Mensen met een beperking – in fysiek of cognitief functioneren – door slim gebruik van nieuwe technologie zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk laten participeren in de samenleving.

Dat is de motivatie van waaruit wij ons werk doen. Wij stellen de patiënt en zijn of haar begeleider centraal en zoeken naar wat ervoor nodig is om hun situatie te verbeteren. Daarom onderzoeken we welke technologie voordelen levert voor welke groep patiënten in welke omstandigheden, èn brengen we in kaart wat er moet gebeuren voordat die technologie ook daadwerkelijk kan worden toegepast in de klinische praktijk.

Urgentie
De zorg moet veranderen. Er komen steeds meer mensen met chronische aandoeningen, terwijl er steeds minder handen aan het bed zijn. Duurzame oplossingen voor de toekomst moeten effectief gebruikmaken van zorgcapaciteit, en patiënten zoveel mogelijk ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten in hun eigen omgeving.

Technologie kan daarbij helpen. Denk aan telemedicine-oplossingen, waarbij mensen thuis gemonitord worden, inzicht krijgen in hun functioneren, en gepersonaliseerde tips ontvangen hoe ze hun eigen welzijn kunnen bevorderen. Of aan slimme ortheses of protheses, die een aangedaan lichaamsdeel niet alleen ondersteunen, maar die zich ook aanpassen aan de veranderende capaciteiten van de drager en zo een rol spelen bij het herstel.

Ideaal
Een samenleving waarin mensen met beperkingen optimaal en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen, en waarin de zorg voor chronisch zieken betaalbaar blijft: dat is het ideaal waarvoor wij onderzoek doen en werken aan wetenschappelijk gefundeerde, klinisch bewezen, en op de wensen en eisen van gebruikers afgestemde producten en diensten.