Achtergrond

Veel neurologische patiënten ondervinden problemen met lopen of met balans. Een vaak voorkomend probleem is afname van de knieflexie tijdens de zwaaifase van het lopen. Deze stiff knee gait vergroot het valrisico en is energetisch erg ongunstig voor de patiënt. Conventionele hulpmiddelen zoals orthesen of aangepast schoeisel zijn voor het probleem met de knie niet beschikbaar. Recent pilot onderzoek toont aan dat een stiff knee gait, veroorzaakt door overactiviteit van de rectus femoris, verholpen kan worden door Botulinum toxin injecties of door een operatieve ingreep nl. rectus femoris transfer. Naar de werking en de determinanten van succes van deze twee behandelopties is echter nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. Voorlopig onderzoek geeft aan dat loopsnelheid een mogelijke een determinant van succes kan zijn.

 

Doel van de stage

Het doel van deze stage is het bepalen of er een relatie ligt tussen het effect van de Botulinum toxin injecties en de verschillende loopsnelheden pre injectie. Hierbij wordt onderzocht of loopsnelheid een determinant van succes kan zijn. Het resultaat van het onderzoek zal worden gebruikt bij de implementatie van de Botulinum toxin injecties in de revalidatie.

 

Opzet van de stage

In eerder uitgevoerde RCT studie met een cross-over design zijn 25 patiënten onderzocht met onder andere een gangbeeld analyse met VICON 3D Plug in Gait model. Van iedere patiënten zijn vier metingen: voor- en na toediening van een Botulinum toxin injectie en voor- en na toediening van een placebo. Pre-injectie is de comfortabele loopsnelheid en de snelle loopsnelheid afgenomen. De comfortabele loopsnelheid is reeds geanalyseerd. Voor de stage opdracht zal de snelle loopsnelheid moeten worden geanalyseerd mbv VICON, waarna er moet worden onderzocht of loopsnelheid een determinant van succes is en kan worden gebruikt in de dagelijkse praktijk bij de behandeling van neurologische patiënten. Tevens kan worden onderzocht of het effect van een botuline injectie een voorspellende waarde heeft voor het effect van de aansluitende behandeling namelijk de operatieve ingreep van de rectus femoris transfer.

Tijdens de stage is er de mogelijkheid om bij de behandeling van revalidatie patiënten en tijdens bv gangbeeld analyses aanwezig te zijn.

 

Duur van de opdracht: In overleg

Contact: M.Tenniglo, PhD, PT. Projectleider Stiff Knee Gait project

Email: m.tenniglo@rrd.nl