Leendert Schaake

Na aan de Hogeschool Enschede afgestudeerd te zijn in de richtingen medische elektrotechniek en telecommunicatie is Leendert in 1994 bij RRD begonnen als laboratoriumbeheerder.

Gedurende zijn hele periode bij RRD is hij betrokken geweest bij een groot aantal projecten op een groot aantal expertisegebieden. Zijn betrokkenheid binnen die projecten reikt van het meedenken in het ontwerp en het opzetten van experimenten en ondersteuning bij data analyse tot (co-)development van complete meetsystemen, zowel wat betreft hardware als software.

Zijn specifieke interesse ligt bij het meten aan mensen, waarbij meten en verwerking van biomechanische en fysiologische signalen, kwaliteit en veiligheid bij experimenten en “Medical Device Regulations” centraal staan.