Niet alleen de positie van RRD tussen de universiteit en het behandelcentrum, maar ook onze aanpak is uniek. Met ons multidisciplinaire team, variërend van revalidatieartsen en psychologen tot ingenieurs en programmeurs, hebben we relevante kennis en ervaring voor de hele keten: van het inventariseren van gebruikerseisen en het ontwikkelen en testen van prototypes bij patiëntengroepen, tot aan het implementeren en evalueren van de technologie in daadwerkelijke behandelsituaties.

Ontwerp en implementatie
Gebruikers in de volle breedte staan centraal in ons ontwerpproces. Daarnaast ontwerpen we niet alleen een product of dienst, maar ook het gehele zorgmodel daaromheen. We brengen in kaart welke rol de technologie kan spelen, ontwikkelen het business model en maken een implementatieplan. In een vroeg stadium inventariseren we wie in het proces welke rol speelt, en welke belangen deze partijen hebben. Met al deze mensen gaan we in gesprek om hun wensen op het terrein van zorg te matchen met de beschikbare technologie. Zo vergroten we de kans dat een nieuwe, bewezen effectieve technologie ook daadwerkelijk door de behandelaar gebruikt wordt en de patiënt bereikt. En leveren we niet alleen een gebruiksklare en wetenschappelijk bewezen technologie af, maar ook zorgprotocollen voor zorgprofessionals, patiënten, of mantelzorgers.

Evaluatie
Techniek die nog niet af is, kunnen we met patiënten op gebruiksgemak en acceptatie testen om het product te verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld of het product gemakkelijk en prettig te gebruiken is en of het veilig is. Op basis van deze bevindingen geven we een herontwerpadvies.

Daarnaast doen we effectstudies. Als een techniek uitontwikkeld is, meten we in de praktijk of de techniek en het bijbehorende zorgprotocol minstens even goed zijn als huidige beschikbare behandelingen.

Een belangrijke focus ligt daarnaast op adoptie: Hoe zorg je ervoor dat mensen een nieuwe dienst ook echt gaan gebruiken? Welke knelpunten en barrières spelen een rol? En is niet alleen de manager, maar ook de behandelaar op de werkvloer enthousiast?

Projecten

ARMED4STROKE

Na een beroerte is het belangrijk dat patiënten goed revalideren en oefenen. Maar hoe zorgen we ervoor dat revalidanten voldoende oefenen? Met die vraag gaan onderzoekers van Roessingh Research and Development en Reade aan de slag in het ARMED4STROKE onderzoek. ARMED4STROKE staat voor Allied Rehabilitation of caregiver MEDiated Exercises for Stroke. Het onderzoek is in september 2019 gestart binnen Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie (Amsterdam) en Roessingh, Centrum voor Revalidatie (Enschede).

PHArA-ON

PHArA-ON heeft als doel om geïntegreerde technologie-platforms in de ouderenzorg aan te bieden. Daarbij worden bestaande technologieën aan elkaar gekoppeld en aangepast aan de behoeftes van de gebruikers. Zo kunnen de zorg en kwaliteit van leven voor de ouderen verbeterd worden. In het project wordt gebruik gemaakt van action research, de oplossingen worden samen met diverse stakeholders ontwikkelt, geïmplementeerd en getoetst. De Nederlandse pilot richt zich voornamelijk op het verminderen van eenzaamheid, het bevorderen van een gezonder eetpatroon en het verhogen van beweging en activiteit. RRD coördineert de uitvoering en evaluatie van de verschillende pilots.

SALSA – Support een Actieve Leefstijl voor Senioren

Binnen SALSA wordt een dienst ontwikkeld om ouderen (55+) te ondersteunen met gezond ouder worden. SALSA ondersteunt het opzetten en behouden van een actieve levensstijl, door het aanbieden van lichamelijke oefeningen, informatie en mogelijkheden om activiteiten te plannen.

FRAIL – online service voor behandeling kwetsbare ouderen

Deze service bestaat uit een online game met fysieke training, screenings-mogelijkheden en diensten om het sociale leven van eenzame ouderen te verrijken. Daarbij worden domotica, wearables en klinische informatie-systemen gekoppeld, waardoor er legio mogelijkheden zijn voor big data analyse en intensieve follow-up.

Back-UP – Ondersteuning behandeling nek- en lage rugpijn

Het doel van het Back-UP project (Horizon 2020) is om een voorspellend model te creëren ter ondersteuning van effectieve en efficiënte behandeling van nek- en lage rugpijn, gebaseerd op een digitale weergave van multidimensionale klinische informatie en automatische beoordeling van mogelijke interventies.

Neem contact op

Image
Gerdienke Prange-Lasonder
Sr. onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5759
Image
Lex van Velsen
Afdelingshoofd eHealth

088 087 5754
Image
Stephanie Jansen-Kosterink
Onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5717