Het INSTANT project wil de volgende generatie bewegingsanalyse voor fysiotherapeuten ontwikkelen.

Over de afgelopen decennia is bewegingsanalyse met draadloze sensoren een volwassen technologie geworden voor een veelvoud van (klinische) onderzoeksdoeleinden. Hierbij is veel kennis en know-how opgedaan die zeer nuttig zou kunnen worden ingezet in de dagelijkse fysiotherapie.

Helaas kent bewegingsanalyse met de huidige generatie bewegingsensoren nog enkele fundamentele tekortkomingen. Deze blokkeren vooralsnog een grootschalige inzet in de praktisch klinische bewegingsanalyse, door bijvoorbeeld fysiotherapeuten.

De eerste tekortkoming is de gevoeligheid van de sensoren voor de omgeving. Deze zorgt er voor dat het niet mogelijk is consistent te meten ongeacht de locatie. Dit maakt elke applicatie impliciet onbetrouwbaar en daarmee niet inzetbaar door de fysiotherapeut.

Daarnaast is de accuratesse van het bepalen van de onderlinge positie van lichaamsdelen beperkt. Hierdoor zijn vooral de belangrijke maten rond (dynamische) balans van een patiënt onvoldoende nauwkeurig te bepalen voor een zinnige toepassing bij patiënten.

Het INSTANT project wil deze problemen oplossen en vervolgens de eerste betrouwbare, en op grote schaal inzetbare, toepassingen voor de fysiotherapie opleveren. Het project beperkt zich vooralsnog tot 2 applicaties: het begeleiden van herstel na een operatie aan de voorste kruisband en de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met knie-artrose.

Centraal in het INSTANT project staat de ontwikkeling van een nieuwe generatie bewegingsensor. Deze voegt, op basis van afstandsmeting, een vierde manier van beweging meten toe aan de huidige generatie van 3D bewegingsensoren.

Om te komen tot een daadwerkelijk bruikbare oplossing voor fysiotherapeuten zal het op te leveren geheel van sensortechnologie, gebruikersapplicatie, protocol definitie, visualisatie en data management zeer sterk gebruiker-centraal worden ontwikkeld. Hierbij wordt intensief gebruikt gemaakt van input van verschillende typen gebruikers. Ook wordt voortgebouwd op decennia aan ervaring opgebouwd door de partners met eerdere ontwikkeling en toepassing van sensortechnologie, klinische bewegingsanalyse en vele applicaties in praktische omgevingen in revalidatie, sport en ergonomie.

INSTANT projectpartners zijn: RRD, Gable Systems, Universiteit Twente-BSS/BME, Saxion-AMI en Topvorm. Het project wordt financieel ondersteund door EFRO en OP-Oost.

Informatie: Chris Baten, Projectcoordinator INSTANT – C.Baten@RRD.nl

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bekijk de website