Stakeholders betrekken als mede-onderzoeker: Een eerste stap richting goede vaardigheidstraining

Geschreven door: Kira Oberschmidt

 

RRD is inmiddels bijna drie jaar betrokken bij het Pharaon project (Horizon 2020, grant agreement No. 857188). Binnen Pharaon gebruiken we actieonderzoek om technologie voor slim en gezond ouder worden te integreren. Aan het eind van het project gaat RRD richtlijnen voor actieonderzoek opstellen die in andere projecten gebruikt kunnen worden.

In ons werk zien we dat het betrekken van niet-wetenschappelijke stakeholders (bijvoorbeeld patiënten en zorgprofessionals) steeds belangrijker wordt. Vooral in participatieve projecten, waarin gebruik wordt gemaakt van methoden als actieonderzoek of burgerwetenschappen, is het niet voldoende om de stakeholders gewoon als deelnemers te betrekken. In plaats daarvan zouden ze juist een actievere rol moeten hebben, waarin zij meer empowered worden. Maar gezien zij niet formeel tot wetenschapper opgeleid zijn, zou er meer kennis en voorbereiding nodig kunnen zijn.

In de literatuur zien we dat vaardigheidstraining voor stakeholders wel eens genoemd wordt als manier om stakeholders erop voor te bereiden mede-onderzoekers te worden. Echter, hier ontbreekt vaak praktische informatie over hoe de training eruit ziet. We vroegen ons af:

 • Wat zijn het onderwerp en de inhoud van de training?
 • Wie ontvangt de training?
 • Wanneer vinden de activiteiten plaats?
 • Wat zijn de geïdentificeerde behoeften (waarom is er training nodig)?
 • Hoe zit de training in elkaar en welke methoden worden gebruikt?

 

Workshop bij NordiCHI 2022

Om deze vragen te beantwoorden hebben we besloten om onderzoekers met interesse in vaardigheidstraining voor stakeholders uit te nodigen voor een workshop. De sessie vond plaats op 9 oktober 2022, als onderdeel van de pre-conferentie activiteiten van NordiCHI 2022. NordiCHI is een tweejaarlijkse, internationale conferentie op het gebied van mens-computer interactie. Dit jaar vond deze plaats in Aarhus (Denemarken). Het onderwerp van dit jaar was Participative computing for sustainable futures.

Tijdens de workshop gingen wij als organisatoren in gesprek met de deelnemers, waaruit veel interessante discussies ontstonden. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt?
 • Hoe kunnen we behoeften voor training identificeren?
 • Is training überhaupt wel de juiste term voor dit soort activiteiten?
20221026 NordiCHI (4)

In kleinere groepen hebben we ook de tijd genomen om belemmerende en bevorderende factoren van goede stakeholder training te identificeren. (We zijn nog niet tot een betere term gekomen, dus voor nu houden we het bij ‘training’).  Hoewel er na de workshop nog steeds veel open vragen zijn was het leuk om te zien dat veel deelnemers inspiratie en ideeën op konden doen voor hun eigen werk.

20221026 NordiCHI (1)
20221026 NordiCHI (2)
20221026 NordiCHI (3)

We kijken ernaar uit om deze discussie voort te zetten met geïnteresseerden. Wil je hier meer over weten? Neem dan graag contact op met Kira of Christiane.

Kira Oberschmidt

Kira Oberschmidt           

E-mail: k.oberschmidt@rrd.nl                    

Tel.: 088 087 5767

Christiane Grünloh

Christiane Grünloh                        

E-mail: c.grunloh@rrd.nl

Tel.: 088 087 5723

CE-certificering onder de Medical Device Regulation (MDR) uitbreiden naar een nieuwe ‘intended use’ – Een voorbeeld uit de praktijk

Roessingh Research and Development (RRD) heeft de laatste jaren intensief gewerkt aan de coördinatie van een multi-center interventie studie. Deze interventie bestond uit een soft-robotische handschoen, genaamd Carbonhand, welke is ontwikkeld ter ondersteuning van de handfunctie voor patiënten met een verminderde handknijpkracht. Bioservo, de fabrikant van Carbonhand en opdrachtgever van de studie, had als beoogd doel de CE-certificering van het systeem binnen de MDR uit te breiden naar een nieuwe medische toepassing. Carbonhand had al een CE voor de werking als een hulpmiddel bij dagelijkste taken. De nieuwe ‘intended use’ is echter gericht op het therapeutische effect van Carbonhand, oftewel het verbeteren van de handfunctie na langdurig gebruik van het systeem als hulpmiddel tijdens dagelijkse activiteiten. De vraag aan RRD was dan ook een klinische evaluatie op te zetten en uit te voeren waarmee kon worden aangetoond of dat therapeutische effect er al dan niet is.

Carbonhand systeem

RRD heeft hiervoor een passend onderzoeksprotocol opgezet volgens de Good Clinical Practice (GCP) richtlijn, een internationale ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnorm (ISO14155) voor het opzetten, vastleggen en rapporteren van mensgebonden onderzoek. Daarnaast heeft RRD de goedkeuring bij de Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) gerealiseerd, hebben we samenwerking met 8 Nederlandse (revalidatie)centra gerealiseerd en alle betrokkenen geschoold in de toepassing van het Carbonhand systeem en de uitvoering van het onderzoeksprotocol. Een monitor van een externe partij was betrokken ter controle van de uitvoering van de GCP richtlijn en alle verzamelde data.

 

Intensieve samenwerking leidt tot succes

Binnen deze  studie zijn 63 deelnemers geïncludeerd met een verminderde handknijpkracht, onafhankelijk van onderliggende diagnose, welke de Carbonhand gedurende een periode van 6 weken thuis gebruikten tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Vooraf vonden 3 baseline metingen plaats, gevolgd door een nameting (binnen 1 week na interventie) en een follow-up meting (4 weken na afloop van de interventie). Ondanks tussenkomst van de COVID-19 pandemie zijn we geslaagd om de studie succesvol uit te voeren, niet in het minst door de intensieve en prettige samenwerking met de deelnemende centra. Dinsdag 27 september jl. heeft de laatste meting plaatsgevonden en is de data verzameling officieel afgerond. Uiteraard hadden we deze mijlpaal niet kunnen bereiken zonder de inzet van de klinische centra: Roessingh Centrum voor Revalidatie, University Medical Center Groningen, Isala klinieken, Rijndam revalidatiecentrum, Reade centrum voor revalidatie en reumatologie, Hoogstraat revalidatie, Sint Maartenskliniek met de locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Klimmendaal.

 

De komende periode richten we ons op de analyse van alle uitkomstmaten. Tussentijdse resultaten waren veelbelovend, nu moet blijken of dat na analyse van alle data zo blijft. Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van de studie, houd dan onze nieuwspagina goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

 

Herkent u bovenstaand proces als fabrikant van een medisch hulpmiddel en hebt u een soortgelijk vraagstuk? RRD adviseert en ondersteunt u graag in de opzet en uitvoering van uw klinische evaluatie in het kader van de MDR!

FOTO ERIC BRINKHORST

Anke Kottink-Hutten
E-Mail: a.kottink@rrd.nl

Tel.: 088 087 5733

RE-SAMPLE: Eerste bijeenkomst met alle partners in Nederland

Geschreven door: Marian Hurmuz

Na anderhalf jaar was het dan zo ver: de tien Europese partners in het RE-SAMPLE project kwamen gezamenlijk bijeen in Nederland in het DesignLab van Universiteit Twente. Deze bijeenkomst is georganiseerd met drie belangrijke redenen:

 1. Het delen van kennis met de verschillende projectpartners.
 2. Het brainstormen over onderwerpen waar het project zich de komende halfjaar op gaat focussen.
 3. Het werken aan de teamspirit binnen het project! Zodat we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan.

Iedereen was erg blij dat dit face-to-face kon plaatsvinden. Op deze manier konden we veel interactieve groepssessies organiseren.

resample_groepsfoto
Het vierjarige RE-SAMPLE project (Horizon 2020, grant agreement No. 965315) richt zich op mensen met COPD en andere chronische aandoeningen. Het doel van RE-SAMPLE is om een technologie te ontwikkelen die patiënten en hun zorgverleners ondersteunt.  

Workshops tijdens de bijeenkomst

De bijeenkomst duurde twee dagen waarin enerverende workshops werden gehouden door verschillende partners. Deze workshops gingen onder andere over:
 • Het observationele cohort binnen RE-SAMPLE. Tijdens deze workshop hebben we op een leuke manier gekeken hoe we meer COPD-experts kunnen betrekken in het cohort en hoe we de last voor de COPD-experts in het cohort kunnen verminderen.
 • Coaching. In deze workshop gingen we in groepjes nadenken over relevante coaching topics voor de technologie die we ontwikkelen.
 • De Social Return on Investment (SROI) methode. Deze workshop werd georganiseerd door RRD. Wij gingen met 4 groepjes aan de slag met het vastleggen van de belangrijkste activiteiten en uitkomsten van verschillende stakeholders betrokken binnen RE-SAMPLE (klik hier voor meer informatie over de SROI-methode).
 

Sociale activiteiten

Naast deze workshops hadden we ook tijd voor sociale activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Dit begon met een graffiti workshop!! We kregen een stoomcursus graffiti spuiten en daarna mochten we allemaal ons eigen ontwerp gaan maken. Zie hieronder een aantal voorbeelden van deze ontworpen. Aansluitend was er een diner geregeld bij De Tropen in Enschede om onder genot van drankjes en gerechten de avond af te sluiten. Na 1,5 jaar online werken, was het echt leuk om de mensen in RE-SAMPLE persoonlijk te ontmoeten.
valves
loong
impact
groepsfoto_resample

Sociale robots en de revalidatiezorg: Wat is de toegevoegde waarde?

De afgelopen 15 maanden hebben Roessingh Research and Development, BLEUCOMPANION en Roessingh, centrum voor Revalidatie samengewerkt in het SCOTTY project om te onderzoeken wat de toegevoegde van sociale robots in de revalidatiezorg kan zijn.

De rollen en functionaliteiten van de PEPPER robot voor de revalidatie zorg

Het SCOTTY project, gesubsidieerd door DIH-HERO, startte in maart 2021 met de definiëren van de functionaliteiten van de PEPPER robot voor de revalidatiezorg. De PEPPER robot is de sociale robot van Softbank Robotics. Robot PEPPER is ontworpen om te communiceren met mensen en heeft oog voor de emotie van mensen. Tijdens twee co-creatie sessie zijn we samen met zorgprofessionals gekomen tot vier rollen voor de PEPPER robot. PEPPER als assistent van de verpleegkundige, als ondersteuner van de fysiotherapeut, als gastheer en als metgezel.

Sociale robots en de revalidatiezorg

Acceptatie van de Pepper Robot in de revalidatie zorg

Nadat alle content voor deze rollen beschikbaar was is BLEUCOMPANION (technische partner in het project)  in de zomer van 2021 gestart met programmeren van de PEPPER robot. Eind 2021 was het eindelijk zo ver en kon er bij RRD gestart worden met eerste gebuikerstesten met technische experts, zorgprofessionals en patiënten. Deze eerste testen waren vooral nodig om alle bruikbaarheidsproblemen op te sporen en gaven ook veel inzicht in de interactie tussen mens en robot. De verwachtingen rondom de sociale robot waren erg hoog, maar ook kritisch. Om meer inzicht te krijgen in de acceptatie van een sociale robot in de revalidatie zorg is in het voorjaar van 2022 gestart met een acceptatiestudie bij Roessingh, centrum voor revalidatie onder 10 zorgprofessionals en 6 patiënten. Uit deze acceptatie testen kwam naar voren dat de functionaliteiten van de PEPPER robot niet voldoende zijn om nu een rol te kunnen spelen op een klinische afdeling. De zorgprofessionals en patiënten zagen zeker ook positieve punten, zoals het vriendelijk uiterlijk van de robot.

Een alternatieve rol: De Pepper robot in de wachtkamer

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheid van de PEPPER robot in de wachtkamer is in de laatste maand van het project een flashmob studie uitgevoerd. In deze studie hebben wij 23 wachtende cliënten gevraagd om een gesprek te voeren met de robot en samen een vragenlijst in te vullen. Een rol in een statische setting, zoals als een wachtkamer lijkt beter te passen bij de PEPPER robot.

Wat is de maatschappelijke waarde van de PEPPER robot?  

Doormiddel van de Social Return on Investment (SROI) Methode is er een maatschappelijke business case voor de PEPPER robot opgesteld. Uit deze analyses blijkt dat dat maatschappelijk waarde van de PEPPER robot nu nog erg laag is en dat maatschappelijke business case alleen positief kan worden wanneer:

 • De rollen en functionaliteiten van de robot uitgebreid worden
 • Er meer patiënten gebruik kunnen maken van de robot
 • De aanschaf- en gebruikskosten van de robot lager zijn

Om de uitkomsten van het SCOTTY project te kunnen delen met anderen is een animatie gemaakt van de weg die de PEPPER robot binnen het project heeft afgelegd. Deze animatie van ruim 10 minuten geeft een goed overzicht van alle project activiteiten en resultaten: https://youtu.be/pTcftwoA_T8

In de juni editie van Robot Magazine is er aandacht voor het SCOTTY project. Voor een artikel zijn onderzoekers Marian Hurmuz en Stephanie Jansen-Kosterink interviewt.

Klik hier om het artikel te lezen.

Meer weten?

Hebben sociale robots en de toepassing hiervan in de zorg uw interesse gewerkt en wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Sr. onderzoeker Stephanie Jansen – Kosterink (s.jansen@rrd.nl  -  0880 875 717).

E-Health evalueren: Hoe pak je dat aan?

In de praktijk en in de wetenschap is er nog steeds veel onduidelijkheid over het goed evalueren van eHealth. Vooral wanneer de technologie (onderliggend aan de eHealth toepassing) nog in ontwikkeling is. Roessingh Research and Development (RRD) heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van dergelijke ontwikkel trajecten, waaronder het evalueren van innovatieve E-Health technologieën. Onder aanvoering van senior onderzoeker Stephanie Jansen – Kostering heeft RRD een eigen werkwijze voor eHealth evaluaties ontwikkeld en gepubliceerd in Digital Health.

 

Continue evaluatie van eHealth

De werkwijze van RRD kenmerkt zich door het continue evalueren van eHealth met als startpunt de volwassenheid van de technologie met aandacht voor verschillende perspectieven. Deze perspectieven zijn; het gebruikersperspectief, het klinische perspectief en het maatschappelijke perspectief. De volwassenheid van de technologie wordt bepaald aan de hand van de Technology Readiness Levels (TRLs). De 9 TRL niveaus (TRL 1 = laag en TRL 9 = hoog) zijn te onderscheiden in drie fases; TRL 1 t/m 3 is de onderzoeksfase, TRL 4 t/m 6 is de ontwikkelingsfase en TRL 7 t/m 9 is de implementatie fase. In de onderzoeksfase staat bijvoorbeeld het gebruikersperspectief centraal en zijn formatieve gebruikerstesten in een laboratorium belangrijk om een goede afstemming te hebben tussen de gebruiker en de technologie. In het paper worden verschillende voorbeelden gegeven van studies in de verschillen TRL-fasen.

E-Health evalueren

Werkwijze e-Health Evaluatie

De RRD werkwijze voor e-Health evaluatie is gepubliceerd in Digital Health. Interesse? Lees hier de publicatie: “Time to act mature – Gearing eHealth evaluations towards technology readiness levels”

Bent u of gaat u bezig met een evaluatie studie van een e-Health toepassing?

RRD denkt graag met u mee. U kunt bij ons terecht voor advies en/of het uitvoeren van evaluatie studies.

Voor vragen over evaluaties studies kunt u contact opnemen met Sr. onderzoeker Stephanie Jansen – Kosterink (s.jansen@rrd.nl  -  0880 875 717).

FOTO ERIC BRINKHORST

The Gamification App - our work on the BIONIC project

By Valentina Bartali and Monique Tabak

Four years ago, RRD (with different partners from all around Europe) started working on the European project BIONIC. In May, this project came to an end and, now, we would like to look back at our work and what we have achieved in these years.

The description of the project is written in this way: Personalized Body Sensor Networks with Built-In Intelligence for Real-Time Risk Assessment and Coaching of Ageing workers.

I can imagine that, from an outsider, with this description, it can be complicated to understand what BIONIC actually is.

BIONIC was a project aiming to develop a technological innovation able to detect real-time risks in the workplace (think, for example, about the industrial sector or factories) and in everyday life. Additionally, this technology has monitoring and coaching functions in order to help preventing musculoskeletal disorders. The system consists of a suit with sensors in different parts of the body, a smartwatch to measure heart rate and steps, and two applications. One application was developed to give feedback on the user’s movements, whilst the other application, Gamification app, was developed by RRD to motivate and coach users to live a healthy lifestyle, also outside the work environment. 

bionic
the_gamification_app

On the picture on your left, you can see how the suit is and what is shown on the computer. On the picture on your right, you can see the smartwatch and the application we created.

 

In BIONIC, our work was focused on estimating fatigue from sensors by machine learning algorithms (which you can read more about in the papers [1] and [2] in the reference list below) and the development of coaching strategies for healthy lifestyle for the gamification application.

In this blog article, I would like to tell you a bit more about this gamification application we developed, which has the following components (to get a better idea, see video below):

 • Overview of measured daily activity: users can get insights on their daily activities (step counts). The application (through an algorithm) can estimate the moments in which the user shows sedentary behavior (staying too much sitting) and the periods in which (s)he is doing some activity.
 • Overview of subjective fatigue: every day, users will be asked, with a question in the app, how tired they feel that day. The answers to this question will be shown in a graph.
 • Personalized exercise program: physiotherapy exercises advised to users in form of trainings and depending on which part of the body a user has the most issues (for instance, back, neck, or legs).
 • Motivational support via virtual coach Bill and gamification elements: Proposing physiotherapy exercises according to the feedback received from the BIONIC system and the needs of the users. These exercises are given by a virtual coach, Bill, who guides, motivates, and supports users. The Gamification App has gamification features to prompt users to do the exercises proposed and to change their physical activity (when needed). These gamification features entail earning points through:
  • Challenges: a set of goals that the user can set up for him-/herself
  • Achievements: a set of tasks that the user can achieve whilst using the Gamification App

The Gamification App was also evaluated in clinical settings at Roessingh to investigate if this technology could be of added value. From this evaluation, we discovered that the application could really help patients to be more aware of their activity patterns and it could motivate them to change their activity behaviors and facilitate rehabilitation.

We are really proud of what we achieved in these years considering that we were able to develop a working application of which added value was seen. The project is now finished, but we will bring with us what we have learnt during these years and we hope to further develop and use the application for other purposes. 

Reference list


[1] Marotta L, Buurke JH, van Beijnum B-JF, Reenalda J. Towards Machine Learning-Based Detection of Running-Induced Fatigue in Real-World Scenarios: Evaluation of IMU Sensor Configurations to Reduce Intrusiveness. Sensors. 2021; 21(10):3451.

[2] Marotta L, Scheltinga BL, van Middelaar R, Bramer WM, van Beijnum B-JF, Reenalda J, Buurke JH. Accelerometer-Based Identification of Fatigue in the Lower Limbs during Cyclical Physical Exercise: A Systematic Review. Sensors. 2022; 22(8):3008

RE-SAMPLE: AI-aangedreven zorg voor patiënten met COPD en andere chronische ziekten

Geschreven door Eline Te Braake en Christiane Grünloh

RE-SAMPLE is een Europees project dat zich richt op mensen met COPD en andere chronische aandoeningen. Het doel van RE-SAMPLE is om een technologie te ontwikkelen die patiënten en hun zorgverleners ondersteunt. Deze technologie zal patiënten helpen hun COPD en andere chronische aandoeningen te beheren. Samen met 9 andere partners werkt RRD samen aan dit project om de RE-SAMPLE technologie vorm te geven en te ontwikkelen. Het project is gestart in maart 2021 en zal in totaal 4 jaar duren. RE-SAMPLE heeft financiering ontvangen van Horizon (Grant agreement No. 965315).

GEBRUIKERSGERICHT. Bij het ontwerpen van een eHealth interventie is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften en wensen van degenen die er gebruik van gaan maken. Uiteindelijk willen we dat RE-SAMPLE een meerwaarde heeft in de praktijk voor zowel mensen met COPD als hun zorgprofessionals. We willen natuurlijk ook dat na het project, RE-SAMPLE daadwerkelijk succesvol geïmplementeerd wordt in de gezondheidszorg. Om dit te doen, moeten we leren van de houdingen, ervaringen, en behoeftes van mensen met COPD en hun zorgverleners. Omdat zij allemaal experts in het veld zijn, weten zij het beste wat er momenteel ontbreekt of wat er juist al heel goed gaat. Deze informatie kan ons helpen bij het ontwikkelen van een technologie die daadwerkelijk nuttig voor hen is.

Sinds de start van RE-SAMPLE hebben we al heel wat verschillende onderzoeken uitgevoerd. We hadden de kans om met veel mensen met COPD en zorgverleners te praten om zo meer te weten te komen over COPD, de ervaringen met leven en omgaan met COPD, en voorkeuren met betrekking tot COPD-management. Dit leverde veel nuttige informatie op. Deze input heeft ons erg geholpen bij het vormgeven van de RE-SAMPLE technologie. Om u een idee te geven van wat we tot nu toe hebben ontdekt, heeft RRD een samenvattende video gemaakt met enkele hoogtepunten.

U kunt deze video hieronder bekijken!

Hoewel er al veel informatie wordt verzameld, hebben we in de toekomst ook steeds input nodig van zowel zorgverleners als mensen met COPD! Wilt u na het horen van RE-SAMPLE ook met ons meedenken en ons feedback geven?

Neem dan gerust contact met ons op!

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Christiane Grünloh (c.grunloh@rrd.nl) of Eline te Braake (e.tebraake@rrd.nl)

RRD at Supporting Health by Tech 2022

By Lena Brandl

At RRD, we do not do research by locking ourselves in an ivory tower to brood over the next scientific breakthrough. Part of our work is getting out into the world to meet other researchers and interested people and to discuss the progress of eHealth, while communicating our latest findings. The Supporting Health by Technology symposium brings together healthcare professionals, people from academics and organizations that develop eHealth – a perfect stage to present and discuss RRD’s latest eHealth research with fellow colleagues across The Netherlands and beyond. For the 11th edition of the symposium, RRD colleagues Lena Brandl, Marian Hurmuz and Stephanie Jansen-Kosterink joined the event at Martini Plaza in Groningen, The Netherlands.

During the conference, current and important developments and challenges for eHealth were discussed:

 • The world has seen a rapid increase in the development of individual eHealth applications. Google’s Play Store and Apple’s App Store nowadays offer a wide range of eHealth apps with varying degree of functionalities and pricing for all sorts of health problems. But it is less clear how we can join forces and develop a global eHealth strategy to exploit technology’s potential to improve modern healthcare.
 • The inclusion of people from all regional, educational and ethnic backgrounds, including people who suffer from more than one disease (called multi-morbidity) is crucial for developing eHealth that actually helps people manage their health problems in everyday life. How can we include difficult-to-reach groups in eHealth research, and thereby prevent that the technology we develop makes today’s digital divide worse?
 • What is the state of machine learning in eHealth, what tasks can it do and how can it be optimized for supporting healthcare professionals in their work?

These are some of the questions addressed at Supporting Health by Technology. RRD contributed to the discussion by presenting some of our recent eHealth research:

 • Marian Hurmuz presented the results of a social robot acceptance study conducted with patients and nurses in the Roessingh rehabilitation centre, summarising their acceptance and intention to use the social robot for daily care activities (SCOTTY project).
 • Stephanie Jansen – Kosterink demonstrated the value of the SROI (Social Return on Investment) method to access the societal impact of innovations in healthcare and how the method can help decide whether the societal impacts of employing a social robot in rehabilitation care outweigh the robot’s monetary investments (SCOTTY project).
 • Lena Brandl presented an automatic decision-making algorithm using a method called Fuzzy Cognitive Maps (FCMs) in a self-help eHealth service for older mourners. The aim of the decision making algorithm is to guide the older mourner to offline support in case they find themselves in need of support beyond the online service (LEAVES project).

With new ideas and questions buzzing in our head, we return to RRD to continue our work on eHealth!

MicrosoftTeams-image (2)
MicrosoftTeams-image (3)
MicrosoftTeams-image (4)

Flash mobs as a research method?

By Kira Oberschmidt

When you hear the words ‘flash mob’ you probably think of people suddenly starting to dance inside a mall. Or maybe an orchestra giving an impromptu concert in a market square? A few years ago such seemingly spontaneous social activities were very popular. And now the ‘flash mob’ has found its way into research.

In academia, a ‘flash mob’ of course doesn’t include dancing or music. Instead it means trying to involve many different participants in a short period of time. And not only the conduction of the research is fast-paced, the analysis and reporting should also be done quickly.

The relatively new method came on our path when we were planning a final study for the SALSA project, and we decided to give it a shot. Within the SALSA Health project, we evaluate a technology that stimulates exercise in rehabilitation through the use of games. The system can be adjusted to the range of motion of a patient, and individual exercise schemes can be added and saved. After a previous six month testing period at a physiotherapist’s, we were now interested in the potential of SALSA Health for the rehabilitation context.

So at the beginning of April, we set up a big tv screen and a Kinect sensor in the entry hall at Roessingh, Centre for Rehabilitation, Enschede. Patients and therapist could spontaneously stop by and try out the SALSA Health system. Then, they were asked to complete a short survey on their experience, and whether they would like to make use of SALSA Health in their treatment.

Both patients and healthcare professionals liked SALSA Health and saw its potential to enhance rehabilitation care. But what was equally important for us was the successful conduction of our first flash mob study. As expected, there were some teething problems, but also a lot of things that went well. Based on our experience, we came up with some tips for anybody who wants to conduct similar flash mob studies:

 • Give people time. In Dutch we call it ‘kat uit de boom kijken’ (see which way the cat jumps). People might walk by and look four times, and hopefully the fifth time they will stop and ask what you are doing. So allow enough time for this in your study.
 • Create awareness. Of course, a researcher should be present at all times to explain what you are doing there. But you should also make use of materials like banners or flyers for those who want to learn about your research, but don’t want to commit to anything yet.
 • Involve insiders. The best way to get people to join is by having a peer (in our case another patient or a colleague) tell them about it. So stimulate participants to tell others! Maybe a therapist can email his colleagues, or a patient can bring her roommate along later.
 • Keep it short. Participation in the flash mob is meant to be short and spontaneous, so limit what you ask of people. This also allows you to involve those who have little time or walk by in between meetings.
 • Adjust the location to your target group. Find a place where your target group is sure to find you, but where they also feel comfortable to participate. Being seen by everybody is nice to draw attention to your research, but may also scare people off.

We will also be implementing these tips ourselves in the future, since this definitely wasn’t our last flash mob. Actually we are planning a new one right now, so keep an eye out! And if you are interested or have any questions, get in touch!

 

If interested, you can learn more about the flash mob method here:

Moons, P. (2021). Flash mob studies: a novel method to accelerate the research process.

Or read about an example of a flash mob study here:

van Nassau, S. C., Bond, M. J., Scheerman, I., Van Breeschoten, J., Kessels, R., Valkenburg-van Iersel, L. B., ... & Roodhart, J. M. (2021). Trends in Use and Perceptions About Triplet Chemotherapy Plus Bevacizumab for Metastatic Colorectal Cancer. JAMA network open, 4(9), e2124766-e2124766.

INFINITECH: Project en onderzoek

Door Marian Hurmuz en Kira Oberschmidt

RRD maakt deel uit van het Europese project INFINITECH. Dit project wordt gefinancierd door de European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (nr. 856632). Binnen INFINITECH werken vele partners samen om de drempels voor BigData, Internet of Things, en kunstmatige intelligentie gedreven innovatie te verlagen, de naleving van de regelgeving te bevorderen en extra investeringen aan te moedigen.

De rol van RRD binnen dit project is het onderzoeken van de bereidheid van gebruikers om gegevens te delen met zorgverzekeraars en het verzamelen van informatie over het gebruik van een eHealth toepassing.

Gegevens delen met zorgverzekeraars?

Om het eerste doel te behalen heeft RRD een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft RRD onderzocht in hoeverre volwassenen open staan voor het delen van medische gegevens of leefstijlgegevens met hun zorgverzekeraar. Vanuit Nederland, Duitsland en 34 andere landen, hebben in totaal 180 mensen (57,8% vrouw) deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten waren:

 • De meerderheid van de deelnemers geeft aan geen gegevens te willen delen met hun zorgverzekeraar, ongeacht van wat voor voordeel er tegenover staat.
 • Kijkend naar de mensen die wel open staan voor delen, dan is de groep groter wat betreft het delen van leefstijlgegevens (bijvoorbeeld het aantal gezette stappen per dag) dan het delen van medische gegevens (bijvoorbeeld zelf gemeten bloeddruk waardes).
 • De deelnemers waren het meest geneigd om gegevens te delen wanneer ze daarvoor een persoonlijke gezondheidsrisico analyse ontvangen.
 • De deelnemers waren het minst geneigd om gegevens te delen wanneer ze daarvoor een gratis product krijgen.

Wil jij eHealth testen?

Momenteel wordt er bij RRD een ander onderzoek uitgevoerd om data te verzamelen omtrent het gebruiken van een eHealth app. Binnen dit onderzoek krijgen deelnemers toegang tot de Healthentia app (zie Figuur 1 hieronder). Deze app geeft gebruikers de mogelijkheid om hun gezondheid te monitoren. Dit wordt gedaan door het bijhouden van hun fysieke activiteit en het invullen van vragenlijsten.

Deelnemers kunnen de Healthentia app voor langere tijd gebruiken (tot een jaar lang). Het doel van dit onderzoek voor RRD is om te achterhalen hoe de app wordt gebruikt over een lange periode, waarom de app wordt gebruikt en door wie de app voor langere tijd wordt gebruikt. Momenteel hebben 61 volwassenen zich voor dit onderzoek aangemeld.

RRD is voor dit onderzoek blijvend op zoek naar nieuwe deelnemers van 18 jaar of ouder. Zou u ons willen helpen binnen dit onderzoek? Kijk dan voor meer informatie op: https://www.rrd.nl/infinitech/

Picture1
 • TWITTER
 • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development