Judith Fleuren

Judith is in 2002 gestart met de opleiding revalidatiegeneeskunde bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie, na meerdere jaren als algemeen arts te hebben gewerkt. De opleiding werd gecombineerd met een promotietraject bij Roessingh Research and Development, resulterend in een proefschrift getiteld “Assessment of spasticity – from EMG to patients’ perception” (University of Twente, 2009). Daarnaast is zij geregistreerd als epidemioloog sinds 2007.
Sinds juli 2009 werkt zij als revalidatiearts bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie met de aandachtsgebieden CVA, volwassenen met Cerebrale Parese, bewegingsanalyse en spasticiteit. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan projecten over bewegingssturing bij patiënten met een centraal neurologisch letsel.