Eerste PhD verdediging in 2024 door Kira Oberschmidt over richtlijnen voor actieve betrokkenheid van stakeholders in eHealth Actie Onderzoek!

Geschreven door: Marian Hurmuz

Afgelopen vrijdag vond de eerste RRD PhD verdediging van 2024 plaats! Kira Oberschmidt heeft haar proefschrift verdedigd, getiteld: “Who, When, How: Guiding the active involvement of stakeholders in eHealth Action Research”. Actie Onderzoek (AO) is een vorm van collaboratief onderzoek waarbij stakeholders een actieve rol als mede-onderzoekers hebben. AO past goed in de context van eHealth onderzoek, omdat de elementen van AO er hopelijk voor kunnen zorgen dat de technologie die ontwikkeld of geïmplementeerd wordt goed past bij de behoeften van de relevante stakeholders. Idealiter nemen stakeholders een zeer actieve rol aan en vormen het onderzoek. Echter, vaak zijn nog de onderzoekers nog de stakeholders gewend aan deze manier van werken. Daarom is er ondersteuning tussen projecten nodig in de vorm van gedeelde kennis, best practices en geleerde lessen. Toch ontbreken er in AO publicaties vaak expliciete reflectie en een omschrijving van de geleerde lessen. Dat maakt het moeilijk voor AO projecten om van elkaar te leren. Kira heeft haar PhD gewijd aan het ondersteunen van onderzoekers in het opzetten van hun AO project, en specifiek om de actieve rol van stakeholders te bevorderen. Hiervoor heeft zij een framework ontwikkeld voor het actief betrekken van stakeholders in eHealth AO projecten. Op vrijdag 19 januari (2024) heeft zij haar proefschrift verdedigd. Wil je dit lezen? Klik dan hier.

Kira’s proefschrift omvat de volgende onderwerpen:

 • Het identificeren wat er op dit moment bekend is over AO in eHealth-projecten (context van deze projecten, definitie van AO, hoe AO uit te voeren, best practices en geleerde lessen van AO in eHealth-projecten).
 • Het bestuderen van de houding van beginnende actieonderzoekers ten opzichte van AO.
 • Het onderzoeken hoe “champions” hun rol zien en of dit verandert in de loop van AO-projecten.
 • Het onderzoeken van de motivatie van stakeholders om deel te nemen in langdurige, tijdrovende onderzoeksprojecten zoals AO.
 • Het identificeren hoe deelnemers ongepland en spontaan betrokken kunnen worden.
 • Het bestuderen van de afstemming van interesses en behoeften van verschillende stakeholders in een project, in termen van wat ze willen bereiken met het project.
 • Het bieden van een handvat voor collaboratieve reflectie met stakeholders.
 • Het onderzoeken van de belangrijke elementen van vaardigheden training voor stakeholders om hen in staat te stellen betrokken te zijn en met elkaar om te gaan.
 • Het beschrijven van een iteratieve methode om patiënten, hun perspectieven en doorleefde ervaringen te betrekken bij onderzoek.

Rekening houdend met alle aanbevelingen die in haar scriptie zijn gedaan, ontwikkelde Kira een framework voor het betrekken van stakeholders in eHealth AO-projecten. Dit framework beschrijft belangrijke onderwerpen om rekening mee te houden in een dergelijk project. Haar framework is beschikbaar op onze website: https://www.rrd.nl/ar-framework/

We zijn erg trots op Kira en al haar harde werk bij RRD! En we zijn blij dat Kira bij RRD blijft werken om de volgende stappen in haar carrière te zetten!

20240119 PhD Kira (4)
20240119 PhD Kira (25)

PhD verdediging Martin Tenniglo: Stiff Knee Gait in Stroke!

Geschreven door: Marian Hurmuz

Vorige week was de laatste RRD PhD verdediging van 2023 een feit! Martin Tenniglo heeft zijn proefschrift verdedigd, getiteld: “Stiff knee gait in stroke: Walking down the road of different treatment options”. Mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad, kampen vaak met functionele gevolgen: cognitieve, emotionele, sensorische en motorische beperkingen. Deze functionele gevolgen leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Waarvan een veel voorkomend probleem de stiff knee gait is, wat wil zeggen: het hebben van een stijve knie bij het lopen. Veelal ontstaat dit probleem door abnormale activiteit van de rectus femoris tijdens de zwaaifase. Er zijn twee opties beschikbaar voor het beoordelen van deze abnormale activiteit. Maar zijn deze ook geschikt bij deze groep mensen? Daarnaast zijn er ook verschillende behandelopties om de stiff knee gait te verminderen. Maar hoe effectief zijn deze? Martin heeft zijn PhD gewijd aan dit onderwerp. Op donderdag 7 december (2023) heeft hij zijn proefschrift verdedigd. Wil je dit lezen? Klik dan hier.

 

Martins proefschrift omvat de volgende onderwerpen:

 • Het achterhalen van het effect van Motor Branch Block (MBB) of NeuroMuscular Block (NMB) van de rectus femoris op knie kinematica en functionele uitkomsten.
 • Het identificeren van de diagnostische waarde van de Duncan Ely test in het voorspellen van abnormale rectus femoris activiteit bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.
 • Het onderzoeken van het effect van functionele elektrostimulatie van de hamstrings bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.
 • Het onderzoeken van het effect van botuline toxine injectie in de rectus femoris bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.
 • Het onderzoeken van het effect van rectus femoris transfer bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.

 

Martin eindigt zijn proefschrift met 6 belangrijke boodschappen die hij wil delen met de kliniek en die toegepast kunnen worden in de klinische setting. Daarnaast geeft hij aan waar de focus moet liggen op toekomstig onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.

We zijn erg trots op Martin en op zijn harde werk! Hij heeft met zijn onderzoeken veel betekend voor de wetenschap én de kliniek. De drie verschillende behandelopties die hij bestudeerd heeft, worden ook toegepast bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Martin blijft als fysiotherapeut, gait specialist en als specialist in elektrische stimulatie zijn werk doorzetten. Hij werkt onder andere aan de ontwikkeling van een knie buigapparaat en aan het onderzoek naar het effect van een chemodenervatie in de vastii en rectus femoris. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn carrière!

 

20231207 Defence Martin (5)
20231207 Defence Martin (3)

Enkel-voet orthesen in de revalidatie na een beroerte: Op naar de Noorse fjorden!

Geschreven door: Corien Nikamp

Soms ontvang je van die mailtjes die je bijna richting prullenbak stuurt omdat het de zoveelste uitnodiging voor een artikel in een tijdschrift of congres is, maar die je op het laatste moment toch beter leest. Gelukkig maar! Begin dit jaar was dat ook het geval. Ik ontving een mailtje van iemand van de Noorse Vereniging voor orthese- en prothesemakers, NITO. Ze herinnerde zich mijn presentaties over het gebruik van enkel-voet orthesen (EVO’s) na een beroerte, tijdens het International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) wereldcongres in Kobe, Japan in 2019. Van Covid-19 hadden we toen nog niet gehoord, dus dat congres lijkt soms uit een andere tijd te stammen. Zij was het congres en mijn presentaties echter niet vergeten en nodigde me uit om op hun jaarlijkse congres in november te komen om daar voor het Noorse publiek over mijn PhD-studie te vertellen, inclusief de laatste ontwikkelingen. Dit soort uitnodigingen komen natuurlijk niet wekelijks voorbij, dus afgelopen weekend ben ik in Trondheim geweest.

 

Trondheim

Het was een zeer geslaagd weekend. Trondheim is vanwege eerdere congressen geen onbekende omgeving voor me. Met een hotel aan het water en uitzicht op de fjorden geen slecht vooruitzicht voor een kort bezoek.

Trondheim_fjorden
Trondheim_uitzicht

De rijen op Schiphol doorliep ik in 20 minuten doorlopen waar ik 4 uur had ingecalculeerd, dus de trip naar Trondheim verliep zonder enige stress. Als je dan op zondagochtend je presentatie moet geven, maar er op zaterdagavond ook een galadiner met vervolgens feest ingepland staat, is het altijd afwachten of er ook publiek is. Maar de Noren bleken een geïnteresseerd publiek en de zaal was zeer goed gevuld.

 

Presentatie EVO’s vroegtijdig verstrekken?

In mijn presentatie ben ik ingegaan op de verschillende effecten van vroege verstrekking van EVO’s na een beroerte die ik in een longitudinale gerandomiseerde studie vanuit Roessingh Research and Development (RRD) heb onderzocht. Omdat ik 45 minuten de tijd had, kon ik uitgebreid ingaan op de verschillende effecten die we hebben onderzocht: effecten op functionele uitkomstmaten, het looppatroon, spieractivatiepatronen en valincidenten. In mijn presentaties vind ik het belangrijk daarbij steeds terug te komen op de oorspronkelijk vraag van clinici van Roessingh, Centrum voor Revalidatie die destijds de aanleiding vormde voor mijn promotiestudie:

 

“Kan ik deze patiënt zo kort na een beroerte helpen door hem/haar een EVO te geven om het lopen te ondersteunen, of is het juist beter nog een tijdje te wachten?”

 

Bijna 10 jaar studie samenvatten in 45 minuten met 4 hoofdpunten?

 • Ja, er zijn voordelen door het vroeg verstrekken van een EVO na een beroerte. Functionele taken kunnen sneller op een hoger niveau worden uitgevoerd (zelfstandig lopen, loopsnelheid, balans etc.), maar het eindniveau verschilt niet van latere verstrekking.
 • EVO’s ondersteunen een drop-foot na een beroerte, maar vroege verstrekking heeft geen invloed op beweegpatronen rondom heup en bekken (later verstrekking trouwens ook niet)
 • Langdurig gebruik van EVO’s heeft geen invloed op spieractivatiepatronen en maakt een spier dus niet “lui”.
 • Valincidenten vinden vaak plaats als de EVO niet gedragen wordt. Let dus op welke instructies je meegeeft aan patiënten.
Trondheim_CorienNikamp
Trondheim_Presentatie

Implementatie van wetenschappelijk onderzoek naar zorgpraktijk

Vervolgens ben ik ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen: hoe zorgen we voor implementatie van de resultaten naar de kliniek? Op basis van de resultaten van m’n promotiestudie ben ik samen met artsen en therapeuten van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh RevalidatieTechniek aan de slag gegaan om de antwoorden die de studie opgeleverd heeft terug te brengen naar de praktijk. We hebben daarbij een nieuw spreekuur opgezet dat het mogelijk maakt in de eerste weken na een beroerte al te kijken of iemand mogelijk baat heeft bij een EVO en deze vervolgens ook snel te kunnen verstrekken. Ook met betrekking tot de instructies voor revalidant en naaste is nu meer aandacht voor het verschil tussen lopen met en zonder EVO en het verhoogde valrisico.

Het verhaal sloeg duidelijk aan bij het Noorse publiek. Veel instemmende gezichten tijdens de presentatie, leuke vragen achteraf en na afloop diverse gesprekken met orthesemakers die vragen waar ze publicaties na kunnen lezen.

Hopelijk kunnen we vanuit RRD en Roessingh op deze manier bijdragen aan het verbeteren van de revalidatiezorg op het gebied van EVO’s na een beroerte.

Benieuwd naar meer details hoe we het spreekuur vorm hebben gegeven, of hoe we kennis met betrekking tot innovatie en implementatie van zorgtechnologie bij RRD in kunnen zetten voor uw eigen vraagstuk? Neem contact met ons op!

Corien Nikamp

Corien Nikamp, PhD

E-mail: c.nikamp@rrd.nl

Tel.: 088 087 5762

Provincie, Gemeente en Twente Board investeren in krachtig MedTech Twente cluster in 2030  

Groeistimulans voor medische technologie door investeringen in clusterorganisatie

Met de aftrap van MedTech Twente 2030 is een belangrijke vervolgstap gezet naar verdere groei en internationalisering van het Twentse cluster in medische technologie. Het project richt zich op een groeiend en krachtig bedrijvencluster in de regio en versterkt het ecosysteem op drie onderdelen: communitybuilding voor kennisdeling en samenwerking binnen de regio, samenwerking met andere Europese clusters en internationale profilering en positionering. Ook vormt het plan een katalysator voor de totstandkoming van meerdere actie-agenda’s, om Twente in 2030 in de top van Europese medtech regio’s te krijgen. De kick-off van MedTech Twente 2030 vond plaats tijdens de MedTech Business Day, onderdeel van de eerste MedTech Twente Week. In aanwezigheid van clusterpartners, ondernemers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven lichtten bestuurders van Provincie Overijssel, Gemeente Enschede en de Twente Board toe waarom zij investeren in het cluster. Ook enkele medtech-bedrijven vertelden over hun ontwikkelingen en hoe belangrijk een sterke samenwerking in en profilering van de regio op MedTech is.
20221104 (1)
20221104 (2)

Investering in ecosysteem resulteert in een groeiende internationale positie van MedTech Twente

Eddy van Hijum, gedeputeerde Provincie Overijssel: “Samen investeren we in de groei van medtech-bedrijven in de regio. Na de eerdere honoreringen van specifieke medtech-projecten, volgt nu deze versterking van de onderlinge samenwerking binnen het MedTech Cluster en de externe profilering. Dit gaat helpen om het cluster als geheel en specifieke bedrijven vooruit te helpen, resulterend in positieve effecten op welzijn en welvaart in de regio.

Jeroen Diepemaat, wethouder economie van de gemeente Enschede bevestigt die prognose, en ziet de bedrijvigheid hard groeien in Twente, ook op Kennispark Twente. “Op verschillende plekken bouwen en vestigen medtech-bedrijven zich op de innovatiecampus en maken ze hun ambities waar. Ik ben trots dat we al deze ontwikkelingen kunnen ondersteunen met een krachtige clusterorganisatie.”

Victor Jan Leurs vult aan. “Voor optimaal Bruto Twents Geluk is gezondheid van inwoners een heel belangrijk onderdeel. De toekomstige zorg staat zwaar onder druk en medische technologie is één van de oplossingen om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Onze regio en bedrijven behoren tot de landelijke top en kunnen daar op de lange termijn een grote rol in spelen.”

Drijvende krachten achter het regionale cluster zijn Oost NL, University of Twente, Hogeschool Saxion, World Trade Center Twente, Roessingh Research and Development, Health Valley, Kennispark Twente, Twente Board en Novel-T. “Medio 2020 boden we namens de verschillende stakeholders Mona Keijzer, toenmalig staatssecretaris EZK, een eerste actieagenda met gerichte investeringsvoorstellen aan voor het regionale MedTech cluster. Het is fantastisch om de tractie sindsdien te zien, gerealiseerd vanuit een samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen en gericht op groeiende bedrijven. Ik kijk uit naar de volgende fase!” aldus Jaap Beernink, CEO Novel-T. 

 

MedTech Twente Week

Van 2 t/m 4 november 2022 vond de eerste editie van de MedTech Twente Week plaats. Het succes van het TechMed Event is uitgebouwd tot een breed meerdaags programma voor onder meer onderzoekers, corporates, startups, medici, studenten en investeerders. Er is volop aandacht voor medisch technologisch onderzoek, het naar de markt brengen en implementeren van MedTech innovaties, het versnellen van MedTech business en het leggen van nieuwe verbindingen. Samen versterken we onze toekomstige gezondheidszorg met medische technologie.

 • TWITTER
 • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development