Op 19 december jongstleden mocht ik bij de SMALLL preconference workshops in Nijmegen samen met prof. Jaap Buurke en prof. Jaap Harlaar weer 2 maal de zgn. Jaap & Jaap show verzorgen. Deze “show” is een EMG workshop voor collega’s uit Vlaanderen en Nederland die zich met bewegingsanalyse bezig houden en daarbij EMG (elektromyografie) gebruiken of willen gaan gebruiken.

Leendert 1

Zoals gewoonlijk trapte Jaap Harlaar af met een beknopte introductie over welke signalen we via oppervlakte EMG nu eigenlijk meten, welke achterliggende fysiologische processen hieraan ten grondslag liggen en wat dat gemeten EMG signaal dus aan informatie kan geven.

Vervolgens was aan mij de eer om, samen met een vrijwilliger (tijdens de eerste workshop Bente en bij de tweede Corien) als proefpersoon, enkele praktische aspecten te tonen, zoals het plaatsen van elektrodes middels de SENIAM richtlijnen, het effect van beweging op het EMG signaal en hoe je deze bewegingsartefacten met eenvoudige filters zodanig kunt onderdrukken dat je een zo “schoon” mogelijk signaal krijgt, en het signaal veilig kunt gebruiken voor klinische interpretatie.

 

Leendert 2
Leendert 3

Daarnaast konden we bij deze live demonstratie de relatie tussen EMG en kracht laten zien (met de beperkingen die daarbij horen). Ook situaties, waarbij we, naast het EMG signaal van een bepaalde spier, ook spieractiviteit kunnen mee meten van naastliggende of dieper liggende spieren kwamen aan bod, alsook het feit dat we daar dus rekening mee moeten houden bij de interpretatie van het EMG signaal en dat we eventueel dus ook de signalen van die naastliggende spieren moeten mee meten.

Tot besluit heeft Jaap Buurke, middels diverse voorbeelden uit de klinische praktijk, de cursisten laten zien welke rol het EMG signaal kan spelen in de keuze voor verschillende geschikte behandelopties voor individuele patiënten bij nagenoeg identieke bewegingspatronen.

Het was ook deze keer weer mooi om de workshop deelnemers dit totaaloverzicht van klinische gebruik van EMG te geven en na afloop de positieve reacties van de deelnemers te horen.

 

FOTO ERIC BRINKHORST

Leendert Schaake

E-mail: l.schaake@rrd.nl

Tel.: 088 087 5736