Corona Herstelapp

Om mensen op afstand te begeleiden bij hun herstel na corona, hebben Telerevalidatie.nl en Roessingh Research and Development (RRD) recent de Corona Herstelapp uitgebracht. Deze app is ontwikkeld voor de eerstelijns fysiotherapie en biedt ex-coronapatiënten de mogelijkheid om thuis oefeningen te volgen die hun fysiotherapeut hun aanbeveelt. Deze app is gratis te gebruiken voor alle eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland.

De app is onderdeel van een lopend onderzoek, waarbij gekeken wordt naar het gebruik van de app binnen de behandeling van mensen die herstellen van het corona virus. Patiënten worden bij aanvang gevraagd of ze mee willen doen aan het onderzoek. Deelname is niet verplicht. De volledige app en inhoud is beschikbaar voor alle gebruikers, ongeacht hun deelname aan het onderzoek.

Over de app

De Corona Herstelapp biedt eerstelijns fysiotherapeuten de mogelijkheid samen met patiënten een persoonlijk oefenschema op te stellen om te werken aan het herstel na corona. De oefeningen zijn gericht op het trainen van ademhaling, mobiliteit, conditie, cognitie en kracht. Patiënten kunnen de geselecteerde oefeningen thuis uitvoeren, waarbij men via video-instructies in de app uitleg krijgt over de uitvoering van de oefeningen.

Ontwikkeling van de app

De Corona Herstelapp is ontwikkeld door Telerevalidatie.nl, een online patiëntenportaal gericht op ondersteuning van de revalidatiezorg. Snel na het ontstaan van de corona crisis heeft Telerevalidatie.nl, in samenwerking met Roessingh Research and Development (RRD) en enkele ziekenhuizen/ revalidatiecentra in Nederland, een corona module opgesteld. Deze corona module is middels de Corona Herstelapp momenteel ook beschikbaar voor eerstelijns fysiotherapiepraktijken.

Downloaden van de app

De Corona Herstelapp is te verkrijgen via de volgende link: https://corona.telerevalidatie.nl

Patiënten kunnen de app downloaden op hun smartphone of tablet.

Corona herstel onderzoek

Patiënten die binnen hun fysiotherapie behandeling gebruik gaan maken van de Corona Herstelapp worden gevraagd deel te nemen aan het corona herstel onderzoek. Naast de automatische registratie van het gebruik van de app, worden patiënten enkele keren gevraagd een drietal korte vragenlijsten in te vullen, waarmee inzicht wordt verkregen in de herstelpatronen van deze nieuwe groep patiënten.

Om deel te kunnen nemen aan het corona herstel onderzoek moeten patiënten voldoen aan de volgende criteria:

  • Verdenking of besmetting met het corona (COVID-19) virus;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • Onder behandeling bij zijn bij een fysiotherapeut voor revalidatie na corona (Covid-19);
  • In het bezit zijn van een smartphone/ tablet;
  • Voldoende kennis en begrip van de Nederlandse taal hebben om doel en methode van de studie te begrijpen, vragenlijsten in te vullen en de instructies binnen de app te volgen;
  • In staat zijn om toestemming tot deelname te geven.

Algemene informatie

Het corona herstel onderzoek wordt uitgevoerd door Telerevalidatie.nl en RRD. De Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen heeft het onderzoek getoetst en verklaard dat het onderzoek uitgevoerd mag worden (niet WMO-verklaring afgegeven).

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Broekhuis, onderzoeker RRD (m.broekhuis@rrd.nl).