Roessingh Research and Development en Fruit Tree Labs kondigen formele samenwerking aan

Samenvatting:

  • Roessingh Research and Development (RRD), Impact Lab voor Gepersonaliseerde Gezondheidstechnologie in Nederland, en Fruit Tree Labs (FTL), een Portugese startup gericht op open-source dialoogtechnologie, ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.
  • De overeenkomst formaliseert de jarenlange vriendschappelijke relaties tussen de twee partijen.
  • De samenwerking maakt de weg vrij voor een diepere integratie van twee belangrijke softwareplatforms: SenSeeAct, het eHealth platform van RRD, en DialogueBranch, het dialoog-scripting platform van FTL.

 

Het vierde kwartaal van 2023 begint met het heugelijke nieuws van een officiële samenwerking tussen Roessingh Research and Development and Fruit Tree Labs.

Roessingh Research and Development (RRD) is een Impact Lab voor Gepersonaliseerde Gezondheidstechnologie, gevestigd in het oosten van Nederland, met hechte connecties met de Universiteit Twente en Roessingh Centrum voor Revalidatie. RRD levert wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve zorgtechnologie met een focus op de eindgebruiker. Voor RRD is co-creatie met eindgebruikers en stakeholders essentieel om ervoor te zorgen dat de innovatie voldoet aan de behoeften van de gebruikers en past in de zorgcontext.

Fruit Tree Labs (FTL) is een startup, opgericht begin 2023 in de metropool Lissabon, gericht op dialooggestuurde interactie. Het kernproduct van FTL is een gratis en open-source dialoogplatform dat volledige vrijheid en creatieve controle geeft aan gescripte conversaties tussen gebruikers en virtuele coaches in web- of mobiele applicatiecontexten.

Harm op den Akker, CEO en medeoprichter van FTL, is zijn carrière begonnen bij RRD, waar hij promoveerde aan de Universiteit Twente en tussen 2013 en 2021 als senior onderzoeker het HCI-gerichte (Human Computer Interaction) onderzoek bij RRD versterkte. Sindsdien zijn de relaties altijd warm gebleven en is de samenwerking voortgezet via de gezamenlijke ontwikkelen van open-source software. Met de officiële samenwerkingsovereenkomst die nu van kracht is, zijn deze vriendschappelijke relaties nu geformaliseerd in een langdurig partnerschap.

Voor beide partijen komt de samenwerkingsovereenkomst op een spannend en leuk moment, aangezien zowel RRD als FTL nieuwe avonturen aangaan in de open-source software gemeenschap. RRD is bezig met het openbaar vrijgeven van haar eHealth platform “SenSeeAct”, waardoor digitale gezondheidsontwikkelaars kunnen profiteren van en bouwen bovenop een zeer professioneel en stabiel softwareplatform. Tegelijkertijd heeft FTL onlangs het DialogueBranch platform openbaar gemaakt (volledig open-source en met een MIT-licentie) en is het bedrijf op zoek naar nieuwe partners en samenwerkings- en financieringsmogelijkheden.

Met de nieuwe overeenkomst verbinden beide partijen zich ertoe deze twee open softwareplatforms te integreren, het aanbod van beide kanten te versterken en nieuwe mogelijkheden te creëren voor potentiële gebruikers van beide platformen. Bent u op zoek naar een stabiel, zeer aanpasbaar digitaal gezondheidsplatform, met geïntegreerde virtuele coaching mogelijkheden? Dan is de combinatie van SenSeeAct en DialogueBranch wellicht iets voor u!

 

 

Je eindgebruikers betrekken: hoe belangrijk is dit?

Geschreven door: Marian Hurmuz

Het betrekken van eindgebruikers in je onderzoek wordt steeds belangrijker. Ook op het gebied van gezondheidsonderzoek is er behoefte aan een human centered (mensgerichte) focus. Je kunt dit doen door social sciences and humanities (SSH, sociale en menswetenschappen) te integreren in je onderzoek! Bij RRD richten wij ons in onze onderzoeken op de eindgebruikers. In dit nieuwsbericht zal ik je vertellen waarom het belangrijk is om de eindgebruikers te betrekken en geef ik een voorbeeld van wat wij doen om de relatie met onze eindgebruikers te verbeteren.

 

Het betrekken van de stakeholders

Door voortdurend contact te houden met eindgebruikers en andere belangrijke belanghebbenden, kunnen we veel leren van hun ervaringen met betrekking tot het onderwerp dat we onderzoeken. Het is belangrijk om deze belanghebbenden zo snel mogelijk bij je onderzoek te betrekken. Door met hen in gesprek te gaan, kun je rekening houden met hun behoeften en wensen en met de processen waarin de gezondheidstechnologie zal worden gebruikt. Het is heel vervelend om een geweldige oplossing te ontwikkelen die niet past bij die behoeften of processen. Naast dit onaangename gevoel is het natuurlijk ook een verspilling van schaarse middelen die we in het algemeen tot ons beschikking hebben.

De kennis die je in het beginstadium van je onderzoek verzamelt, helpt je te bepalen hoe je de gezondheidstechnologie op de best mogelijke manier kunt integreren in het dagelijks leven van de eindgebruikers en zorgorganisaties. Het is belangrijk om dit te testen en te evalueren met eindgebruikers om te zien of je hun behoefte goed hebt vertaald of dat er veranderingen nodig zijn. Dit zal je helpen om tot een duurzame Implementatie van je gezondheidstechnologie te komen.

 

Iets teruggegeven aan je stakeholders

Feedback is natuurlijk niet geen eenrichtingsverkeer. Als je een relatie wilt opbouwen met je eindgebruikers of de andere belanghebbenden, moet je regelmatig interactie met ze hebben. Het is belangrijk dat ze jou en jouw onderzoek niet vergeten. Bovendien moeten ze ook het gevoel hebben dat ze waardevol voor jou zijn. Eén van de dingen die wij bij RRD doen om hen dit gevoel te geven, is het delen van onze tussentijdse onderzoeksresultaten met hen. We merkten dat ze dit erg waardeerden! Het leidde ook tot ongevraagde feedback als er iets ontbrak in de resultaten of verkeerd geïnterpreteerd werd.

Wanneer je je bevindingen deelt met je stakeholders, vraag je niet alleen om informatie van hen, maar geef je ze ook iets terug! Dit kan de stakeholders aanmoedigen om actief betrokken te zijn bij jouw onderzoek en meer bereid zijn om je te helpen tijdens je onderzoek.

Binnen het RE-SAMPLE project (Horizon grant no 965315), hebben we bijvoorbeeld feedbackvideo’s gemaakt waarin we onze eerste bevindingen delen. Als voorbeeld vind je hieronder één van deze video’s.

Wil jij deze video in het Nederlands zien? Klik dan op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=IZQ9FWMFVSw

 

 

Worstel jij met de integratie van social sciences and humanities (SSH) in jouw onderzoek? Wij staan altijd open voor gesprekken om je hiermee te helpen!

FOTO ERIC BRINKHORST

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

 

 

Feestelijk afscheid van prof. dr. Jaap Buurke

Vorige week op 7 september, hebben wij, samen met familie, vrienden en (oud-)collega’s uit het werkveld afscheid genomen van prof. dr. Jaap Buurke.

Na meer dan 30 jaar bij RRD te hebben gewerkt, hebben we het pensioen ingeluid van Jaap Buurke. Jaap begon zijn loopbaan op 19 september 1983 als dienstweigeraar binnen Roessingh, centrum voor Revalidatie. Na afloop van zijn dienstweigeraar periode ging Jaap op 1 mei 1985 aan de slag als fysiotherapeut in het revalidatiecentrum. Twee jaar later, is Jaap zijn werkzaamheden gestart bij de afdeling Research & Innovatie voor 18 uur per week. Lange tijd heeft hij zijn loopbaan als fysiotherapeut gecombineerd met het werk als onderzoeker bij RRD.

In 2005 promoveerde Jaap op onderzoek naar het herstel van lopen na een beroerte. Dit onderzoek vormde een belangrijke basis voor de introductie van de neurorevalidatie-principes in Nederland en de start van succesvolle cursussen in gangbeeldanalyse die nog altijd door RRD en Roessingh, centrum voor Revalidatie verzorgd worden. Op 1 mei 2008 maakte Jaap de volledige overstap naar RRD en werd daar senior onderzoeker en had hij een brugfunctie met het revalidatiecentrum. Een jaar later werd hij clustermanager en is hij jarenlang leidinggevende geweest binnen RRD.

Jaap richtte zich in vele (inter)nationale onderzoeksprojecten op het verder ontwikkelen van de revalidatietechnologie en de bewegingsanalyse. Deze taken combineerde hij met een positie als hoogleraar aan de Universiteit Twente (UT) op het gebied van bewegingsanalyse en -technologie. Vanuit deze functie begeleidde hij vele onderzoekers in hun promotietraject. Naast zijn werk bij RRD en de UT was Jaap onder andere adjunct professor bij North Western University in Chicago, medisch wetenschappelijk directeur van IMDI SPRINT, bestuurslid van SMALLL en voorzitter van de Nederlands vereniging voor Neurorevalidatie “Keypoint”.

Jaap heeft zijn pensioen bij RRD ingeluid, maar hij zal het komende jaar nog wel betrokken blijven bij diverse cursussen gangbeeldanalyse.

20230912 afscheid Jaap (18)
20230912 afscheid Jaap (1)
20230912 afscheid Jaap (26)

Geïnteresseerd in een database vol IMU- en EMG-gegevens? Wij presenteren u de RRD MyPredict database

Geschreven door: Erik Prinsen

 

De afgelopen vijf jaar heeft Roessingh Research and Development (RRD) deelgenomen aan het H2020 MyLeg project (http://www.myleg.eu), gecoördineerd door Raffaella Carloni van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen dit project was RRD verantwoordelijk voor de high-level aansturing van een te ontwikkelen gemotoriseerde transfemorale prothese. Het uiteindelijke doel van het project was het maken van een slimme en intuïtieve prothese die compatibel was met osseo-integratie. In overeenstemming met de FAIR-principes zijn alle verzamelde gegevens van personen zonder amputatie nu als open access gepubliceerd. We hebben ook een open access artikel gepubliceerd waarin de data worden beschreven dat hier te vinden is: https://www.nature.com/articles/s41597-023-02341-6. In dit artikel leggen we uit wat we hebben gedaan, wat de database is en waar deze kan worden gevonden.

 

Intentieherkenning met behulp van EMG

Oppervlakte-elektromyografie (sEMG) is een niet-invasieve techniek die zinvolle informatie zou kunnen leveren voor het herkennen van intenties tot bewegen. Intenties tot bewegen zijn besluiten om te bewegen of de toestand waarin men zich bevindt te veranderen. Wanneer we bijvoorbeeld een trap naderen, passen we onze stappen zo aan dat we onze voeten perfect positioneren om de trap op te gaan. Deze intentie kan worden vastgelegd met behulp van de signalen die onze spieren het commando geven om samen te trekken, precies wat sEMG registreert en analyseert.

 

De behoefte aan veel gegevens

Er zijn ook nadelen aan sEMG. sEMG heeft last van verstorende factoren zoals spiervermoeidheid, verschillen in elektrodeplaatsing en intra-subject variabiliteit. Dit betekent dat een controleschema dat sEMG gebruikt de ene dag goed kan werken, maar de volgende dag slechte resultaten kan opleveren. Daarom zijn er veel gegevens nodig om de variabiliteit van sEMG tussen proefpersonen en tussen dagen vast te leggen om robuuste systemen te ontwikkelen die intenties tot bewegen goed kunnen herkennen. Bovendien is het detecteren van de overgang van de ene activiteit naar de andere moeilijker dan het detecteren van een voortzetting van de activiteit. Daarom is het nodig om databases te hebben die rijk zijn aan deze overgangen zodat algoritmes goed getraind kunnen worden.

 

De RRD MyPredict-database

In de afgelopen drie jaar hebben we de Roessingh Research & Development-MyLeg Database voor activiteitsvoorspelling (MyPredict) verzameld, die gegevens bevat van 55 proefpersonen in 85 meetsessies. Deze proefpersonen voerden allerlei loopgerelateerde activiteiten uit, waaronder gewoon lopen, het lopen op ongelijk terrein zoals gras en traplopen, terwijl ze vrij van de ene activiteit naar de andere overgingen. Tijdens deze metingen verzamelden we kinematica en sEMG in verschillende vormen, zowel met traditionele bipolaire sEMG als met 64-kanaals multi-array sEMG.

20230725_Robert data (2)
20230725_Robert data (1)

De gegevens

We hebben gebruik gemaakt van draagbare meetsystemen, waardoor we gemakkelijk binnen het laboratorium, maar ook daarbuiten kunnen meten. Op deze manier hebben we een rijke dataset met loopactiviteiten in verschillende omgevingen. Daarnaast hebben we 10 proefpersonen op vier verschillende dagen in een week tijd gemeten. Deze metingen stellen onderzoekers in staat om de invloed van tijd en elektrodeplaatsing op systemen die intenties tot bewegen detecteren te onderzoeken, een cruciaal aspect in het verbeteren van de robuustheid en het aanpassingsvermogen van deze systemen.

 

Validatie van gegevens

Een essentiële validatiestap bestond uit het vergelijken van de MyPredict database met andere openbaar beschikbare datasets. De resultaten van deze vergelijking lieten een uitstekende correlatie zien en bevestigden de betrouwbaarheid en kwaliteit van de MyPredict database. Op deze manier hebben we aangetoond dat deze database een waardevolle bron kan zijn voor de onderzoeksgemeenschap.

 

Waarvoor kan het worden gebruikt

De MyPredict database biedt onderzoekers de mogelijkheid om zich te verdiepen in sEMG-gegevens en om intentherkenningssystemen te ontwikkelen en te verfijnen. Deze uitgebreide dataset biedt een basis voor verdere studies op het gebied van menselijke motorische intentieherkenning. Onderzoekers kunnen innovatieve algoritmen, technieken voor machine learning en signaalverwerkingsmethoden verkennen om het volledige potentieel van sEMG-gegevens te ontsluiten. Uiteindelijk is het de bedoeling om praktische toepassingen te ontwikkelen die sEMG-signalen gebruiken om mens-machine interacties te verrijken.

 

Waar te vinden

De database is toegankelijk via https://doi.org/10.4121/20418720. De gegevensverzameling werd ondersteund door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, met subsidienummer 780871.

Erik Prinsen

Erik Prinsen

E-mail: e.prinsen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5761

STRIDER: nieuw project om de mobiliteit van mensen na een beroerte te verbeteren

Written by: Christiane Grünloh

 

We zijn erg enthousiast om aan te kondigen dat we samen met twee partners een nieuw project zijn gestart: Elitac Wearables (Utrecht, Nederland) en cereneo foundation (Vitznau, Zwitserland).

Wat is ons doel en waarom is het belangrijk?

Wereldwijd zijn er 80 miljoen mensen die een beroerte hebben overleefd en elk jaar krijgen 14 miljoen mensen een beroerte. Dit gaat vaak gepaard met bewegingsproblemen en gebrek aan vertrouwen in balans. Deze punten worden tijdens de revalidatie aangepakt. Wij willen deze revalidatie en de overgang van klinische revalidatie naar thuis ondersteunen door een hulpmiddel te ontwikkelen die haptische feedback (bijv. trillingen) tijdens het lopen geeft aan de persoon die een beroerte heeft gehad. Deze feedback zal hun loop- en balansvertrouwen verbeteren, zowel tijdens als na de revalidatie. We willen mensen met een beroerte helpen om zelfverzekerd en actief te blijven, ook na hun ontslag uit de klinische revalidatie.

 

Hoe doen we dit?

Zoals altijd bij RRD staan de mensen centraal bij alles wat we doen. Mensen die een beroerte hebben gehad zijn de experts als het gaat om leven met de gevolgen van een beroerte. Het hulpmiddel moet passen bij wat die mensen nodig hebben, wat voor hen werkt en wat niet werkt. Daarom zullen we zowel in Nederland als in Zwitserland (door onze partner cereneo) workshops en interviews houden met mensen die een beroerte hebben gehad. Daarnaast zullen we ook zorgprofessionals interviewen om ervoor te zorgen dat STRIDER goed aansluit bij hun werkwijze en de patiëntenreis, van revalidatiecentrum naar huis. De technologie zal in iteraties worden ontwikkeld en we zullen de eerste versies ook testen met de personen die een beroerte hebben gehad. Door dit te doen leren wij het goed is ontwikkeld en wat er nog verbeterd moet worden. Aan het eind zullen we een onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat STRIDER inderdaad het vertrouwen in lopen en balans verbetert.

 

Waar zijn we in het project?

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en we zijn ongeveer 2 maanden geleden begonnen, begin mei 2023. Op dit moment voeren we de eerste workshops uit met mensen die een beroerte hebben gehad in Nederland en Zwitserland. Er zullen meer workshops volgen en in de zomer zullen we interviews houden met mensen met een beroerte en zorgprofessionals.

Heb jij een beroerte gehad en ben je geïnteresseerd in dit project? Of omdat je geïnformeerd wilt worden of omdat je geïnterviewd wil worden? Je kunt altijd contact met ons opnemen!

Tijdlijn onderzoeken strider project - 20230718 Dutch
Christiane Grünloh

Christiane Grünloh

E-mail: c.grunloh@rrd.nl

Tel.: 088 087 5723

FOTO ERIC BRINKHORST

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

Verdiepingscursus Gangbeeldanalyse

Geschreven door: Corien Nikamp

 

De afgelopen maanden hebben we samen met de collega's uit Nijmegen (Sint Maartenskliniek, Loop Expertise Centrum Nijmegen) hard gewerkt aan een nieuwe cursus voor iedereen die een extra stap wil zetten op het gebied van gangbeeldanalyse! Werkt u in of verwijst u vaak naar een gangbeeldlab en wilt u meer kennis en vaardigheden opdoen wat betreft het uitvoeren, analyseren en begrijpen van de resultaten? Dan is deze verdiepingscursus wellicht wat voor u!

In januari 2024 starten we met de Verdiepingscursus Gangbeeldanalyse. Tijdens deze cursus is er ruime aandacht om theorie direct in de praktijk toe te passen in de vorm van actieve werkvormen. Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet u de cursus “Bewegingsanalyse bij Volwassenen”, bij Roessingh Research and Development, of een vergelijkbare basiscursus elders, hebben gevolgd.

Wilt u meer lezen over deze cursus of deelnemen aan deze cursus? Klik dan hier om de website te bezoeken. De inschrijving gaat binnenkort open!

20230718 Flyer Verdiepingscursus gangbeeldanalyse 2024 (1)
Corien Nikamp

Corien Nikamp

E-mail: c.nikamp@rrd.nl

Tel.: 088 087 5762

Het voortbewegen van gebruikersgerichte gezondheidstechnologie: Understand, Create en Impact

Geschreven door: Erik Prinsen

Roessingh Research and Development (RRD) is een impact lab voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Door midden van innovatieve gezondheidstechnologie draagt RRD bij aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving. Voor RRD is de startpunt altijd de eindgebruiker en de context waarin de technologie gebruikt wordt. Hiermee zorgen we ervoor dat de innovaties voldoen aan de behoeftes van de gebruikers en past in de zorgcontext. Maar hoe doen we dit? In deze blogpost introduceren we de nieuwe structuur van RRD en belichten we onze belangrijkste expertise en onderzoeksfocus.

 

Oude wijn in nieuwe zakken?

Het afgelopen jaar hebben wij de focus van RRD aangescherpt. Waar we ons voorheen richtten op revalidatietechnologie en eHealth als aparte thema’s, hebben we nu besloten deze thema’s samen te voegen en ons te richten op gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Binnen het thema gepersonaliseerde gezondheidstechnologie treden wij normaalgesproken op als de partner van de social sciences and humanities (SSH). Ons uitgangspunt voor de ontwikkeling, de toepassing en/of de evaluatie van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie is altijd de gebruiker en de context waarin de technologie gebruikt wordt/gaat worden. Wij geloven dat dit essentieel is voor impactvolle gepersonaliseerde gezondheidstechnologie en zodanig bijdraagt aan een duurzame gezondheidszorg. Om deze uitdagingen aan te gaan, werken de onderzoekers van RRD in drie flexibele teams: Understand, Create en Impact. In de volgende onderdelen zullen alle drie de teams geïntroduceerd worden.

Understand_NL_Understand - Copy
Create_NL_Create_Create
Impact_NL_Impact - Copy

De gebruiker en context begrijpen

Team Understand voert onderzoek uit om de behoeftes en eisen van de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen. Dit wordt gebruikt als input voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie. Het uitgangspunt hiervoor is onze sterke basis van gezondheidsspecifieke kennis. Onderzoekers uit dit team maken gebruik van bewegingsanalyse, patiëntenreizen en service modelling om kennis te vergaren over de gezondheidstoestand van de gebruiker en hun interactie met gezondheidstechnologie op alle niveaus: in de personen zelf, in hun dagelijks leven en in de maatschappij in het algemeen. Deze kennis bepaalt welke en hoe gezondheidstechnologie kan bijdragen aan preventie, zelfmanagement en optimale participatie in de samenleving.

 

Hulpmiddelen ontwikkelen om gebruikers te begrijpen en de impact te meten

Om de gebruiker en gebruikscontext te begrijpen en de impact van gepersonaliseerde gezondheidstechnologie te kunnen meten, moeten wij gegevens verzamelen in het dagelijks leven van deze gebruiker. Team Create werkt aan verschillende toepassingen om bij te dragen aan dit specifieke doel. In de loop der jaren heft RRD een eigen onderzoeksplatform ontwikkeld, genaamd SenSeeAct. Het SenSeeAct platform bestaat uit het dataplatform zelf, een web-portaal en verschillende Android en iOS applicaties die op het dataplatform draaien. Deze applicaties worden intern ontwikkeld om feedback te geven aan de gebruiker, therapeuten en/of arts. Het kan ook worden gebruikt om vragenlijsten naar personen te versturen of om als dagboek te fungeren. Naast het SenSeeAct platform heeft RRD ook eigen software ontwikkeld voor ambulante bewegingsanalyse met inertiële sensoren. Een groot voordeel hiervan is de flexibiliteit die we kunnen aanbieden, omdat de software aangepast kan worden aan specifieke gebruikssituaties. Daarnaast krijgen onderzoekers toegang tot de ruwe meetgegevens.

 

De impact meten

Team Impact heeft een uitgebreide ervaring en expertise met het meten van de impact van (vroege prototypes van) gepersonaliseerde gezondheidstechnologie op de gebruikers en de maatschappij. Onze expertise varieert van formatieve bruikbaarheidstesten (beginniveau TRL-4) tot Good Clinical Practice (GCP) conforme multicenter trials die worden uitgevoerd in het kader van de Medical Device Regulation (MDR) (TRL-9). We hebben uitgebreide ervaring in het uitvoeren van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Daarnaast hebben we ook expertise in innovatieve onderzoeksdesigns, zoals de cohort multiple gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (cmRCT) die mogelijk beter passen in de context van technologieontwikkeling. Naast het kijken naar de impact van de technologie op de gebruikers, bestuderen we ook de impact van de technologie op de maatschappij als geheel door gebruik te maken van de Societal Return of Investment (SROI) methodologie. Met de SROI kunnen we organisaties helpen om de sociale, ecologische en economische waarde die ze met hun innovatie creëren te begrijpen en te kwantificeren.

 

Eind goed, al goed

We hebben sterk het gevoel dat de herstructurering die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, ons heeft geholpen om het verhaal van RRD veel duidelijker vorm te geven en om RRD voor te bereiden op de toekomst. Dit betekent niet dat we stoppen met vooruitgaan. We zullen onze expertise en kennis blijven uitbreiden door middel van nieuwe innovatieprojecten. Naast het aanbieden van onze expertise in onderzoeksprojecten, bieden we ook onze expertise aan voor bedrijven. We kunnen onder andere een marktanalyse uitvoeren, feedback geven op technologieconcepten, focusgroepen opzetten en uitvoeren voor gepersonaliseerde gezondheidstechnologie, het onderzoeksdataplatform gebruiken voor projecten, bruikbaarheidstesten (usability testen) uitvoeren en (klinische) evaluaties uitvoeren.

Past het profiel van RRD bij uw onderzoeksvoorstel of sluit de expertise van RRD goed aan bij uw innovatie-idee? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, want wij delen graag ons verhaal met u!

Erik Prinsen
Erik Prinsen E-mail: e.prinsen@rrd.nl Tel.: 088 087 5761

ROBERT-SAS: revalideren met technologie na een beroerte!

Geschreven door: Cindy Rikhof

Bijna drie jaar werk ik bij RRD binnen het ROBERT-SAS project (Eurostars grant no E113693). Binnen dit project doen wij onderzoek naar het herstel van de benen na een beroerte. Op dit moment lopen er twee verschillende onderzoeken binnen het project. Eén onderzoek richt zich op de inzet van een robot gecombineerd met elektrostimulatie in de kliniek in de acute fase na een beroerte. Het tweede onderzoek richt zich op de relatie tussen kracht en het opstaan en lopen na een beroerte.

Een robot gecombineerd met elektrostimulatie klinkt natuurlijk erg interessant maar hoe ziet dat er dan uit? Op de afbeelding hieronder is te zien dat het onderbeen in een soort brace zit waar de arm van de robot aan zit, hiermee kan het been bewogen worden. De grijze plakkers op het bovenbeen zijn voor de elektrostimulatie, hiermee spant de spier aan en krijg je een beweging. We zijn begonnen met het testen van de robot in het lab en hierbij vonden de deelnemers het comfortabel en niet vermoeiend. De volgende stap zijn we momenteel aan het uitvoeren. Naar de kliniek!

20230612_foto1_arm+leg

Klinische pilot

Tijdens dit onderzoek kijken we naar de haalbaarheid en de eerste effecten van het inzetten van een robot gecombineerd met elektrostimulatie. De robot staat hierbij in de oefenzaal van de fysiotherapie bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Hierbij geven we in de vroege fase na beroerte drie keer per week 30 minuten training voor 3-6 weken. Tijdens deze trainingen wordt het strekken van de knie en/of het heffen van de voet geoefend in een liggende situatie. De training is gebaseerd op ‘Assist-As-Needed’. Dit betekent dat er bij elke herhaling gekeken wordt hoeveel ondersteuning iemand nodig heeft. Deze ondersteuning bestaat uit elektrostimulatie en/of mechanische ondersteuning.
20230612_foto2_clinic

Kracht en het opstaan en lopen

Heeft het hebben van meer kracht ook voordelen bij het opstaan en lopen? Dat is de vraag waarin we geïnteresseerd zijn bij het tweede onderzoek. Hierbij kijken we zowel in een vroege stadium als late stadium na een beroerte. De deelnemers worden gevraagd om een aantal taken uit te voeren, zoals het heffen van de voet, het buigen van de knie, etc. in lig en hierbij meten we de kracht en spieractiviteit. Vervolgens wordt ook gevraagd om van een kruk op te staan en te lopen. Hierbij wordt er wederom naar de spieractiviteit gekeken, maar ook naar de hoeken van de knie, heup en enkel.

Bij dit laatste onderzoek zijn we nog op zoek naar deelnemers! Dus ben jij of ken jij iemand met een beroerte in de voorgeschiedenis met been problemen en lijkt dit jou interessant? Neem dan vooral contact op met mij via: c.rikhof@rrd.nl of 088-0875742!

Wil je graag meer weten over dit project of mijn onderzoeken, schroom dan niet en neem contact op!

Cindy Rikhof

Cindy Rikhof

E-mail: c.rikhof@rrd.nl

Tel.: 088 087 5742

Afstuderen of stage lopen bij RRD?

Geschreven door: Yfke Dotinga

Hoi! Mijn naam is Yfke Dotinga en de afgelopen acht maanden heb ik onderzoek gedaan voor mijn afstudeeropdracht bij Roessingh Research and Development (RRD). In deze post deel ik mijn ervaringen over het uitvoeren van een afstudeeropdracht bij RRD.

 

Mijn opdracht

Mijn onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het RE-SAMPLE project (Horizon grant no 965315) voor de ontwikkeling van een eHealth tool voor mensen met COPD. Mijn onderzoek richtte zich op het afstemmen van de technologie op de doelen en behoeften van de doelgroep. Voor de ontwikkeling van gezondheidstechnologieën is het erg belangrijk om de doelgroep bij het ontwerpproces te betrekken. Daarom koos ik voor een iteratieve aanpak met participatie van de doelgroep aan zowel de begin- als eindfase van mijn onderzoek. Op basis van deze gesprekken voerde ik een grondige analyse uit om hun waarden in kaart te brengen en stelde ik ontwerpvoorbeelden voor om de effectieve betrokkenheid te vergroten. Op deze manier hopen we de ondersteuning van mensen met COPD in hun zelfmanagement te optimaliseren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Dankzij de geweldige steun en het enthousiasme van Christiane Grünloh en medeonderzoekers Eline te Braake, Marian Hurmuz en Stephanie Jansen-Kosterink heb ik met veel plezier gewerkt aan mijn bijdrage aan het RE-SAMPLE project. Ik heb mijn opdracht afgerond en mijn master met succes verdedigd in mei!

 

Studenten bij RRD

Als student bij RRD, krijg je een bureau in een kamer met andere stagiairs/afstudeerders aangewezen, met goed gezelschap voor de koffiepauzes. Wij hebben er een gewoonte van gemaakt om dagelijks een lunchwandeling door het Ledeboerpark te maken en we hebben samen activiteiten ondernomen, zoals schaatsen, uit eten gaan en samen bordspellen spelen. Het was erg fijn om andere studenten om ons heen te hebben met vergelijkbare opdrachten en worstelingen!

20230605_blogpost foto 1 Daghap
Verder was het interessant om over andere projecten te horen en af en toe als proefpersoon te dienen in het bewegingslab. Al met al heb ik veel geleerd tijdens mijn afstudeeropdracht en ben ik tevreden over mijn tijd bij RRD. Dus bedankt voor alle steun!
20230605_blogpost foto 2 motion lab
20230605_blogpost foto 3 Kerstlunch
Wil jij stage lopen bij RRD of afstuderen (bachelor of master) bij RRD? Check onze vacatures en stages pagina!
Screenshot 2023-06-06 093808
Yfke Dotinga

ISPO in Mexico!

Geschreven door: Corien Nikamp

Ik had plechtig beloofd om na afloop van een week Mexico vanwege het wereldcongres van de International Society of Prosthetics and Orthotics in Guadalajara een blog post te schrijven. Met 2 symposia, 2 orals en een sessie voorzitten beloofde het een druk congres te worden. Ons 9-daagse verblijf in Guadalajara werd gisteren geheel niet op ons verzoek met een dag verlengd vanwege een kapot “onderdeel” van het vliegtuig. Dat betekende een nacht extra met een voucher in een hotel, een vroege vlucht alsnog naar Atlanta en een overstap van 9 uur. Genoeg tijd dus om dit blog te schrijven, tussen een paar spelletjes 30-seconds met collega’s uit Groningen door (Enschede won 😊).

Samen met RRD’ers Erik Prinsen en Martin Tenniglo begon onze trip vorige week vrijdag met een vlucht van Amsterdam naar Mexico-Stad. Collega Martin had al gauw contact met een stel Chinese medepassagiers en kreeg spontaan lokale Chinese lekkernijen aangeboden. Het leek nog het meest op vreemd-gekleurde worstjes, gevuld met ei of mais die nog tot in het einde der tijden houdbaar waren, dus ik heb maar vriendelijk bedankt en het bij de KLM-maaltijd gehouden. Na een verder voorspoedige vlucht zijn we vrijdagavond lokale tijd in Mexico-Stad geland en na 3 keer de verkeerde rij gekozen te hebben hadden we dan toch de juiste stempels in het paspoort staan en konden we door naar ons capsule-hotel. Daar had de gang met slaapcabines nog het meest van een ruimteschip weg en ik verheugde me (inmiddels NL-tijd diep in de nacht) op een fijn bed.

De binnenstad van Guadalajara verkennen

Na een nacht zonder slaap op een te dun matrasje met naastgelegen busstation konden we om 5.00 uur lokale tijd weer fris en fruitig naar de juiste terminal om de vlucht naar Guadalajara te halen. Alles volgens schema, waardoor we uiteindelijk rond het middaguur ons hotel hadden bereikt. Na een lunch in een lokaal pittoresk restaurantje moest Erik helaas belangrijke ISPO-NL voorzitter dingen gaan doen, waardoor Martin en ik ons met en taxi richting binnenstad begaven om te voorkomen dat we in slaap zouden vallen. Dat bleek een bijzonder goede keuze. Onderweg de ogen al uitgekeken hoe het verkeer zich in deze miljoenenstad beweegt (hoezo lading vastzetten?).

We bezochten de alom bekende kathedraal en hebben ons urenlang vermaakt in een wijkje met allerlei marktjes, winkeltjes en eettentjes en dus gelijk maar een aantal souvenirs ingeslagen. We kregen hier gelijk een goede indruk van het lokale Mexicaanse leven en het werd mij duidelijk dat we in Nederland (of in ieder geval ikzelf) kinderverjaardagen toch iets te lichtzinnig opnemen. Winkels vol met versieringen, ballon, slingers, borden/bestek/rietjes/bekers in alle kleuren van de regenboog, piñatas en snoep met alle E-nummers die je maar kunt bedenken in hoeveelheden van minimaal een aantal kilo’s.

ispo-e-nummers

Na een jetlag-nacht met slaap redelijk fris opgestaan, waarna Martin en ik ons hadden ingeschreven voor een “Tequilla-tour”. Een bustocht van ongeveer een uur onder leiding van Hector “the protector” als lokale gids bezochten we een agave-plantage en lokale bar, waarna we in Tequilla één van de bekendste Tequilla-brouwerijen bezochten. Een leuke dag waarbij ik als niet-Tequilla-drinker vooral de heen- en terugrit leuk vond om zo een indruk van het land te krijgen.

ispo-tequilla

ISPO Congres

Maandag stond direct na de openingsceremonie een symposium van Erik, Martin en mijzelf op het programma, waarin we vertelden hoe we binnen Roessingh Diagnostisch Centrum behandeling van stiff knee gait na CVA (wetenschappelijk) aanpakken. Goed bezocht en leuke reacties dus een goed begin van het congres. Dinsdag direct weer aan de slag omdat ik een sessie mocht voorzitten, om vervolgens verder te gaan met een symposium van Erik en mijzelf, samen met Prof. Nerrolyn Ramstrand uit Jönköping, Zweden. Wederom een goed bezochte sessie met leuke discussies, waarin we vertelden over onze ervaringen met het doen van gangbeeldanalyses: wat is het effect van het aantal metingen wat je gebruikt voor je resultaten, en hoe zou je de resultaten kunnen presenteren?

Woensdag had ik een rustiger dagje met alleen sessies om zelf te bezoeken. ’s Avonds stond het congresfeest op het programma. Een prachtige locatie op een ranch buiten de stand en Mexicaanse muziek en dans als entertainment, dus dat het eten dan koud is en de drankjes na 1.5 uur op zien we door de vingers. Ik moest vervolgens op de laatste congresdag ’s ochtends als 1e sessie na het feest presenteren, dus had geen hoge verwachtingen van de opkomst, maar dat bleek alles mee te vallen. Op “kingsday” bleken we een Nederlands feestje te vieren in onze sessie. Twee buitenlandse sprekers kwamen niet opdagen, waardoor er 4 presentaties vanuit Amsterdam en Enschede overbleven, “oranje boven” dus. Ik vond het in deze sessie superleuk om na diverse eerdere ISPO-congressen waarin ik vertelde over de resultaten van m’n promotie-studie, nu te presenteren over de implementatie van het EVO-spreekuur in het Roessingh. De cirkel is dus rond!

’s Middags nog een laatste keer aan de bak om de 1e definitieve resultaten van onze iHand-studie te presenteren, waarin we kijken naar de effecten van een soft-robotische handschoen tijdens het gebruik in de thuissituatie. Het was leuk om tijdens ISPO ook aandacht te kunnen geven aan dit soort revalidatietechnologie. Met deze sessie zit er een volle congresweek op. Het kostte veel voorbereidingstijd, maar heeft een leuke week opgeleverd met het ontmoeten van oude bekenden en nieuwe contacten. Wat me buiten het congres bij zal blijven van Mexico? Verkeer met een “sportieve rijstijl” en lampjes op auto’s als ware het kermisattracties, gaten in de stoep, harde muziek, rommel op straat, 30+⁰C, lekker eten en vriendelijke mensen, die met 5-10 minuten 20-30 minuten bedoelen.

Het volgende ISPO congres vindt in 2025 plaats in Stockholm, en met een uitnodiging om plaats te nemen in de “World Congress Scientific Committee” voor 2025 op zak zijn de voorbereidingen voor de volgende editie alweer begonnen! Hopelijk zo nog een laatste potje 30-seconds en dan een plaatsje bemachtigen op de vlucht naar Amsterdam, dan zijn we na 10 intensieve dagen weer thuis.

Nog een laatste mooie muurschildering die ik in de stad tegenkwam!

Groet Corien

ispo-muurschildering
Corien Nikamp

Corien Nikamp, PhD

E-mail: c.nikamp@rrd.nl

Tel.: 088 087 5762

  • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development