Bijdragen aan de ontwikkeling van telemedicine-diensten en revalidatietechnologie?

Binnen RRD voeren we regelmatig onderzoek uit naar de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe hulpmiddelen en/of behandelingsmethoden voor mensen met een fysieke of cognitieve beperking, waarmee zij zo zelfstandig en betekenisvol kunnen deelnemen in de samenleving.

Bij deze onderzoeken hebben wij veel aan input vanuit potentiële gebruikers om tot een zinvol en weloverwogen hulpmiddel of behandelconcept te komen of om dit hulpmiddel of behandelconcept te evalueren.

Hiervoor zijn wij ook regelmatig op zoek naar gezonde proefpersonen die zouden willen deelnemen in focusgroepen of interesse hebben om wellicht een keer als proefpersoon deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Meldt u aan voor het RRD onderzoekspanel!