PERSBERICHT

Datum:  7  december 2020

Sabine Mulders nieuwe directeur Roessingh Research and Development

Sabine Mulders treedt op 1 januari 2021 aan als de nieuwe directeur-bestuurder van Roessingh Research and Development (RRD). Zij volgt Miriam Luizink op die vier jaar op succesvolle wijze leiding heeft gegeven aan het onderzoekscentrum en het in de regio op de kaart heeft gezet als een cruciale spil voor zorginnovatie in Twente.

Sabine Mulders houdt zich al jaren bezig met medische innovaties en hun valorisatie. Dit heeft ze gedaan in functies binnen onder andere Organon, het Radboud Universitair Medisch Centrum en als CEO van MedValue. Hier heeft ze zich geprofileerd als spil tussen de academische, de klinische en commerciële wereld, exact dezelfde spil die RRD inneemt in zorginnovatietrajecten. Met haar kennis, kunde en netwerk is Sabine Mulders zodoende de ideale nieuwe directeur voor RRD.

Sabine Mulders: “Ik zie ernaar uit om samen te werken met alle verschillende disciplines die binnen RRD werken. Ik hoop samen met deze groep mooie nieuwe innovaties te realiseren waarbij ik persoonlijk een extra impuls wil geven aan het omzetten van de waardevolle kennis van RRD naar commerciële producten en diensten.”

In de afgelopen jaren heeft RRD zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers in zorginnovatie in Twente. Dit heeft zich geuit in vele nationale en Europese projecten met diverse onderwerpen, zoals innovatieve protheses, online rouwverwerking bij ouderen en het optimaliseren van implementatie-strategieën van eHealth in de revalidatiezorg. Daarnaast vinden innovaties van RRD hun weg naar de markt. Zo is één van haar spin-off bedrijven, Telerevalidatie, momenteel een van de grootste aanbieders van patiëntenportalen in de revalidatie-sector. Aan de basis van deze successen staat een hechte en jarenlange samenwerking met  Roessingh Concern en de Universiteit Twente.

Het commercieel inzetten van onderzoeksresultatenH is een cruciaal onderdeel van de innovatieprojecten van RRD. De komende jaren wil RRD vol inzetten op het duurzaam exploiteren van onderzoeksresultaten en het aanbieden van haar kennis op het gebied van zorginnovaties in de vorm van scholing en consultancy. Sabine Mulders, met haar kennis en ervaring op dit gebied, zal hier een leidende rol in spelen.

Over Roessingh Research and Development
Roessingh Research and Development is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en eHealth. RRD werkt nauw samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners.

Meer informatie: www.rrd.nl