Geschreven door: Christiane Grünloh

 

In Maart 2021 zijn wij samen met collega’s van Stichting IKONE de volgende vragen na gegaan:

 • Wat is de waarde van digitaal samenwerken via Telerevalidatie in het Roessingh voor patiënt en zorgverlener?
 • Wat geeft professional en patiënt energie in dit proces van samenwerking?
 • Wat is er nodig om vertrouwen te hebben in het zelf aan de slag gaan met Telerevalidatie?

 

Waarom is dat belangrijk?

Al onze verhalen zijn gevuld met waarden. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Waarden verwijzen naar wat belangrijk is voor mensen in hun leven. Ze zijn vaak onbesproken, maar toch zijn ze van groot belang in ons dagelijks handelen. Beslissingen zijn namelijk vaak gebaseerd op waarden. Soms bewust, soms onbewust.

Waarden zijn algemene criteria of principes die een houvast bieden bij:

 • het nemen van beslissingen;
 • het vaststellen van doelen;
 • het ondernemen van acties.

Als we technologieën ontwikkelen, spreken we vaak ervan hoe belangrijk het is dat we de gebruikers mee nemen, zodat we begrijpen wat hun behoeftes en eisen zijn. Maar, al dan niet opzettelijk, ondersteunt of belemmert technologie andere aspecten die iemand belangrijk vindt. Met andere woorden: technologie kan niet waarde-neutraal worden beschouwd.

Neem als voorbeeld een triagesysteem dat automatisch triagescores genereert, de zorgprofessionals de optie geeft om deze scores te overschrijven, maar ze verplicht het overschrijven te rechtvaardigen voordat ze verder gaan. Volgens onderzoek ontmoedigt dit professionals om deze functie te gebruiken, geeft hen het gevoel dat ze een fout maken, ondermijnt mogelijk hun vertrouwen en belemmert hen om hun professionele autoriteit uit te oefenen. Het is dus ook belangrijk om de waarden van mensen te identificeren, zodat we dit kunnen mee nemen in het ontwikkelen en de inzet van technologie.

Samen met zorgverleners, patiënten en onderzoekers van RRD gaf IKONE een workshop, waar we na een kennisronde ervaringsverhalen hoorden van een patiënt expert van IKONE en een patiënt van het Roessingh. Deze verhalen vormden de basis om te praten over waarden en wat patiënten en zorgverleners energie geeft, om samen te werken binnen telerevalidatie.

 

Verslag Waardendialoog Telerevalidatie

Ook is het al een aantal jaren geleden, zijn de uitkomsten belangrijk voor ons, daarom maken we deze hier graag ook een keer openbaar. Het verslag van IKONE is hier beschikbaar. De belangrijkste waarden zijn beneden toegelicht:

Efficiëntie en betrokkenheid
 • Je kan als patiënt ook sneller contact leggen met je zorgprofessional.
 • In de kinderrevalidatie wordt efficiëntie ervaren door het telerevalidatie portaal. Dit gaat zowel van ouder naar professional als van professional naar ouder. De ouders zenden een video van een kind in. Vaak doen zij dit al de volgende dag. Ook is het heel mooi om te zien dat ouders video’s van het kind kunnen zien. Ze zijn zo intensiever betrokken bij het kind.
 • Het gaat ook letterlijk veel sneller en prettiger. Soms kijken professionals video’s van elkaar. Dat is ook heel prettig. We zien van elkaar waar we mee bezig zijn met betrekking tot een bepaalde patiënt. Op basis daarvan kan je de doelen op elkaar afstemmen.
 • Je wordt meer een team, je werkt meer samen!
Zelfstandigheid en eigen regie
 • Mensen voelen zich zelfstandiger door het gebruik van het portaal. Je kan op je eigen tijd en plaats actief zijn met het portaal. Een uitspraak die daarbij past is: ‘Eindelijk kan ik zelf weer aan de slag’. Het gaat niet alleen om het contact met de zorgverlener.
 • Ook wordt heel veel informatie toegankelijk voor de patiënt. Dat voelt ook ‘zelfstandiger’. Je kan weer je eigen regie pakken. Daardoor kan je je bijvoorbeeld beter op het gesprek met de zorgverlener voorbereiden. Of je kan bijvoorbeeld je eigen medische data terugkijken. Hoe ging het bijvoorbeeld de vorige keer met mijn fysieke gezondheid?

 

Wil je hier meer over lezen? Of lezen wat vertrouwen geeft om de benoemde waarden tot uiting te kunnen laten komen binnen de samenwerking? Klik dan hier om verder te lezen.

We willen IKONE, de patiënten en de zorgverleners bedanken voor hun tijd en hun vertrouwen om hun verhalen en waarden met ons te delen.

 

Waarden in zorg en technologie

Heb je opmerkingen of ideeën rondom waarden in de zorg en technologie: Neem dan vooral contact op met Christiane Grünloh, senior onderzoeker bij RRD, die zich bezig houdt met waardegevoelig eHealth-ontwerp.

Christiane Grünloh

Christiane Grünloh

E-mail: c.grunloh@rrd.nl

Tel.: 088 087 5723