RRD organiseert jaarlijks een gangbeeldcursus gericht op volwassenen.

Het herwinnen van balans en loopvaardigheid na bijvoorbeeld een beroerte of amputatie is voor veel patiënten een zeer belangrijk doel. De beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen is hierbij van groot belang.

De gangbeeldcursus is erop gericht om door middel van een gestructureerde analyse van het lopen (incl. klinische testen, grondreactiekrachten en EMG), loopstoornissen te identificeren en behandelmogelijkheden te formuleren. De.cursus heeft een sterk interactief karakter en heeft ruime aandacht voor het zelf uitwerken van patiëntcasussen.

De cursus richt zich op revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthetisten en bewegingstechnologen werkzaam binnen de revalidatie en de orthopedie. Het programma bestaat uit 7.cursusdagen.

Voor 2019 is de cursus inmiddels vol. Mocht u interesse hebben voor deelname in 2020 dan kunt u contact opnemen met Inger.Makaske.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus in 2019

Contactpersoon: Inger Makaske
Telefoon: 088 087 5711
Email: i.makaske@rrd.nl

Inloggen Cursus 2019