Marijke Broekhuis

Marijke behaalde haar master in Communicatiewetenschappen in 2016 en het jaar daarop haar
master in Risico-en conflictpsychologie aan de Univeristeit Twente. Het eerste afstudeerproject richtte zich op het onderzoeken van compliance en motivatie van supermarktmedewerkers rondom de verhoogde minimumleeftijdsgrens op alcohol en het opzetten van interventies om attitude- en gedragsverandering te bewerkstelligen. Haar tweede project betrof het identificeren van individuele en groepsfactoren die mensen aanzetten tot (non)normatief gedrag.

Na haar afstuderen ging ze aan de slag als digital marketeer waarbij de focus lag op user experience en conversieoptimalisatie. In september 2017 begon ze bij Roessingh Research and Development als junior onderzoeker op het gebied van usability en user experience in eHealth technologieën. Ze heeft affiniteit met het evalueren en ontwerpen van gebruiksvriendelijke systemen en het onderzoeken van achterliggende motieven op de gebruiksintenties onder verschillende doelgroepen.