Samen met therapeuten, patiënten en gamebedrijven ontwikkelen we games voor revalidatietechnologie of e-health toepassingen om behandeluitkomsten in de zorg te verbeteren. Patiënten kunnen, al dan niet zelfstandig, trainen met een schema van oefeningen dat geleidelijk moelijker wordt. Games werken motiverend en bevorderen therapietrouw. Een behandelaar kan via de game feedback krijgen over de voortgang en waar nodig de spelinstellingen veranderen.

Om te bepalen hoe je elke doelgroep kunt voorzien van een passende game, hebben we in kaart gebracht welke groepen mensen voorkeur hebben voor wat voor soort games en dit vertaald naar richtlijnen voor ontwerp. Zo houden ouderen bijvoorbeeld van rustige spellen waarin ze nieuwe werelden kunnen ontdekken en die geen duidelijk einddoel hebben.

Verschillende toepassingen
We zetten games op verschillende manieren in. Op de eerste plaats gebruiken we games in combinatie met andere technologie, zoals robotica, bijvoorbeeld voor het trainen van de loopfunctie. We gebruiken de game dan vooral om mensen te motiveren om die oefeningen te blijven doen.

Een andere optie is dat we de game zelf inzetten als revalidatietherapie. Zo hebben we mixed reality gebruikt in een toepassing om de arm-/handfunctie te trainen. Hierbij projecteren we met een beamer een spel op een tafel, waarbij revalidanten het spel besturen door echte objecten te pakken, verplaatsen (reiken), manipuleren en loslaten.

Op de derde plaats gebruiken we games in ehealth-oplossingen, om mensen in het dagelijks leven te motiveren oefeningen te doen of hun leefstijl te veranderen. Zo werken we aan een HealthNavigator die toeristische informatie gebruikt om mensen met hartaandoeningen te verleiden een blokje om te gaan lopen. Tijdens het lopen meten we hartslag en activiteit en coachen hen daarop. Als de gebruiker bijvoorbeeld moe wordt, krijgt hij of zij een tip hoe de route in te korten is.

Werkwijze
Samen met eindgebruikers, bestaande uit zorgprofessionals en patiënten, inventariseren we de eisen en wensen waaraan een game zou moeten voldoen. De gebruikerseisen vertalen we naar technische specificaties, ontwerpdoelen en randvoorwaarden voor de game. De inhoud van de game ontwikkelen we altijd in meerdere iteratieve stappen, waarbij iedere ontwerpcyclus eindigt met een testfase door eindgebruikers. Binnen deze zogenaamde playtesten kijken we of de game het juiste gedrag uitlokt. Tevens onderzoeken we of de game de eindgebruikers aanspreekt. Naar aanleiding van deze testen passen we het ontwerp verder aan tot een nieuw prototype. Deze cyclus herhaalt zich tot een goed werkend prototype is ontworpen. Vervolgens zetten we de game in de dagelijkse zorg in en doen we onderzoek naar het gebruik, de motivatie en klinische effecten.

Projecten

VIREP – Virtual Reality voor ondersteuning bij chronische pijn

VIREP is een Virtual Reality-toepassing gekoppeld aan biofeedback voor ondersteuning bij chronische pijnrevalidatie. Het biedt een motiverende, veilige, virtuele omgeving waar cliënten dagelijkse activiteiten herhaaldelijk kunnen oefenen en lichaamsbewustzijn kunnen trainen.

AIRplay – Gaming voor kinderen met astma

AIRplay is een innovatief gameconcept voor zelfmanagement van kinderen met astma.  AIRplay bestaat uit een gepersonaliseerde, gamified app voor monitoring en coaching in het dagelijks leven en een interactieve playground waar kinderen samen kunnen spelen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

HandsOn – Mixed-reality game voor arm-/handfunctie training

In deze game wordt het reiken naar en manipuleren van objecten in verschillende vormen en formaten rechtstreeks gekoppeld aan de besturing van een game, waardoor intensieve, motiverende en betekenisvolle training letterlijk binnen handbereik van revalidanten en behandelaars komt.

Gryphon Rider – Revalidatie voor balansproblematiek

Gryphon Rider is een balansgame. Revalidanten besturen de game door hun lichaam te bewegen. Hoe verder je in het spel komt, des te meer verschillende balansoefeningen je moet uitvoeren. RRD heeft de ontwikkeling van dit spel geïnitieerd en begeleid.

Andere actuele projecten binnen dit expertisegebied

Maggy – Meer bewegen voor ouderen

Neem contact op

Image
Monique Tabak
Sr. onderzoeker / biomedisch ingenieur

088 087 5744
Image
Anke Kottink-Hutten
Onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5733