De afgelopen decennia hebben ons geleerd dat het betrekken van eindgebruikers, zoals patiënten en zorgprofessionals, van het grootste belang is voor het creëren van effectieve innovaties in de gezondheidszorg. Bij RRD zijn we altijd grote voorstanders geweest van het betrekken van de eindgebruiker bij het creëren van moderne technologie. Als gevolg daarvan hebben wij het functionele en technische ontwerp en de implementatiestrategie geleid in vele nationale en Europese projecten. We beheersen de verschillende varianten van user-centered design en we kunnen een strategie voor gebruikersbetrokkenheid opzetten die is afgestemd op het type co-design benadering dat het beste werkt in een specifieke context.

RRD heeft kennis op de volgende gebieden:

  • Ontwerp van servicemodellen
  • Ontwerp op basis van de waarden van (eind)gebruikers
  • Mensgericht ontwerp en alle daarbij horende varianten: actieonderzoek, burgerwetenschap en actieve participatie van (eind)gebruikers