Een amputatie, een verlamming, een ongeluk of een beroerte kunnen allemaal hun eigen afwijkingen in looppatronen veroorzaken. Gangbeeldanalyse kan helpen begrijpen waarom iemand loopt zoals hij loopt en helpen bepalen welke behandeling voor die specifieke persoon het meeste effect zal sorteren.

RRD heeft een eigen gespecialiseerd bewegingslab, waar we met behulp van onder andere 3D- infraroodcamera’s, EMG-apparatuur en force plates metingen doen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of klinische beslissingen.

Ambulante meetmethode
Daarnaast hebben we een ambulante meetmethode ontwikkeld, waarmee we op elke gewenste locatie de bewegingen van mensen tijdens dagelijkse activiteiten kunnen registreren en analyseren. Met behulp van accelerometers, gyroscopen, magnetometers, EMG, geavanceerde algoritmes en data fusion bepalen we de bewegingen van ledematen en de krachten die tijdens de beweging ontstaan op het lichaam.

Nieuw onderzoeksterrein
Zo kunnen we bewegingsdata van looppatronen met dezelfde kwaliteit volgen als in ons bewegingslab, maar dan op locatie. Deze ambulante meetmethode gaan we bovendien uitbreiden met gegevens over de krachten onder de voetzolen, en in diverse populaties toepassen. Met onze ambulante sensoren openen we een nieuw onderzoeksterrein op het terrein van biomechanica en motor control en verkrijgen we nieuwe kennis over afwijkend gedrag van het motorisch systeem tijdens alledaagse (complexe) activiteiten.

Doelgroepen
We hebben veel ervaring met patiënten na een beroerte, mensen met amputaties en kinderen met spastische spieren als gevolg van hersenaandoeningen. Daarnaast richten we ons steeds meer ook op andere groepen zoals sporters of kwetsbare ouderen. Bij die laatste groep kijken we vooral naar balans in het kader van valpreventie.

Projecten

SMOVE

In het SMOVE-project (Interreg) wordt door Nederlandse en Duitse partners een systeem ontwikkeld voor het beoordelen en monitoren van bewegingen bij patiënten met (neuro)motorische beperkingen. Het systeem kan de kwaliteit en de hoeveelheid bewegingen meten, samen met de spieractiviteit. We richten ons daarbij op 3 specifieke doelgroepen: patiënten na een beroerte, na een heup- of knieprothese en patiënten met de ziekte van Parkinson. Het systeem stelt patiënten in staat stelt om (een deel van) hun behandeling thuis te ondergaan. Dit heeft als resultaat dat hun bewegingen meer en beter kunnen worden gemonitord, dat zorgverleners deze bewegingen kunnen evalueren en dat er minder klinische behandelingen noodzakelijk zijn.

.

INSTANT – Stabiele instantane bewegingsanalyse voor de fysiotherapie met 4D bewegingsensoren

INSTANT zal een praktisch compleet gereedschap worden ontwikkeld voor inzet in de dagelijkse fysiotherapie bij het herstel van patiënten na een operatie aan de voorste kruisband en bij patiënten met knie-artrose. Hiervoor wordt een nieuwe generatie van bewegingsensoren ontwikkeld door de huidige generatie uit te breiden met afstandsmeting tussen de sensoren. Dit moet het mogelijk maken consistent en accuraat te meten in elke klinische omgeving, zodat dit op grote schaal ingezet kan worden in de fysiotherapie. Bovendien zal de positie-informatie accuratere maten voor dynamische balans en bepaling van valrisico mogelijk maken.

INSTANT projectpartners zijn: RRD, Gable Systems, Universiteit Twente-BSS/BME, Saxion-AMI en Topvorm. Het project wordt financieel ondersteund door EFRO en OP-Oost.

.

Runner Assist – aankomende blessures vroegtijdig detecteren

Binnen Runners Assist ontwikkelt RRD samen met Xsens, TriMM en SensoRun een systeem om realtime feedback te geven op de hardlooptechniek op basis van een drietal 3 sensoren. Met behulp van deze sensoren, slimme algoritmes en een portal kunnen aankomende blessures vroegtijdig gedetecteerd worden.

.

SensoRun – Blessurepreventie bij hardlopers

RRD heeft als eerste tijdens een marathon continu de beweging van lopers in 3D gemeten. Op basis van die metingen wordt een systeem ontwikkeld dat realtime feedback geeft over veranderende looptechniek als gevolg van ver-moeidheid, met als doel blessures te voorkomen of sneller te laten herstellen.

XoSoft – ‘High-tech broek’ voor ondersteuning bij lopen en balans

RRD ontwikkelt samen met o.a. Saxion in het XoSoft project een ‘soft exo-skelet’ (Horizon 2020). Dit is een ‘high-tech broek’, die de spieren ondersteunt bij het lopen of bij het bewaren van de balans. Het doel is om ouderen langer zelfstandig te laten zijn in huis of op het werk.

Neem contact op

Image
Jasper Reenalda
Sr. onderzoeker / bewegingswetenschapper

088 087 5726
Image
Jaap Buurke
Professor Technology Supported Human Movement Analysis

088 087 5731
Image
Chris Baten
Sr. onderzoeker / elektrotechnisch en biomedisch ingenieur

088 087 5724

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen