Aan de basis van het onderzoek bij het Roessingh stond prof. dr. Gerrit Zilvold, revalidatiearts en algemeen directeur bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Hij wilde onderzoek gaan uitvoeren binnen de revalidatiesetting en richtte daartoe rond 1983 een nieuwe afdeling ‘Research & Innovatie’ op binnen het revalidatiecentrum Roessingh.

Het doel van deze afdeling was om de revalidatie van patiënten te verbeteren met behulp van wetenschappelijke onderzoek. De blik was daarbij niet alleen gericht op het Roessingh, maar nadrukkelijk ook op implementatie van nieuwe toepassingen bij andere revalidatiecentra.

Focusgebieden
In de beginjaren werkte men vooral aan Electromyografie (EMG), elektrostimulatie, evaluatie van zorgtechnologie en wat later de kwantitatieve gangbeeldanalyse werd. Later werd ook de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende technologieën en nieuwe trainingsmethoden een speerpunt.

Op 27 februari 1991 werd Roessingh Research and Development B.V. opgericht door Gerrit Zilvold en Hermie Hermens en verhuisde de onderzoeksactiviteiten naar het huidige gebouw. In die tijd waren er ongeveer tien onderzoekers actief op het gebied van EMG, bewegingsanalyse en FES (Functional Electrical Stimulation).

Midden jaren negentig groeide het aantal onderzoekers naar ongeveer dertig en breidde RRD het onderzoeksveld uit met kwaliteit van zorg, onderzoek naar chronische pijn, prothesiologie/orthesiologie en robotica.

Leerstoelen
Om de relatie met de Universiteit Twente te versterken, werden drie leerstoelen aan de universiteit ingesteld: ‘Neuromuscular control of human movement’, ‘Revalidatiegeneeskunde en technologie’ en ‘Technology supported cognitive training for rehabilitation’. In 2012 is daar een vierde leerstoel bijgekomen: ‘Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid’. Vanwege deze nauwe samenwerking met de Universiteit Twente werd RRD in 2002 academisch erkend.

In 2004 werd Roessingh samen met RRD door het ministerie van VWS erkend als wetenschappelijk Ontwikkelcentrum voor Pijnrevalidatie en Revalidatietechnologie. Dankzij deze erkenning en de hierbij komende financiele ondersteuning konden veel nieuwe innovaties vanuit RRD daadwerkelijk in de zorgpraktijk worden geïmplementeerd.

Blik vooruit
Tegenwoordig werken ongeveer 45 onderzoekers, technici en multidisciplinaire behandelaars bij RRD. Het onderzoeksinstituut vormt een sterke verbindende schakel tussen kennisinstellingen, revalidatiecentra en het bedrijfsleven.

Symposium “Taking care of the future; Enhanced technology for rehabilitation”
In september 2016 werd het vijfentwintig jarig bestaan gevierd met een drukbezocht symposium en met het uitspreken van de ambitie om een topspeler te zijn voor zowel de zorg, de academische wereld als het bedrijfsleven op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine.
Voor het programma en foto’s zie http://symposium.rrdweb.nl