RRD organiseert jaarlijks een gangbeeldcursus gericht op volwassenen.

Het herwinnen van balans en loopvaardigheid na bijvoorbeeld een beroerte of amputatie is voor veel patiënten een zeer belangrijk doel. De beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen is hierbij van groot belang.

De gangbeeldcursus is erop gericht om door middel van een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. De.cursus heeft een sterk interactief karakter en heeft ruime aandacht voor het zelf uitwerken van patiëntcasussen.

De cursus richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthetisten en bewegingstechnologen werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie. Het programma bestaat uit 7.cursusdagen.

Het maximum aantal deelnemers voor de cursus in 2020 is inmiddels bereikt, de inschrijving is gesloten.

Mocht u interesse hebben voor eventuele deelname in 2021 dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst.

 

Contactpersoon: Inger Makaske
Telefoon: 088 087 5711
Email: i.makaske@rrd.nl

Inloggen Cursus 2020