Proeftuin Robotica Ontwikkeling in de langdurende Zorg: PRO-Z

ter bevordering van ontwikkeling van MKB door samenwerking met de gebruiker

In deze proeftuin kunnen MKB-bedrijven in een woon- en zorgomgeving samen met de mensen waar het om gaat, cliënten, mantelzorgers of zorgprofessionals, hun robotica toetsen. Bedrijven kunnen door de onderbouwing van hun productontwikkeling en business case hun innovaties voor de langdurige zorg sneller naar de markt brengen. Daarnaast wordt de kans op acceptatie van deze robotica groter door de samenwerking met de eindgebruiker.

Het gewenste resultaat is dat meer betaalbare producten op de markt komen die ook daadwerkelijk een probleem oplossen van de eindgebruiker en passen bij hun wensen.

Partners
Siza innovatieprojecten B.V. (100% dochter van Siza), Mijnrobots.nl, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Tinybots B.V., Roessingh Research and Development B.V., Gable Systems B.V. en Stichting Zuyd hogeschool

Looptijd
Januari 2018 – december 2020

Subsidieverlener