FRAIL

Binnen het FRAIL project wordt een online service ontworpen voor de behandeling van kwetsbare ouderen. Deze bestaat uit een online game (ontwikkeld door RRD) met daarin fysieke training, screeningsmogelijkheden en diensten om het sociale leven van eenzame ouderen te verrijken. Daarbij worden domotica, wearables en klinische informatiesystemen gekoppeld, waardoor er legio mogelijkheden zijn voor big data analyse en intensieve follow-up van de kwetsbare oudere. Het nadrukkelijke doel hierbij is om binnen een paar jaar tot een marktklaar product en marktintroductie te komen.

Klik hier voor de website van FRAIL