VIR en Telerevalidatie.nl/JC Groep slaan handen ineen en brengen Telerevalidatie in de praktijk

.

Telerevalidatie in de praktijk
Telerevalidatie wordt steeds belangrijker. Het is niet meer de vraag of maar steeds meer hoe er praktisch in revalidatiebehandelingen gebruik van gemaakt gaat worden. Telerevalidatie.nl en VIR hebben daarom de handen ineen geslagen en gaan de door Telerevalidatie.nl verzamelde oefeningen, filmpjes, instructies etc nu beschikbaar stellen via het softwareplatform van VIR. Doel daarvan is dat de behandelaar via het hem bekende Revalidatie EPD oefeningen kan opgeven aan de revalidant, de vorderingen van de Revalidant kan volgen en zo nodig aan de hand daarvan een extra afspraak plannen. Ook de revalidant kan voor zijn of haar oefeningen en instructies gewoon gebruik maken van het Patiënten portaal van de instelling – daar vindt hij/zij zijn oefeningen en instructies, kan daar zijn/haar vorderingen vastleggen.

Telerevalidatie.nl
Telerevalidatie.nl is een initiatief van Roessingh Research and Development en de JC Groep. Telerevalidatie.nl heeft een grote hoeveelheid materiaal verzameld voor telerevalidatie: oefeningen, korte toelichtingen daarop, filmpjes. Alles uitgebreid getoetst op bruikbaarheid voor revalidatie thuis, dus begrijpelijk, effectief en motiverend. Telerevalidatie.nl is voortdurend bezig met de verdere uitbreiding van deze bibliotheek aan materiaal.

VIR
VIR e-Care Solutions levert het gespecialiseerde revalidatie EPD en het daarin geïntegreerde Patiëntenportaal. Dat Portaal faciliteert de beveiligde communicatie tussen revalidant en zijn of haar behandelaren, ook over oefeningen, huiswerk, nieuwe afspraken en is daarmee perfect geschikt voor telerevalidatie. Dat kan de content zijn van Telerevalidatie.nl – andere content kunnen we daar ook een plaats geven – in die zin is het Patiëntenportaal een open platform.

Doet u mee?
Via de samenwerking willen Telerevalidatie.nl en VIR de telerevalidatie naar de praktijk van alledag brengen. Bent u benieuwd wat deze samenwerking voor u kan betekenen, neem dan contact op met Linda Talman (productmanager VIR e-Care Solutions, 0630437496) of met Jan-Herman Spanjersberg (JC Groep, 0646181762)

Telerevalidatie.nl is een gezamenlijk initiatief van Roessingh Research and Development en JC Groep. VIR e-Care Solutions ontwikkelt en implementeert software voor de Revalidatiezorg.