Om makkelijker tot goede behandelresultaten te komen, willen we zoveel mogelijk professionals meenemen in de wisselwerking tussen de mogelijkheden van de techniek en de menselijke factor.

Via cursussen, onderwijs, studentopdrachten en symposia dragen wij onze kennis over naar een nieuwe generatie zorgprofessionals die weten wat er technisch mogelijk is en technici met een oog voor de behoeften van de zorg. Wij investeren tijd en energie in het opleiden van deze beide doelgroepen om meer draagvlak te genereren voor de implementatie van technologie in de behandelpraktijk.

RRD is bovendien sterk betrokken bij het onderwijs aan toekomstige technische en zorgprofessionals die worden opgeleid aan de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente, waar RRD 3 leerstoelen bekleedt.

Hieronder kunt u terecht voor meer informatie over de cursussen die RRD aanbiedt.

  • Cursus bewegingsanalyse voor volwassenen
  • Cursus bewegingsanalyse in de sport
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor interdisciplinaire teams
  • Cursus AIOS 2e jaars en 4e jaars

Bewegingsanalyse voor volwassenen

Cursus bewegingsanalyse in de sport

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Lijnleren Bewegingsanalyse AIOS

Algemene voorwaarden cursussen

Klachten procedure cursussen