Aan de basis van het onderzoek bij het Roessingh stond prof. dr. Gerrit Zilvold, revalidatiearts en algemeen directeur bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Hij wilde onderzoek gaan uitvoeren binnen de revalidatiesetting en richtte daartoe rond 1983 een nieuwe afdeling ‘Research & Innovatie’ op binnen het revalidatiecentrum Roessingh.
Het doel van deze afdeling was om de revalidatie van patiënten te verbeteren met behulp van wetenschappelijke onderzoek. De blik was daarbij niet alleen gericht op het Roessingh, maar nadrukkelijk ook op implementatie van nieuwe toepassingen bij andere revalidatiecentra.

Focusgebieden
In de eerste jaren werd vooral gewerkt aan elektromyografie (EMG), elektrostimulatie, evaluatie van zorgtechnologie en wat later kwantitatieve loopbeeldanalyse zou worden. Later werd ook de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende technologieën en nieuwe trainingsmethoden een speerpunt.

Op 27 februari 1991 werd Roessingh Research and Development B.V. opgericht door Gerrit Zilvold en Hermie Hermens, en werden de onderzoeksactiviteiten verplaatst naar het huidige gebouw. In die tijd waren er ongeveer tien onderzoekers actief op het gebied van EMG, bewegingsanalyse en FES (functionele elektrische stimulatie).
Midden jaren negentig groeide het aantal onderzoekers tot ongeveer 30 en verbreedde RRD zijn onderzoeksgebied met kwaliteit van zorg, onderzoek naar chronische pijn, prothesiologie/orthesiologie en robotica.

Leerstoelen
Om de relatie met de Universiteit Twente te versterken, werden drie leerstoelen aan de universiteit ingesteld: ‘Neuromuscular control of human movement’, ‘Revalidatiegeneeskunde en technologie’ en ‘Technology supported cognitive training for rehabilitation’. In 2012 is daar een vierde leerstoel bijgekomen: ‘Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid’. Vanwege deze nauwe samenwerking met de Universiteit Twente werd RRD in 2002 academisch erkend.

In 2004 werd Roessingh samen met RRD door het ministerie van VWS erkend als wetenschappelijk Innovatiecentrum voor Pijnrevalidatie en Revalidatietechnologie. Dankzij deze erkenning en de hierbij komende financiële ondersteuning konden veel nieuwe innovaties vanuit RRD daadwerkelijk in de zorgpraktijk worden geïmplementeerd.

In 2016 is RRD een zelfstandige onderneming geworden. Het instituut wordt geleid door een algemeen directeur die wordt ondersteund door het managementteam. De aandelen zijn in handen van de stichting RRD. Revalidatietechnologie en eHealth vormen de belangrijkste focus van het onderzoek.