Door Marian Hurmuz en Kira Oberschmidt

RRD maakt deel uit van het Europese project INFINITECH. Dit project wordt gefinancierd door de European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (nr. 856632). Binnen INFINITECH werken vele partners samen om de drempels voor BigData, Internet of Things, en kunstmatige intelligentie gedreven innovatie te verlagen, de naleving van de regelgeving te bevorderen en extra investeringen aan te moedigen.

De rol van RRD binnen dit project is het onderzoeken van de bereidheid van gebruikers om gegevens te delen met zorgverzekeraars en het verzamelen van informatie over het gebruik van een eHealth toepassing.

Gegevens delen met zorgverzekeraars?

Om het eerste doel te behalen heeft RRD een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft RRD onderzocht in hoeverre volwassenen open staan voor het delen van medische gegevens of leefstijlgegevens met hun zorgverzekeraar. Vanuit Nederland, Duitsland en 34 andere landen, hebben in totaal 180 mensen (57,8% vrouw) deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten waren:

  • De meerderheid van de deelnemers geeft aan geen gegevens te willen delen met hun zorgverzekeraar, ongeacht van wat voor voordeel er tegenover staat.
  • Kijkend naar de mensen die wel open staan voor delen, dan is de groep groter wat betreft het delen van leefstijlgegevens (bijvoorbeeld het aantal gezette stappen per dag) dan het delen van medische gegevens (bijvoorbeeld zelf gemeten bloeddruk waardes).
  • De deelnemers waren het meest geneigd om gegevens te delen wanneer ze daarvoor een persoonlijke gezondheidsrisico analyse ontvangen.
  • De deelnemers waren het minst geneigd om gegevens te delen wanneer ze daarvoor een gratis product krijgen.

Wil jij eHealth testen?

Momenteel wordt er bij RRD een ander onderzoek uitgevoerd om data te verzamelen omtrent het gebruiken van een eHealth app. Binnen dit onderzoek krijgen deelnemers toegang tot de Healthentia app (zie Figuur 1 hieronder). Deze app geeft gebruikers de mogelijkheid om hun gezondheid te monitoren. Dit wordt gedaan door het bijhouden van hun fysieke activiteit en het invullen van vragenlijsten.

Deelnemers kunnen de Healthentia app voor langere tijd gebruiken (tot een jaar lang). Het doel van dit onderzoek voor RRD is om te achterhalen hoe de app wordt gebruikt over een lange periode, waarom de app wordt gebruikt en door wie de app voor langere tijd wordt gebruikt. Momenteel hebben 61 volwassenen zich voor dit onderzoek aangemeld.

RRD is voor dit onderzoek blijvend op zoek naar nieuwe deelnemers van 18 jaar of ouder. Zou u ons willen helpen binnen dit onderzoek? Kijk dan voor meer informatie op: https://www.rrd.nl/infinitech/

Picture1