Zelfmanagement en eHealth in de COPD-zorg

ymposium Zelfmanagement en eHelth in de COPD zorg

Op 23 juni 2015 wordt in het Theaterhotel in Almelo het symposium Zelfmanagement en eHealth in de COPD-zorg gehouden.

Dit symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de promotieonderzoeken van Monique Tabak en Marlies Zwerink.

Voor meer info: http://www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/VHS1501/