In de regio Twente heeft zich de afgelopen jaren een ecosysteem gevormd op het gebied van medisch 3D printen. Hierin werken onderzoekers van Saxion Hogeschool samen met het Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), het Roessingh, OCON, en verschillende (commerciële) partners. Binnen het ecosysteem wordt 3D printen ingezet voor het maken van o.a. preoperatieve modellen, zaagmallen en eenvoudige medische hulpmiddelen.

Een volgende stap op het gebied van medisch 3D printen, die aansluit bij de beweging richting waardegedreven, gepersonaliseerde zorg, is het 3D printen van persoons-gebonden medische hulpmiddelen zoals protheses, ortheses en spalken. Ondanks veelbelovende ontwikkelingen (met o.a. een tracheacanule op maat en een persoonsgebonden pessarium) lukt het de ziekenhuizen echter nog niet om hier op grote schaal verder mee te komen. Er zijn technologische uitdagingen, maar ook vragen over de inrichting van het ontwerpproces en de implementatie van de persoonsgebonden hulpmiddelen in het zorgproces.

Dit project gebruikt het bestaande ecosysteem als ‘living lab’ om deze 3 uitdagingen nader te onderzoeken in 4 ontwerpcases. De kennis uit de cases wordt na afloop doorvertaald naar oplossingen voor het hele ecosysteem.