Vanuit Roessingh Research and Development verzorgen we diverse cursussen op het terrein van bewegingsanalyse.

Voor de basiscursus AIOS Lijnleren behorende bij “Lopen: observeren, analyseren, interveniëren = klinisch redeneren” kan op deze pagina worden ingelogd.