Onze drijfveer is om mensen met een lichamelijke of cognitieve beperking in staat te stellen zo zelfstandig en zinvol mogelijk deel te nemen aan de samenleving door slim gebruik van nieuwe technologie.

Een groeiend aantal mensen heeft een chronische aandoening, en de gezondheidszorg wordt steeds duurder. Duurzame oplossingen voor de toekomst moeten effectief gebruik maken van zorgcapaciteit, en patiënten zo veel mogelijk ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten in hun eigen omgeving. Ons ideaal is een samenleving waarin mensen met een beperking optimaal en zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren en waarin de zorg voor chronisch zieken betaalbaar blijft.

Technologie kan daarbij helpen. E-health oplossingen kunnen worden ingezet om mensen thuis te monitoren, inzicht te krijgen in hun functioneren en hen tips te geven over hoe zij hun welzijn kunnen bevorderen. Een ander voorbeeld is het gebruik van slimme ortheses of protheses, die niet alleen een aangedaan lichaamsdeel ondersteunen, maar zich ook kunnen aanpassen aan de veranderende capaciteiten van de drager en zo een rol kunnen spelen in het herstelproces.