Technologie draagt bij aan belangrijke kwaliteitsindicatoren binnen zorg en welzijn, zoals gepersonaliseerde zorg, langer thuis wonen, en bevordering van eigen regie en zelfstandigheid. Zorgorganisaties investeren in het gebruik van technologie en de COVID-19 pandemie heeft het (initiële) gebruik van technologie een boost gegeven. Toch is het gebruik van technologie nog onvoldoende onderdeel van het handelingsrepertoire van zorgprofessionals. En dit is hard nodig om de zorg toekomstbestendig te houden en het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende zorgvraag en krapper wordende arbeidsmarkt.

Bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen is er behoefte aan praktische handvatten om grip te krijgen op het complexe proces van technologie-implementatie, waarbij aandacht is voor de verschillende factoren waarop zorgprofessionals invloed hebben. De praktijkvraag vanuit de praktijkorganisaties luidt:

“Hoe zorgen we ervoor dat zorgtechnologie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het dagelijks handelen van zorgprofessionals, zodat zij dit meenemen bij elke zorgvraag en behoefte van cliënten?”

In het Raak Publiek project ‘Implementatie en borging van technologie in zorg en welzijn’ (IMBOTZ) gaan we met deze vraagstuk aan de slag. Samen met twee kennis-/onderwijsinstellingen, drie zorg- en welzijnsinstellingen en een MKB, werken we toe naar de volgende resultaten:

  • Het opleveren van een werkwijze om technologie een doelgerichte plek te geven in het werkproces van zorgprofessionals.
  • Het krijgen van Inzicht in de toegevoegde waarde van technologie op bestaande kwaliteitsindicatoren.
  • Het Ontwikkelen van leerprincipes en leerinterventies gericht op het gebruik en de implementatie van technologie in werkprocessen van professionals.

Het project is gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

 

Projectcoördinator:

Saxion

Projectleden:

Roessingh Research and Development, ROC van Twente, Ambiq, Aveleijn, Livio