De corona-crisis heeft grote impact gehad op de fysiotherapie als zorgberoep waarbij fysiek contact een belangrijk onderdeel vormt van diagnose en behandeling. Er is veel geëxperimenteerd met zorg op afstand; Er werden echter sterke tekortkomingen ervaren bij het gebruik van alleen de standaard online communicatiemiddelen door zowel patiënten als paramedici.

Gegeven de huidige situatie vanuit het werkveld en het toekomstbestendig maken van de zorg is er een sterke behoefte vanuit de praktijk om te verkennen of fysiotherapie op afstand kan worden verbeterd door een technologische uitbreiding van de bestaande eHealth mogelijkheden. Ook bij de huidige ‘blended care’ (een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten) is er nog veel te winnen door technologische ondersteuning van de fysiotherapeut.

Dit project richt zich op de vraag waar we de technologie (eenvoudig) kunnen verrijken om zorg op afstand te verbeteren en deze in te zetten als de situatie daarom vraagt. We richten ons daarbij, in samenwerking met MKB en eindgebruikers, in het bijzonder op sensortechnologie en ‘augmented video conferencing’. We nemen de gebruikersaspecten (toegevoegde waarde) en beleidsaspecten (financiering) mee in de ontwerpoplossing. Het resultaat is een werkwijze met bijbehorend platform (prototype) dat deze werkwijze demonstreert.

Belangrijkste resultaten

 1. De mogelijkheden voor het verrijken van consulten met sensortechnologie voor de fysiotherapie inventariseren als meerwaarde ten opzichte van fysieke consulten.
 2. Een platform ontwikkelen ter optimalisatie van fysiotherapie consultvoering op afstand.
 3. Meerdere praktijkexperimenten uitvoeren om de bruikbaarheid en toepasbaarheid en ervaren meerwaarde van deze verrijkte zorg op afstand te monitoren.
 4. Valoriseren van de opgedane kennis via een businessmodel, integratie in het onderwijs en het ontwikkelen van een implementatieplan.

 

Lead partner

Saxion - Lectoraat Ambient Intelligence

 

Project Partners

 • Saxion – XR Lab
 • Saxion – Lectoraat Smart Health
 • Hogeschool Utrecht –lectoraat Innovatie van Beweegzorg
 • UMC Utrecht
 • RU Nijmegen
 • Roessingh Research & Development
 • PMI Rembrandt
 • FysioCentrum Nijverdal
 • Topvorm Twente B.V.
 • Movella/Xsens
 • Moveshelf
 • Connec2/The Virtual Dutch Men
 • Nederlandse vereniging voor fysiotherapie in de sport-gezondheidszorg (NVFS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Menzis

 

Raak Funding: € 300 000
Total Budget: € 606 995
Timeline: 2023 - 2025