Persbericht: Twente is Europese voorbeeldregio Gezond Ouder Worden

.

Vandaag heeft Günther Oettinger, Europees Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving aan Twente de status toegekend van een voorbeeldregio Gezond Ouder Worden. De bijbehorende Award is in Brussel overhandigd aan Jan Binnenmars, wethouder Twenterand, coördinerend namens de 14 Twentse gemeenten.

Tijdens de driedaagse Europese Summit over digitale innovatie voor actief en gezond ouder worden krijgen 74 voorbeeldregio’s uit Europa deze status, waaronder nog 4 Nederlandse regio’s. In de regio Twente staan de werkzaamheden van de Universiteit Twente, Roessingh Research and Development en de Twentse Zorg Academie, onder meer aan de basis van de toekenning.

Aansprekende initiatieven op dit thema binnen de regio zijn PERSSILAA en Langgezond.nl die momenteel in Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand worden toegepast. Deze initiatieven richten zich op de ontwikkeling en implementatie van door technologie ondersteunde diensten die mensen in staat stellen zelfstandig hun vitaliteit op peil te houden. Zo wordt er regelmatig een zelfcheck op gezondheid gestuurd naar mensen boven de 65, worden mensen met een risico op gezondheidsklachten uitgenodigd voor een uitgebreidere check en krijgen mensen (digitale) preventie activiteiten aangeboden op het gebied van beweging, voeding of kennis/geheugen. De Twentse Zorg Academie is het innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op zorg thuis. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en bedrijven richt de Twentse Zorg Academie zich op technologie en toepassingen die het zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen. Inwoners en professionals kunnen er terecht voor informatie en kennismaking met zorgtechnologie. Bedrijven kunnen hun toepassingen in de praktijk testen.

Onder de noemer Vitaal Twente wordt kennis en kunde van deze maar ook andere partijen in Twente gebundeld om zo de vitaliteit van onze Twentse burger te bevorderen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Miriam Vollenbroek-Hutten, voorzitter Vitaal Twente,
m.m.r.hutten@utwente.nl, +31 622386673.