Acht Twentse partijen werken samen aan een vitaler Twente

.

Het nieuwe samenwerkingsverband Vitaal Twente gaat in gesprek met publieke en private organisaties om samen in de regio Twente de vitaliteit van de bevolking te verbeteren. Roessingh Research and Development (RRD) heeft samen met de andere oprichters een sleutelpositie binnen Vitaal Twente. De in totaal acht Twentse organisaties starten dit initiatief met de bedoeling om met een groeiend aantal partners samen tot concrete actie te komen. Inmiddels melden zich al partijen om aan te sluiten.

In samenwerking met de partners onderzoekt en ontwikkelt RRD innovatieve technologische oplossingen die bijdragen aan de gezondheid en weerbaarheid van de inwoners in Twente, worden zorgprofessionals voor de toekomst opgeleid en worden radicaal nieuwe businessmodellen voor zorg en technologie ontwikkeld en geïmplementeerd.

De vitaliteit van de inwoners in Twente laat in vergelijking met de rest van Nederland nogal te wensen over. Zo blijkt uit een rapport van de GGD dat de gemiddelde levensverwachting in deze regio lager is en dat Twentenaren vaker sterven aan hart- en vaatziekten, kanker en psychische stoornissen, COPD en diabetes mellitus dan in de rest van Nederland. Twente vergrijst ook. Zo zal in 2040 meer dan 25% van de inwoners van Overijssel 65 jaar of ouder zijn. Uit een rapport van de GGD Twente uit 2010 blijkt dat 33% van de ouderen last heeft van lichamelijke beperkingen, 32% matig en 4% een hoge mate van depressie kent, en 35% matig en 6% ernstig eenzaam is. Daarnaast blijkt dat 31% van de ouderen te weinig drinkt en dat 46% kampt met matig en 15% met ernstig overgewicht. Een verminderde gezondheid en ongezonde levensstijl heeft invloed op de kwaliteit van leven van ouderen en op de mate waarin zij kunnen participeren in de maatschappij. Deze ontwikkeling zorg ervoor dat veel zorginstellingen overspoeld worden met zorgvragen, terwijl deze tegelijkertijd kampen met een tekort aan arbeidscapaciteit.

De regio biedt veel kansen om de vitaliteit van Twentse ouderen te verbeteren. Technologie is een speerpunt in Twente en innovaties, gericht op het ondersteunen van vitaliteit en het behouden van zelfstandigheid, worden volop ontwikkeld in de regio. Maar afstemming is nodig om het volledige potentieel van de regio te benutten. Daarnaast zorgt bundeling van de krachten dat we daadkrachtiger en duurzaam kunnen acteren op grote strategische agenda’s van de Nederlandse Overheid en in Europa. Vitaal Twente ontwikkelt daarom activiteiten in een zogenaamde ‘learning community’. Het uitgangspunt is hierbij dat je samen verder komt. Bestaande initiatieven worden waar mogelijk gevolgd en verduurzaamd en nieuwe innovaties worden ontwikkeld op basis van de gemeten behoefte van de burgers. Daarnaast is er aandacht voor een goed businessplan. Kennis wordt in de coalitie gedeeld en zoveel mogelijk buiten de coalitie ter beschikking gesteld.

Klik hier voor de website van Vitaal Twente

Vitaal Twente is een stichting in oprichting op initiatief van Carint Reggeland, GGD, Menzis, ROC Twente, Saxion Hogeschool, Roessingh Research and Development, Samen 14 en Universiteit Twente. Vitaal Twente wil in 2017 organisaties die de vitaliteit van de inwoners van Twente willen bevorderen als partner verwelkomen. Noaber Foundation en Stichting VitaValley ondersteunen dit initiatief.