vaardigheidstraining

Geschreven door: Kira Oberschmidt

 

RRD is inmiddels bijna drie jaar betrokken bij het Pharaon project (Horizon 2020, grant agreement No. 857188). Binnen Pharaon gebruiken we actieonderzoek om technologie voor slim en gezond ouder worden te integreren. Aan het eind van het project gaat RRD richtlijnen voor actieonderzoek opstellen die in andere projecten gebruikt kunnen worden.

In ons werk zien we dat het betrekken van niet-wetenschappelijke stakeholders (bijvoorbeeld patiënten en zorgprofessionals) steeds belangrijker wordt. Vooral in participatieve projecten, waarin gebruik wordt gemaakt van methoden als actieonderzoek of burgerwetenschappen, is het niet voldoende om de stakeholders gewoon als deelnemers te betrekken. In plaats daarvan zouden ze juist een actievere rol moeten hebben, waarin zij meer empowered worden. Maar gezien zij niet formeel tot wetenschapper opgeleid zijn, zou er meer kennis en voorbereiding nodig kunnen zijn.

In de literatuur zien we dat vaardigheidstraining voor stakeholders wel eens genoemd wordt als manier om stakeholders erop voor te bereiden mede-onderzoekers te worden. Echter, hier ontbreekt vaak praktische informatie over hoe de training eruit ziet. We vroegen ons af:

 • Wat zijn het onderwerp en de inhoud van de training?
 • Wie ontvangt de training?
 • Wanneer vinden de activiteiten plaats?
 • Wat zijn de geïdentificeerde behoeften (waarom is er training nodig)?
 • Hoe zit de training in elkaar en welke methoden worden gebruikt?

 

Workshop bij NordiCHI 2022

Om deze vragen te beantwoorden hebben we besloten om onderzoekers met interesse in vaardigheidstraining voor stakeholders uit te nodigen voor een workshop. De sessie vond plaats op 9 oktober 2022, als onderdeel van de pre-conferentie activiteiten van NordiCHI 2022. NordiCHI is een tweejaarlijkse, internationale conferentie op het gebied van mens-computer interactie. Dit jaar vond deze plaats in Aarhus (Denemarken). Het onderwerp van dit jaar was Participative computing for sustainable futures.

Tijdens de workshop gingen wij als organisatoren in gesprek met de deelnemers, waaruit veel interessante discussies ontstonden. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt?
 • Hoe kunnen we behoeften voor training identificeren?
 • Is training überhaupt wel de juiste term voor dit soort activiteiten?
20221026 NordiCHI (4)

In kleinere groepen hebben we ook de tijd genomen om belemmerende en bevorderende factoren van goede stakeholder training te identificeren. (We zijn nog niet tot een betere term gekomen, dus voor nu houden we het bij ‘training’).  Hoewel er na de workshop nog steeds veel open vragen zijn was het leuk om te zien dat veel deelnemers inspiratie en ideeën op konden doen voor hun eigen werk.

20221026 NordiCHI (1)
20221026 NordiCHI (2)
20221026 NordiCHI (3)

We kijken ernaar uit om deze discussie voort te zetten met geïnteresseerden. Wil je hier meer over weten? Neem dan graag contact op met Kira of Christiane.

Kira Oberschmidt

Kira Oberschmidt           

E-mail: k.oberschmidt@rrd.nl                    

Tel.: 088 087 5767

Christiane Grünloh

Christiane Grünloh                        

E-mail: c.grunloh@rrd.nl

Tel.: 088 087 5723

CE-certificering onder de Medical Device Regulation (MDR) uitbreiden naar een nieuwe ‘intended use’ – Een voorbeeld uit de praktijk

Roessingh Research and Development (RRD) heeft de laatste jaren intensief gewerkt aan de coördinatie van een multi-center interventie studie. Deze interventie bestond uit een soft-robotische handschoen, genaamd Carbonhand, welke is ontwikkeld ter ondersteuning van de handfunctie voor patiënten met een verminderde handknijpkracht. Bioservo, de fabrikant van Carbonhand en opdrachtgever van de studie, had als beoogd doel de CE-certificering van het systeem binnen de MDR uit te breiden naar een nieuwe medische toepassing. Carbonhand had al een CE voor de werking als een hulpmiddel bij dagelijkste taken. De nieuwe ‘intended use’ is echter gericht op het therapeutische effect van Carbonhand, oftewel het verbeteren van de handfunctie na langdurig gebruik van het systeem als hulpmiddel tijdens dagelijkse activiteiten. De vraag aan RRD was dan ook een klinische evaluatie op te zetten en uit te voeren waarmee kon worden aangetoond of dat therapeutische effect er al dan niet is.

Carbonhand systeem

RRD heeft hiervoor een passend onderzoeksprotocol opgezet volgens de Good Clinical Practice (GCP) richtlijn, een internationale ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnorm (ISO14155) voor het opzetten, vastleggen en rapporteren van mensgebonden onderzoek. Daarnaast heeft RRD de goedkeuring bij de Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) gerealiseerd, hebben we samenwerking met 8 Nederlandse (revalidatie)centra gerealiseerd en alle betrokkenen geschoold in de toepassing van het Carbonhand systeem en de uitvoering van het onderzoeksprotocol. Een monitor van een externe partij was betrokken ter controle van de uitvoering van de GCP richtlijn en alle verzamelde data.

 

Intensieve samenwerking leidt tot succes

Binnen deze  studie zijn 63 deelnemers geïncludeerd met een verminderde handknijpkracht, onafhankelijk van onderliggende diagnose, welke de Carbonhand gedurende een periode van 6 weken thuis gebruikten tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Vooraf vonden 3 baseline metingen plaats, gevolgd door een nameting (binnen 1 week na interventie) en een follow-up meting (4 weken na afloop van de interventie). Ondanks tussenkomst van de COVID-19 pandemie zijn we geslaagd om de studie succesvol uit te voeren, niet in het minst door de intensieve en prettige samenwerking met de deelnemende centra. Dinsdag 27 september jl. heeft de laatste meting plaatsgevonden en is de data verzameling officieel afgerond. Uiteraard hadden we deze mijlpaal niet kunnen bereiken zonder de inzet van de klinische centra: Roessingh Centrum voor Revalidatie, University Medical Center Groningen, Isala klinieken, Rijndam revalidatiecentrum, Reade centrum voor revalidatie en reumatologie, Hoogstraat revalidatie, Sint Maartenskliniek met de locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Klimmendaal.

 

De komende periode richten we ons op de analyse van alle uitkomstmaten. Tussentijdse resultaten waren veelbelovend, nu moet blijken of dat na analyse van alle data zo blijft. Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van de studie, houd dan onze nieuwspagina goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

 

Herkent u bovenstaand proces als fabrikant van een medisch hulpmiddel en hebt u een soortgelijk vraagstuk? RRD adviseert en ondersteunt u graag in de opzet en uitvoering van uw klinische evaluatie in het kader van de MDR!

FOTO ERIC BRINKHORST

Anke Kottink-Hutten
E-Mail: a.kottink@rrd.nl

Tel.: 088 087 5733

 • TWITTER
 • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development