Per 1 januari 2019 vervult dr. Lex van Velsen de rol van clustermanager Telemedicine bij Roessingh Research and Development (RRD). Hij volgt in deze functie prof.dr.ir. Hermie Hermens op. Hermie Hermens zal zich in zijn nieuwe rol richten op voor RRD van belang zijnde strategische ontwikkelingen, het introduceren van collega’s in zijn uitgebreide (internationale) netwerk en het verkennen van nieuwe wegen voor acquisitie en exploitatie. Beiden maken deel uit van het management team RRD.

Dr. Lex van Velsen is coördinator van het cluster Telemedicine binnen Roessingh Research and Development. Daarnaast leidt hij een onderzoekslijn op het gebied van requirements engineering voor telemedicine diensten. Zijn expertises zijn gebruikersgericht ontwerpen, requirements engineering, informatie-ontwerp, personalisering en het ontwerpen voor privacy en vertrouwen. Lex coördineert meerdere Europese en nationale projecten op het gebied van telemedicine, gericht op bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, usability testing van eHealth technologie of gebruikersgericht ontwerpen. Zijn insteek is dat zorginnovatie meer behelst dan het ontwerpen van alleen de technologie zelf, maar eerder een procesinnovatie is waar technologie onderdeel van uitmaakt. Lex van Velsen begeleidt promovendi in samenwerking met onder andere de Universiteit Twente, Wageningen University en Chalmers University of Technology. Lex is associate editor voor het internationale tijdschrift BMC Medical Informatics and Decision Making. Lex promoveerde op het gebied van technische communicatie en werkte als post-doc onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM).

Prof. dr. ir. Hermie Hermens is hoogleraar Telemedicine aan de Universiteit Twente (UT) en Roessingh Research and Development. Hermie studeerde Biomedische Technologie aan de UT en werd aansluitend hoofd van de onderzoeksgroep bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. In 1990 was hij mede oprichter en eerste directeur van RRD. Hij deed zijn promotieonderzoek op het gebied van oppervlakte EMG, werd hoogleraar Neuromuscular Control (2001) en later hoogleraar Telemedicine (2010).
Hermie is (mede) auteur van meer dan 500 wetenschappelijke publicaties en zijn werk werd meer dan 18.500 keer geciteerd (H-index 61). Hij coördineerde een aantal Europese projecten en nam deel aan meer dan 25 andere Europese projecten. Onder zijn (co)supervisie hebben 39 promovendi hun promotie afgerond; hij (mede)begeleidt nu 11 promovendi tijdens hun promotieonderzoek .
Hermie Hermens is boegbeeld van het eHealth programma aan de Universiteit Twente en directeur technologie van het Centre for Care Technology Research (erkend door ZonMw / IMDI).