Een basis handvaardigheid is voorwaardelijk om zelfstandig activiteiten van het dagelijks leven uit te kunnen voeren. Verschillende aandoeningen en ziektebeelden kunnen de handfunctie verminderen en daarmee de zelfstandigheid aantasten, waaronder een dwarslaesie. Technologische hulpmiddelen kunnen gebruikers ondersteunen om de handfunctie en daarmee de zelfstandigheid te vergroten.

Een Twents consortium heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een handexoskelet, genaamd T-GRIP. Om voorwerpen te kunnen vastpakken en loslaten, beweegt het T-GRIP-systeem de duim van de gebruiker met behulp van een kleine actuator die aan de hand is bevestigd. Deze greep, de lateraalgreep genaamd, is voor de meeste dwarslaesiepatiënten de meest waardevolle greep om te herstellen. Een recente haalbaarheidsstudie onder dwarslaesiepatiënten heeft aangetoond dat het huidige T-GRIP prototype hoog scoorde op gebruiksvriendelijkheid, acceptatie en tevredenheid.

Het doel van het Thumbs up! project is de doorontwikkeling en opschaling naar andere doelgroepen van het werkend prototype van het T-GRIP handexoskelet (TRL 6) tot een betaalbaar en marktklaar product met alle benodigde documentatie voor MDR certificering (TRL 8) met een passend verdienmodel. Ten opzichte van bestaande systemen onderscheidt T-GRIP zich na doorontwikkeling als een betaalbaar, eenvoudig, lichtgewicht, gebruiksvriendelijk, hygiënisch en op maat gemaakt handexoskelet, welke als doel heeft de manipulatie van objecten te ondersteunen, waarbij de tastzin behouden blijft. Om dit doel te bereiken worden eindgebruikers (patiënten) en overige stakeholders (o.a. zorginstelling, zorgverleners, patiëntenorganisaties en toeleveranciers) gedurende alle fasen van het project intensief betrokken.

Belangrijkste resultaten:

  • Inzicht in eisen van relevante eindgebruikers
  • Verkenningsstudie naar relevante doelgroepen voor opschaling
  • Ontwikkeling en toetsing (maatschappelijke) business case
  • Doorontwikkeling hardware en software van T-GRIP prototype (TRL6) naar marktklaar product (TRL8)
  • Klinische evaluatie T-GRIP in de thuissituatie

 

Lead partner:

Roessingh Research and Development

 
Project partners:

Hankamp Rehab, Universiteit Twente, Roessingh Centrum voor Revalidatie

 

Funding: € 485,648.80

Total budget: € 1,026,717

Timeline: 2023-2026

 

 

thumbsup
efro oost