Video-materiaal

Gedurende de cursus wordt bij diverse opdrachten gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal bestaat uit videobeelden, in sommige casussen aangevuld met zogenaamde “Moxie-bestanden. Moxie-bestanden bestaan uit videobeelden, waarbij EMG en/of grondreactiekrachten kunnen worden weergegeven. Moxiebestanden (met .mox extensie) kunnen alleen in de MoxieViewer worden afgespeeld. Hiervoor is het noodzakelijk dat eerst het MoxieViewer-programma geinstalleerd wordt op de computer (zie hieronder).

Let op!: de MoxieViewer werkt helaas niet op Apple-computers! Zie ook verderop, onder het kopje “MoxieViewer”

 

MoxieViewer

De MoxieViewer kan gedownload worden via de link hieronder. Daar staat naast het installatiebestand (setup) ook een bestand weergegeven met een codec. Deze codec is noodzakelijk om de video-bestanden juist af te kunnen spelen.

Moxie installeren

Handleidingen mbt het gebruik van de MoxieViewer zijn hieronder te vinden:

handleiding Moxieviewer

handleiding Moxieviewer_Wat is nieuw

 

In sommige gevallen treden er problemen op met het afspelen van de bestanden in de MoxieViewer. Mogelijk biedt onderstaande beschrijving een oplossing indien deze problemen optreden:

Mogelijkheden om vastlopen in Moxie te voorkomen

In principe is het gebruik van de MoxieViewer in Apple niet mogelijk. Eén van onze cursisten heeft echter een omweg gevonden, waardoor gebruik in Apple toch mogelijk is:

Gebruik Moxie in Apple-Mac

 

 

Opdrachten

Beeldmateriaal voor de verschillende opdrachten zal gedurende de cursus beschikbaar komen.

Deze staan in een zip-bestand hieronder weergegeven. De zip-bestanden kunnen worden “uitgepakt” en vervolgens op de laptop opgeslagen worden.

Deze video-beelden zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik van cursisten die deelnemen aan deze cursus. Het is niet toegestaan bestanden of video’s verder te verspreiden of te gebruiken, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en gekregen bij de cursusleiding.

 

Indien u problemen ervaart met het afspelen van video-bestanden in de moxieviewer raden wij u aan die hieronder weergegeven Codec op uw PC te downloaden en te installeren

Codec

 

Opdracht 1

Videobeelden Casus 1, opdracht 1

Opdracht 2

Videobeelden Casus 1, opdracht 2_frontaal en sagitaal

Videobeelden Casus 1, opdracht 2_close-up

 

Video’s practicum cursusdag 2 “Lopen met aanpassingen”

Groep A_start

Groep A_eind

Groep B

Groep C

Groep D

 

Opdracht 3

Opdracht Videobeelden Casus 2

1. Lopen overzicht

2. Lopen blote voeten

3. Lopen blote voeten GRF

4. EMG

 

Videobeelden Casus 3

Videobeelden voor achtergrondinformatie

moment EVO indicering (3mnd na CVA)

einde revalidatie (7mnd na CVA)

Videobeelden vraagstelling:

1. zonder EVO met schoenen

2. blote voeten sagitaal

3. dynamische EVO

4. lopen met gesloten EVO

5. lopen OttoBock EVO

 

Videobeelden Casus 4, Dhr V

Lopen overzicht en slow-motion

Lopen close-up

EMG en GRF

 

Videobeelden Casus 5, Mw Z

Lopen op blote voeten, met rollator en slow-motion

EMG en GRF