Evaluaties stellen ons in staat een technologische innovatie te verbeteren, de klinische impact ervan te verifiëren, of de waarde ervan voor de samenleving te bepalen. Bij RRD voeren we al tientallen jaren evaluaties uit, met nauwe betrokkenheid van clinici, patiënten en alle andere belanghebbenden. Wij beschikken over een usability lab voor het uitvoeren van bruikbaarheidstests, A/B-testen of benchmarking van gebruikerservaringen. Daarnaast hebben we een volledig uitgerust bewegingslaboratorium waar we state-of-the-art menselijk bewegingsonderzoek kunnen uitvoeren. En we hebben nauwe banden met klinische centra en maatschappelijke organisaties om grootschalige trials op te zetten. Onze belangrijkste troef voor het uitvoeren van al deze evaluaties zijn natuurlijk onze experts, die het hele scala aan vaardigheden bestrijken die nodig zijn om een innovatie op de proef te stellen.

De expertise van RRD ligt op het vlak van:

  • Testen van de bruikbaarheid (usability) en de gebruikerservaring (user experience)
  • (innovatieve) evaluatie van revalidatietechnologie en eHealth (klinisch effect)
  • Conformiteit aan de Medical Device Regulation, waaronder veiligheid
  • Social return on investment (SROI)
  • Acceptatie van technologie