RRD levert wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve zorgtechnologie met een focus op de eindgebruiker. Voor RRD is co-creatie met eindgebruikers en stakeholders essentieel om ervoor te zorgen dat de innovatie voldoet aan de behoeften van de gebruikers en past in de zorgcontext. Zodat de technologie daadwerkelijk en optimaal gebruikt wordt en bijdraagt aan duurzame gezondheidszorg. Onze expertise voor gebruikersgerichte gezondheidstechnologie richt zich op revalidatie, sport en gezondheidsmanagement. Met onze oplossingen dragen wij bij aan preventie, zelfmanagement en optimale deelname aan de samenleving.
RRD website ontwikkeling 2022_Understand
RRD website ontwikkeling 2022_Create
RRD website ontwikkeling 2022_Impact